Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Eksport
Strona główna > Eksport > Rynki zagraniczne > Ukraina > Ukraina - Alert kryzysowy

ukrainaAlert kryzysowy Ukraina


Aktualizacja: 08.08.2022

Rynek ukraiński stawał się coraz bardziej atrakcyjny dla polskiego biznesu, dowodem czego był wzrost wartości wymiany handlowej między Polską a Ukrainą w ostatnich latach. Agresja Rosji na Ukrainę zatrzymała ten proces. W obliczu zaistniałych okoliczności dla wielu przedsiębiorców istotnym problemem jest ograniczony dostęp do wiarygodnych informacji.  

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wychodzi naprzeciw ich potrzebom monitorując, weryfikując i przedstawiając informacje zamieszczone poniżej.  


contact form  Bieżąca sytuacja

24 lutego na terytorium całej Ukrainy został wprowadzony stan wojenny oraz godzina policyjna (różne przedziały w zależności od regionu). Będą one obowiązywały do 23 sierpnia.

Trwa czwarty miesiąc walk zbrojnych na Ukrainie. Federacja Rosyjska kontynuuje pełnowymiarową agresję zbrojną na Ukrainę. Wojska Federacji Rosyjskiej  wycofały się z północnych regionów Ukrainy – obwodów kijowskiego, czernigowskiego, sumskiego. Na terenach deokupowanych trwają poszukiwania ofiar, postępowania śledcze, rozminowanie. Do Kijowa stopniowo wraca coraz więcej mieszkańców, także wracają z ewakuacji załogi ambasad niektórych krajów. Odbywają się wizyty na najwyższym szczeblu głów państw i organizacji międzynarodowych do Kijowa. Poszczególne kraje uzgadniają dalsze dostawy broni, w tym broni ciężkiej.  

Ataki rakietowe i bombowe na infrastrukturę wojskową i cywilną odbywają się na całym terytorium kraju z terytorium Rosji, Białorusi, ze statków na Morzu Czarnym. Na kierunkach Donieckim i Tawrijskim okupanci nasilili działania wojenne na całej linii frontu. Zajęte pozostają terytoria na wschodzie i południu Ukrainy, m.in. częściowo regiony doniecki, ługański, chersoński i miasto Chersoń, zaporoski i mikołajewski. Rosja nadal częściowo blokuje miasto Charków, ostrzeliwuje rakietami i bronią ciężką. Na terenach czasowo okupowanych wrogie jednostki nadal blokują ruch miejscowej ludności, niszczą infrastrukturę krytyczną i blokują dostawy towarów humanitarnych z Ukrainy. Występują przypadki egzekucji ludności cywilnej i ochotników. W niektórych miejscowościach sytuacja jest bliska katastrofy humanitarnej. Trwa masowa ewakuacja kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. 


contact form Podróże na Ukrainę

W związku z działaniami zbrojnymi w Ukrainie MSZ odradza wszelkie podróże do Ukrainy. Obywatele polscy, którzy przebywają w Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium. Pełna treść ostrzeżenia dostępna tutaj.


contact form  Stan wojenny i okoliczności siły wyższej

W związku z agresją wojskową Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na mocy Rozporządzenia Prezydenta Ukrainy nr 64/2022 wprowadzono stan wojenny od godz. 05:30 dnia 24 lutego 2022 r. na okres 30 dni. Obecnie  stan wojenny został przedłużony na okres do 23 sierpnia. 

Izba Handlowo-Przemysłowa Ukrainy opublikowała na swojej stronie internetowej dostępne do pobrania zaświadczenie potwierdzające wystąpienie okoliczności siły wyższej. Podstawą jest Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 24 lutego 2022 r. nr 64/2022 „O wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie”. Izba Handlowo-Przemysłowa Ukrainy potwierdziła, że ​​te okoliczności, zaczynając od 24 lutego do ich oficjalnego zakończenia są okolicznościami nadzwyczajnymi, nieuniknionymi i obiektywnymi dla podmiotów gospodarczych i/lub osób fizycznych stosownie do zapisów umów, niektórych zobowiązań/obowiązków podatkowych i/lub innych, których wykonanie stało się niemożliwe w odpowiednim czasie ze względu na wystąpienie okoliczności siły wyższej.  

