RYNKI ZAGRANICZNE

Sieć Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH)

Dostarczamy informacje w zakresie realnych możliwości ekspansji zagranicznej i wzmacniamy pozycję polskich przedsiębiorstw.

Nasze kompetencje

  • znajomość lokalnej specyfiki, kultury i uwarunkowań biznesowych,
  • znajomość języków lokalnych,
  • identyfikacja kluczowych branż na poszczególnych rynkach.

Dla przedsiębiorcy

  • wyszukiwarka rynków zagranicznych prezentująca informacje nt. szans i uwarunkowań prowadzenia biznesu na wybranych rynkach,
  • alert kryzysowy dotyczący sytuacji w Ukrainie:
    • eksperci PAIH monitorują sytuację w Ukrainie, w tym wprowadzane przepisy, obostrzenia oraz zakazy i nakazy mające wpływ na prowadzenie współpracy handlowej.

Gdzie jesteśmy na świecie - mapa rynków

Biura PAIH na świecie