Inwestycje

Wybierz Polskę

Atrakcyjność inwestycyjna Polski wynika z wielu czynników:

Stabilność ekonomiczna i silna gospodarka
 • Zdrowy stan finansów publicznych, a także możliwość długoterminowego planowania inwestycji dzięki stabilności i przewidywalności gospodarczej. Polska przez wiele lat unikała kryzysu, a finanse publiczne pozostają w dużo zdrowszym stanie niż wynosi średnia unijna długu publicznego jako % PKB.
  Dowiedz się więcej »
Potencjał inwestycyjny
 • Ponad 1200 ofert terenów inwestycyjnych w bazie prowadzonej przez PAIH oraz ponad 100 wspieranych przez PAIH strategicznych projektów inwestycyjnych rocznie.
  Dowiedz się więcej »
Strategiczna lokalizacja w sercu Europy
 • Polska leży w sercu Europy oraz ma pełen dostęp do jednolitego rynku europejskiego. Rozwój wspierają szerokie programy modernizacji sieci drogowej, kolejowej oraz energetycznej.
  Dowiedz się więcej »
Kapitał ludzki i statystyki
 • Zmotywowani, ambitni i przedsiębiorczy pracownicy budują dostępny w Polsce kapitał ludzki. Wysoki poziom wykształcenia, etyka pracy i chęć do rozwoju charakteryzują mieszkańców Polski.
  Dowiedz się więcej »
Innowacyjny kraj z ogromnym potencjałem
 • Ośrodki naukowe, badawcze i rozwojowe wspierają innowacyjność, rozwój oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz start-upów.
  Dowiedz się więcej »
Ekspertyza w wielu branżach
 • Polska gospodarka jest rozwinięta, a znalezienie partnerów w dowolnej branży nie stanowi problemów. Polscy partnerzy są elastyczni, gotowi do współpracy oraz spełniana rygorystycznych norm jakościowych.
  Dowiedz się więcej »

Sprawdź naszą ofertę: