Kariera

Zastępca Dyrektora
w Departamencie Wsparcia Eksportu

Lokalizacja: Warszawa

Praca w Departamencie Wsparcia Eksportu PAIH S.A. daje możliwość wspierania działalności Zagranicznych Biur Handlowych oraz optymalizacji podejmowanych przez nie działań biznesowych. Dołączając do naszego zespołu, będziesz pracować w międzynarodowym środowisku. Od pierwszego dnia pracy zapewniamy ciekawe wyzwania, w pełnej wsparcia atmosferze.

Twoje zadania:

 • wsparcie Dyrektora Departamentu w bieżącej realizacji przyjętych planów oraz zadań zleconych przez Zarząd
 • ścisła współpraca z Zarządem w zakresie definiowania kluczowych wskaźników biznesowych określających stopień realizacji celów strategicznych
 • cykliczne przygotowywanie analiz i raportów dotyczących efektywności prowadzonych działań
 • raportowanie w zakresie stopnia realizacji wyznaczonych zadań, stopnia niezgodności i zaplanowanych działań naprawczych
 • opracowywanie procedur wspomagających i usprawniających pracę w Spółce
 • nadzorowanie pracy podległego zespołu oraz prawidłowego działania procedur organizacyjnych i informacyjnych w kierowanym departamencie
 • współpraca z organizacjami działającymi na podstawie przepisów KSH
 • bieżąca współpraca z innymi departamentami w celu realizacji celów strategicznych Spółki
 • budowanie i motywowanie podległych zespołów pracujących w strukturze rozproszonej

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, ekonomia, zarządzanie lub pokrewne)
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikacje biznesową (co najmniej na poziomie B2)
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym o zbliżonym zakresie obowiązków
 • doświadczenie w obszarze handlu zagranicznego, spotkaniach handlowych, misjach gospodarczych i przedsięwzięciach informacyjnych i promocyjnych, w tym promujących Polskę jako wiarygodnego partnera gospodarczego na rynkach międzynarodowych
 • umiejętność zarządzania i motywowania rozproszonych wieloosobowych zespołów
 • wysokorozwinięte zdolności analityczne
 • znajomość zasad systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem
 • umiejętność sporządzania analiz i raportów i przygotowywania rekomendacji działań
 • samodzielność w działaniu, umiejętność ustalania priorytetów
 • doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z możliwością pracy zdalnej 2 dni w tygodniu
 • wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji interesujących projektów
 • stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • międzynarodowe, pełne wyzwań środowisko pracy
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań
Benefity

 • Prywatna opieka medyczna
  Prywatna opieka medyczna
 • Karta multisport
  Karta multisport
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
  Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
  Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
 • Dofinansowanie do okularów
  Dofinansowanie do okularów
 • Kafeteria
  Kafeteria
Jesteś zainteresowana/y stanowiskiem?
Aplikuj

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji może być wymagane przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.