Kariera

Dyrektor Departamentu Prawnego

Lokalizacja: Warszawa

Praca w Departamencie Prawnym PAIH S.A. daje możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku. Dołączając do naszego zespołu, będziesz miał szansę wspierać w zakresie prawnym nasze Zagraniczne Biura Handlowe oraz współpracować z zewnętrznymi kancelariami prawnymi. Od pierwszego dnia pracy zapewniamy ciekawe wyzwania, w pełnej wsparcia atmosferze

Twoje zadania:

 • obsługa prawna Spółki w zakresie realizowanych zadań oraz projektów, w tym zaplanowanie i wdrożenie skutecznej, efektywnej i terminowej obsługi prawnej
 • zarządzanie i motywowanie podległego zespołu prawników
 • przygotowywanie projektów umów i załączników do umów
 • współpraca z kancelariami prawnymi obsługującymi Spółkę
 • obsługa prawna Zagranicznych Biur Handlowych, w tym poprzez współpracę z zewnętrznymi lub lokalnymi kancelariami prawnymi
 • sporządzanie regulacji wewnętrznych, w tym opracowanie zasad pomocy de minimis w PAIH S.A. oraz projektów ich zmian
 • reprezentowanie PAIH w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych przed wszelkimi organami administracji publicznej, przed Krajową Izbą Odwoławczą, organami egzekucyjnymi oraz organami ścigania, bądź koordynacja obsługi zewnętrznej w tym zakresie
 • monitorowanie zmian przepisów prawnych i przekazywanie rekomendacji w zakresie ich implementacji innym Departamentom
 • nadzór właścicielski nad spółkami powiązanymi PAIH

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze (skończona aplikacja radcowska lub adwokacka)
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu: prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych
 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym o takim samym lub zbliżonym zakresie obowiązków
 • doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad wszystkimi kwestiami prawno-instytucjonalnymi w Spółce (udzielanie kompleksowych porad prawnych Zarządowi i innym Departamentom Spółki)
 • podążanie za bieżącymi zmianami w przepisach prawnych i zapewnienie zgodności z nimi
 • doświadczenie w opracowywaniu, negocjowaniu i wdrażaniu umów handlowych, korporacyjnych oraz dokumentów prawnych (przygotowywanie opinii i analiz prawnych)
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikacje biznesową (co najmniej na poziomie B2)
 • duża wiedza merytoryczna w zakresie rozwiązywania sporów oraz reprezentowanie firmy przed sądami i organami administracji
 • zarządzanie działem prawniczym, w tym motywowanie, rozwój, rekrutowanie i budżetowanie
 • doświadczenie w analizie, optymalizacji procesów i rekomendacji działań i rozwiązań
 • samodzielność w działaniu, umiejętność ustalania priorytetów
 • doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji interesujących projektów
 • stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • międzynarodowe, pełne wyzwań środowisko pracy
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań
Benefity

 • Prywatna opieka medyczna
  Prywatna opieka medyczna
 • Karta multisport
  Karta multisport
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
  Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
  Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
 • Dofinansowanie do okularów
  Dofinansowanie do okularów
 • Kafeteria
  Kafeteria
Jesteś zainteresowana/y stanowiskiem?
Aplikuj

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji może być wymagane przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.