Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestuj

polska w liczbachPotencjał inwestycyjny 

Polska ma stabilną gospodarkę o ugruntowanej pozycji makroekonomicznej. Unikalne warunki do prowadzenia i otwierania biznesu są wspierane przez wielokrotnie potwierdzaną odporność na kryzysy gospodarcze.


Duży rynek wewnętrzny to ponad 38 milionów konsumentów w Polsce, oraz łatwy dostęp do rynku Unii Europejskiej obejmującego 500 milionów konsumentów, a także krajów Europy Wschodniej. To wszystko tworzy korzystne środowisko, któremu zaufały tysiące inwestorów. 
Niezależne rankingi
Polska jest liderem w regionie CEE pod względem ilości inwestycji typu greenfield,  a w Europie zajmuje 3. miejsce. Wartość inwestycji w Polsce szacowana jest na 21.8 miliardów dolarów. Ponadto, dzięki stabilnej gospodarce oraz odporności na kryzys, pandemia koronawirusa nie odwróciła pozytywnych trendów inwestycyjnych w kraju. Badania FSI wskazują, że w Polsce powstało 165 nowych inwestycji w ciągu pierwszych 4 miesięcy 2020 roku – to o 15% więcej niż w tym samym okresie w roku poprzednim. Ponadto, pandemia najprawdopodobniej nie będzie miała dużego wpływu na przyszłe inwestycje w Polsce, co potwierdzają prognozy Ernst & Young Global Limited, które przewidują sukces inwestycji na terenie Polski w 80%; w porównaniu do 65% w Europie.
Greenfield_Investments
Źródło: fDi Report 2021 Global greenfield investment trends

Reinwestycje

Bezpośrednim dowodem zaufania inwestorów jest fakt, że 94% z nich skłonnych jest przeprowadzić reinwestycję w Polsce. Dodatkowo, z roku na rok poziom chęci ponownej inwestycji w kraju rośnie:
Trend_reinwestycyjny
Źródło: NBP

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: Klimat inwestycyjny w Polsce, gdzie szczegółowo omówiony jest temat reinwestycji oraz trendów.

Lider inwestycyjny:
BIZ_CEE
Źródło: EY Attractiveness Survey Europe June 2021

  • 208,98 mld EUR (892,2 mld PLN) – to wg Narodowego Banku Polskiego wartość zobowiązań z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na koniec 2019 r. (wzrost o 3,85% r/r). Największą część napływu netto BIZ stanowiły reinwestowane zyski, co świadczy o lojalności inwestorów wobec polskiego rynku.
  • 3 mld EUR – tyle w 2019 r. wyniosła łączna wartość zakończonych przez PAIH projektów inwestycyjnych (wzrost o 2,5 mld euro od 2015 r.). Niemal połowę z nich stanowiły  reinwestycje. 
  • Pomimo niekorzystnej sytuacji wywołanej pandemią Covid-19, Polska jako jeden z niewielu krajów odnotowała wzrost napływu ilości nowych inwestycji zagranicznych, a w rankingu krajów europejskich przyciągających najwięcej inwestycji wspięła się z siódmej na szóstą pozycję.
Liczba nowo ogłoszonych projektów inwestycyjnych - ranking EY
* w krajach europejskich
Źródło: Opracowanie własne na podstawie EY Attractiveness Survey Europe 2020 i 2021

Na koniec 2019 roku zobowiązania netto Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wynosiły 892,2 mld zł:

Zobowiazania netto Polski z tytułu ZIB
Źródło: NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2019 r.

Ponadto, możliwości biznesowe stwarza niespotykana w Europie modernizacja infrastruktury – transportu drogowego i kolejowego, a także infrastruktury energetycznej. Przejdź na stronę: Strategiczna lokalizacja w sercu Europy

Rządowe wsparcie
Fundusze europejskie
Źródło: Grafika na podstawie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/efekty-funduszy-europejskich/efekty-lata-2014-2020/

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij