Kariera

Dyrektor Departamentu Zakupów

Lokalizacja: Warszawa

Praca w Departamencie Zakupów PAIH S.A. daje możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku. Dołączając do naszego zespołu, będziesz miał szansę wspierać nasze Departamenty w procesie zakupowym związanym z zamówieniami publicznymi. Od pierwszego dnia pracy zapewniamy ciekawe wyzwania, w pełnej wsparcia atmosferze.

Twoje zadania:

 • całościowe zarządzanie Departamentem Zakupów oraz podległym zespołem
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przy uwzględnieniu terminowości, adekwatności biznesowej, jakości i kompletności obsługi
 • formułowanie i redakcja treści zapytań ofertowych dotyczących outsourcingu usług i zakupu towarów
 • przygotowywanie SIWZ w oparciu o wkład/kontent biznesowy
 • zaplanowanie i wdrożenie cyklu szkoleń dla pracowników PAIH w zakresie kupiectwa, negocjacji, etyki działania, zamówień publicznych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych
 • prowadzenie i aktualizacja Planu zamówień publicznych PAIH na podstawie potrzeb i Planów postępowań o udzielenie zamówień PAIH
 • prowadzenie rejestru i archiwum dotyczącego przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającego m.in. informacje oraz dokumentację dot. rozeznań rynku, szacowania wartości zamówienia, zawartych umów
 • przygotowanie przepisów wewnętrznych dotyczących powoływania komisji przetargowych, wyłączeń z postępowań oraz konfliktu interesów

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu ekonomii, zarządzania lub innych pokrewnych dziedzin
 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym o takim samym lub zbliżonym zakresie obowiązków
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zakupami i zamówieniami publicznymi, preferowane w sektorze publicznym
 • znajomość polskiego prawa zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących zamówień publicznych w Unii Europejskiej
 • umiejętność zarządzania i motywowania podległego zespołu oraz doskonała organizacja pracy
 • umiejętność negocjacji oraz budowania relacji z dostawcami
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w piśmie i w mowie
 • znajomość narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie zakupami i zamówieniami publicznymi
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz podejmowania strategicznych decyzji

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji interesujących projektów
 • stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • międzynarodowe, pełne wyzwań środowisko pracy
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań
Benefity

 • Prywatna opieka medyczna
  Prywatna opieka medyczna
 • Karta multisport
  Karta multisport
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
  Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
  Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
 • Dofinansowanie do okularów
  Dofinansowanie do okularów
 • Kafeteria
  Kafeteria
Jesteś zainteresowana/y stanowiskiem?
Aplikuj

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji może być wymagane przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.