Zaświadczenia do pobrania: 


contact form  Ograniczenia finansowe

Na mocy Rozporządzenia Narodowego Banku Ukrainy „O funkcjonowaniu systemu bankowego i rynku walutowego od 24 lutego 2022 roku w warunkach stanu wojennego na całym terytorium Ukrainy” wprowadzono szereg tymczasowych ograniczeń w funkcjonowaniu systemu bankowego i rynku walutowego w celu zapewnienia stabilnego funkcjonowania systemu finansowego państwa, maksymalnego wspierania działań Sił Zbrojnych Ukrainy, a także sprawnego funkcjonowania obiektów infrastruktury krytycznej. Są to m.in.: 

 • ograniczenie funkcjonowania rynku walutowego Ukrainy, 
 • utrwalenie oficjalnego kursu wymiany walut według stanu z dnia 21 lipca 2022 r.; 
 • ograniczenie wypłaty gotówki z konta klienta do wysokości 100 000 UAH dziennie (poza wynagrodzeniami i świadczeniami socjalnymi), z wyjątkiem przedsiębiorstw i instytucji zapewniających realizację planów mobilizacyjnych (zadań) Rządu oraz transakcji realizowanych na podstawie indywidualnych zezwoleń Narodowego Banku Ukrainy, dokonywanych bez naliczania i potrącania prowizji; 
 • ograniczenie wypłaty gotówki z kart płatniczych za granicą do wysokości 12 500 UAH tygodniowo;
 • ograniczenie na przelewy P2P obywateli za granicę z kart płatniczych prowadzonych w UAH ukraińskich banków do wysokości 30 000 UAH na miesiąc;
 • miesięczny limit płatności za granicą kartami płatniczymi w hrywnach do wysokości 100 000 UAH (równowartość) ze wszystkich rachunków bankowych klientów otwartych w UAH;
 • zakaz wypłacania środków pieniężnych z rachunków klientów w walutach obcych, z wyjątkiem przedsiębiorstw i instytucji zapewniających realizację planów mobilizacyjnych (zadań) Rządu oraz realizowanych na podstawie specjalnych zezwoleń Narodowego Banku Ukrainy; 
 • wstrzymanie realizacji transakcji wydatkowych z kont rezydentów państwa, które dokonało agresji zbrojnej na Ukrainę; 
 • wstrzymanie emitowania pieniądza elektronicznego przez banki emitujące pieniądz elektroniczny, uzupełnianie portfeli elektronicznych pieniądzem elektronicznym, dystrybucja pieniądza elektronicznego. 

contact form Ograniczenia i uproszczenia w handlu zagranicznym

Ukraiński Rząd wprowadził ograniczenia dla eksportu z Ukrainy produktów spożywczych, m.in. cukru, soli, mięsa, niektórych zbóż etc., a także preparatów z krwi i osocza. 

W związku z wprowadzonym stanem wojennym uproszczono procedury związane z importem leków na Ukrainę. Na obszar celny Ukrainy można wprowadzać zarejestrowane leki w zagranicznych opakowaniach i niezarejestrowane produkty lecznicze wraz z certyfikatem jakości producenta. Uproszczono procedury przekazywania pomocy humanitarnej przez granicę celną Ukrainy. Na okres stanu wojennego Państwowa Straż Graniczna zapewnia natychmiastowy przepływ pomocy humanitarnej przez granicę państwową Ukrainy. 

Od 1 kwietnia wprowadzono uproszczony system opodatkowania dla szerokiej grupy podmiotów. Płatnikami jednolitego podatku w systemie uproszczonym mogą być osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby prawne, których dochód za rok kalendarzowy nie przekracza 10 miliardów UAH. Jednolita stawka podatku dla tej grupy wyniesie 2% dochodu. Na stawkę 2% mogą przejść również podmioty, które dotychczas płaciły podatek w wysokości 5% dochodu w uproszczonym systemie.  

Rząd zmienił wymagania dotyczące oznakowania importowanej żywności w celu przyśpieszenia importu w okresie stanu wojennego. Operatorzy rynku żywności mogą nie zamieszczać informacji o produktach spożywczych w języku ukraińskim. Natomiast dostarczana partia towaru powinna być zaopatrzona w wymagane informacje sporządzone w języku ukraińskim. 


contact form  Ukraińskie oficjalne źródła informacji

1 marca uproszczono procedury przekazywania pomocy humanitarnej przez granicę celną Ukrainy. Na okres stanu wojennego Państwowa Straż Graniczna zapewnia natychmiastowy przepływ pomocy humanitarnej przez granicę państwową Ukrainy (źródło);

Rząd zmienił wymagania dotyczące oznakowania importowanej żywności w celu przyśpieszenia importu w okresie stanu wojennego. Operatorzy rynku żywności mogą nie zamieszczać informacji o produktach spożywczych w języku ukraińskim. Natomiast dostarczana partia towaru powinna być zaopatrzona w wymagane informacje sporządzone w języku ukraińskim (źródło);

