Kariera

Młodszy Konsultant ds. Obsługi Strategicznych Klientów w Departamencie Inwestycji

Lokalizacja: Warszawa


Praca w Departamencie Inwestycji PAIH S.A. daje możliwość wpływania na gospodarczy obraz naszego kraju. Podczas codziennej współpracy z największymi światowymi i polskimi firmami, bezpośrednio odpowiadamy za dostarczanie im danych i argumentów zachęcających do nowych inwestycji w Polsce. Od pierwszego dnia pracy zapewniamy ciekawe wyzwania, w pełnej wsparcia atmosferze, oraz możliwość szybkiego rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku.

Twoje zadania:

 • wsparcie Strategicznych Klientów Agencji w procesie realizacji inwestycji, w tym przede wszystkim w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz kontaktów z administracją publiczną biorącą udział w ww. procesie
 • spotkania z instytucjami, organami i firmami zaangażowanymi w proces realizacji inwestycji Strategicznych Klientów Agencji
 • kontrolowanie przebiegu poszczególnych etapów oraz harmonogramu prac, w szczególności związanych z pracami przygotowawczymi na terenie inwestycyjnym, w tym przetargów publicznych wraz z innymi podmiotami zaangażowanymi w proces
 • opracowywanie i monitorowanie poprawności dokumentacji projektowej
 • realizowanie działań ukierunkowanych na promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz prowadzenie działań z zakresu marketingu inwestycyjnego

Nasze oczekiwania:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 1-2 lata w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego lub gospodarki nieruchomościami, niezbędne doświadczenie w międzynarodowym środowisku biznesowym
 • wiedza i doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu negocjacji i w mediacjach poparte sukcesami
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: gospodarka przestrzenna, zarządzanie, prawo, ekonomia
 • gotowość do wystąpień publicznych, również w języku obcym, rozwinięte umiejętności prezentacji
 • umiejętność argumentowania i szybkiego pozyskiwania wiedzy w nowych obszarach, otwartość na zmiany oraz kreatywność
 • samodzielność w działaniu, umiejętność rozwiązywania problemów
 • wysokie umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji
 • gotowość do podróży służbowych, w tym zagranicznych (ok. 20% czasu pracy)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym zaawansowana znajomość MS Excel
 • znajomość ustawy - Prawo Zamówień Publicznych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w systemie hybrydowym (3+2 - masz możliwość pracowania 2 dni w tygodniu zdalnie)
 • wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji interesujących projektów
 • możliwość bezpośredniej współpracy z największymi inwestorami w kraju
 • realizacja ciekawych i prestiżowych projektów oraz obsługa inwestycji często zmieniających lokalny krajobraz gospodarczy
 • duży stopień samodzielności przy realizacji powierzonych zadań
 • możliwość uczenia się i zdobywania wiedzy w obszarze doradztwa lokalizacyjnego
 • dołączenie do wyjątkowo zgranego i wspierającego się zespołu

Benefity:


 • Prywatna opieka medyczna
  Prywatna opieka medyczna
 • Karta multisport
  Karta multisport
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
  Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
  Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
 • Dofinansowanie do okularów
  Dofinansowanie do okularów
 • Kafeteria
  Kafeteria

Jesteś zainteresowana/y stanowiskiem?
W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji może być wymagane przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.