8 marca ukraiński rząd wprowadził ograniczenia dla eksportu z Ukrainy produktów spożywczych. Dla niektórych produktów spożywczych ustanowiono zerowe kwoty eksportu m.in. dla cukru, soli, mięsa, niektórych zbóż etc. (źródło);

24 marca zniesiono licencjonowanie i kwotowanie eksportu oleju słonecznikowego i kukurydzy na 2022 r. (źródło);

W związku z wprowadzonym stanem wojennym uproszczono procedury związane z importem leków na Ukrainę. Na obszar celny Ukrainy można wprowadzać zarejestrowane leki w zagranicznych opakowaniach i niezarejestrowane produkty lecznicze wraz z certyfikatem jakości producenta (źródło);

1 kwietnia wprowadzono uproszczony system opodatkowania dla szerokiej grupy podmiotów. Płatnikami jednolitego podatku w systemie uproszczonym mogą być osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby prawne, których dochód za rok kalendarzowy nie przekracza 10 miliardów UAH. Jednolita stawka podatku dla tej grupy wyniesie 2% dochodu. Na stawkę 2% mogą przejść również podmioty, które dotychczas płaciły podatek w wysokości 5% dochodu w uproszczonym systemie (źródło);

5 kwietnia Prezydent Ukrainy podpisał ustawę zwalniającą z opłat celnych i z VAT-u towary importowane na obszar celny Ukrainy przez podatników funkcjonującym w trybie uproszczonym, płacących podatek w wysokości 2% od dochodów. Jednocześnie przewiduje się uproszczenie procedur odprawy celnej takich towarów (źródło); [pdf 8]. 

5 kwietnia Prezydent Ukrainy podpisał ustawę zwalniającą import pojazdów przez obywateli z opodatkowania. Import pojazdów dla podatników funkcjonujących w systemie uproszczonym jest zwolniony z podatku akcyzowego i VAT (źródło).


contact form  Ukraińskie akty prawne

1 marca uproszczono procedury przekazywania pomocy humanitarnej przez granicę celną Ukrainy. Na okres stanu wojennego Państwowa Straż Graniczna zapewnia natychmiastowy przepływ pomocy humanitarnej przez granicę państwową Ukrainy (źródło);

Rząd zmienił wymagania dotyczące oznakowania importowanej żywności w celu przyśpieszenia importu w okresie stanu wojennego. Operatorzy rynku żywności mogą nie zamieszczać informacji o produktach spożywczych w języku ukraińskim. Natomiast dostarczana partia towaru powinna być zaopatrzona w wymagane informacje sporządzone w języku ukraińskim (źródło);

8 marca ukraiński rząd wprowadził ograniczenia dla eksportu z Ukrainy produktów spożywczych. Dla niektórych produktów spożywczych ustanowiono zerowe kwoty eksportu m.in. dla cukru, soli, mięsa, niektórych zbóż etc. (źródło);

24 marca zniesiono licencjonowanie i kwotowanie eksportu oleju słonecznikowego i kukurydzy na 2022 r. (źródło);

W związku z wprowadzonym stanem wojennym uproszczono procedury związane z importem leków na Ukrainę. Na obszar celny Ukrainy można wprowadzać zarejestrowane leki w zagranicznych opakowaniach i niezarejestrowane produkty lecznicze wraz z certyfikatem jakości producenta (źródło);

1 kwietnia wprowadzono uproszczony system opodatkowania dla szerokiej grupy podmiotów. Płatnikami jednolitego podatku w systemie uproszczonym mogą być osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby prawne, których dochód za rok kalendarzowy nie przekracza 10 miliardów UAH. Jednolita stawka podatku dla tej grupy wyniesie 2% dochodu. Na stawkę 2% mogą przejść również podmioty, które dotychczas płaciły podatek w wysokości 5% dochodu w uproszczonym systemie (źródło);

5 kwietnia Prezydent Ukrainy podpisał ustawę zwalniającą z opłat celnych i z VAT-u towary importowane na obszar celny Ukrainy przez podatników funkcjonującym w trybie uproszczonym, płacących podatek w wysokości 2% od dochodów. Jednocześnie przewiduje się uproszczenie procedur odprawy celnej takich towarów (źródło); [pdf 8]. 

5 kwietnia Prezydent Ukrainy podpisał ustawę zwalniającą import pojazdów przez obywateli z opodatkowania. Import pojazdów dla podatników funkcjonujących w systemie uproszczonym jest zwolniony z podatku akcyzowego i VAT (źródło).


contact form  Przydatne kontakty dla polskiego przedsiębiorcy


contact form  Wsparcie dla biznesu - oferta PAIH

PAIH realizuje program wsparcia tymczasowego przeniesienia działalności do Polski, w ramach którego:
 • udostępnia bezpłatną przestrzeń co-workingową w centrum Warszawy, rejestracja firm poprzez stronę internetową: cowork-ukraina.paih.gov.pl
 • wprowadza stałą obsługę w języku ukraińskim
 • prowadzi bazę dostępnych natychmiast powierzchni logistycznej i produkcyjnej
 • udziela wszelkich informacji niezbędnych do szybkiego rozpoczęcia działalności

Wszyscy zainteresowani otrzymają pełne, bezpłatne wsparcie naszych specjalistów w zakresie m.in.: wyszukania odpowiedniej nieruchomości do prowadzenia działalności (działki, hale, biura); doradztwa w zakresie możliwej pomocy publicznej (granty, zwolnienia podatkowe); wsparcia w kontaktach z administracją centralną i lokalną, Informacji na temat warunków prowadzenia działalności w Polsce.

Więcej informacji: +48 22 334 99 11, e-mail: ukraina@paih.gov.pl


contact form  Istotne informacje dla polskiego biznesu


contact form  Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

4 marca 2022 r. weszła w życie decyzja wykonawcza Rady (UE) nr 2022/382 w sprawie wprowadzenia tymczasowej ochrony przewidzianej dyrektywą o ochronie czasowej dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w związku z inwazją wojskową na jej terytorium. Ochrona tymczasowa przewiduje proste i szybkie uzyskanie przez wysiedleńców podstawowych praw do edukacji, zatrudnienia, ubezpieczenia zdrowotnego i innych. Od 12 marca 2022 r. w Polsce obowiązuje specjalna ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 


Ważne kontakty dla obywateli Ukrainy

Wszelkie informacje o dostępnej pomocy dla obywateli Ukrainy znajdują się na stronie: https://pomagamukrainie.gov.pl/  

Należy również pamiętać o dostępnych infoliniach, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: 

 • informacje, dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy, skontaktuj się ze Strażą Graniczną: +48 82 568 51 19. 
 • informacje dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie: +48 22 523 88 80. 
 • infolinia policji (sprawy bezpieczeństwa oraz osób zaginionych): +48 47 721 23 07. 
 • infolinia ogólna: +48 47 721 75 75. 
 • infolinie urzędów wojewódzkich: 
  • Bydgoszcz 
   Infolinia (język ukraiński i rosyjski), od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00: +48 52 349 74 61, +48 52 349 78 02
   Infolinia (język polski) czynna całodobowo: +48 52 587 27 71
  • Lublin 
   Infolinia czynna codziennie (w godz. 7.00 – 18.00): +48 692 268 717, +48 883 849 598
   Infolinia całodobowa: +48 692 476 823
  • Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra 
   Infolinia: +48 95 785 18 59
  • Łódź 
   Infolinia: +48 42 664 10 81
  • Kraków
   Całodobowa infolinia: +48 12 210 2002
  • Warszawa
   Infolinia: 987, +48 22 595 13 00
  • Rzeszów
   Infolinia: +48 800 100 990
  • Białystok
   603 660 052 – czynna całodobowo
   85 743 96 00 – czynna od pon. do pt. w godz. 7.30 – 15.30
  • Gdańsk
   Infolinia: +48 58 30 77 772
  • Katowice
   Infolinia: +48 32 606 32 32 (poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 7.30 do 15.30, wtorki – od 7.30 do 18.00)
  • Kielce
   Infolinia: +48 573 338 377
  • Olsztyn
   Infolinia: 987
  • Poznań
   Infolinia: +48 61 850 87 77 (w godz. 8-20)
  • Szczecin
   Infolinia całodobowa: +48 91 430 30 33

contact form  Q&A / Najczęściej zadawane pytania

Lista pytań i odpowiedzi jest dostępna tutaj.


Informacje zawarte w udostępnionym materiale pochodzą z zewnętrznych baz, które w żaden sposób nie są administrowane, modyfikowane ani poddawane kontroli przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PAIH”). Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane informacje zostały pozyskane z wiarygodnych źródeł, jednakże PAIH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność, wiarygodność, użyteczność, aktualność tych informacji oraz ich przydatność do określonego celu ani za wyniki uzyskane w związku z korzystaniem z tych informacji. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków wynikłej z całkowicie lub częściowo wykorzystania informacji udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzysta z tych informacji na własną odpowiedzialność. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. oraz jej pracownicy nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje ani za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij