O nas

Rada Biznesu PAIH

Rada Biznesu PAIH to inicjatywa powołana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w grudniu 2019 roku. Głównym założeniem projektu jest stworzenie platformy wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń między praktykami biznesu - aktywnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami firm z rozmaitych branż, a środowiskiem eksperckim Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

W cyklicznych comiesięcznych spotkaniach, biorą udział polscy przedsiębiorcy z przedstawicielami Zarządu PAIH. Dyskusje prowadzone podczas spotkań mają na celu zidentyfikowanie potrzeb rodzimych przedsiębiorców, konsultację planów i inicjatyw, a także realnych zmian, które mogą usprawnić funkcjonowanie polskiego biznesu. To też prezentacja oferty i możliwości wsparcia zarówno ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jak i Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. W toku rozmów już udało się wypracować m.in. plany działań na rok 2021, w tym pomysł na misje przyjazdowe do Polski i jeszcze więcej webinariów oraz szkoleń dla pracowników firm.

Rada Biznesu PAIH to wzajemna inspiracja, a spotkania są motorem do podejmowania konkretnych działań. Chcemy być jeszcze bliżej polskich przedsiębiorców i reagować na ich potrzeby.

Radę Biznesu PAIH tworzą:

 • Jan Szynaka (Szynaka-Meble)
 • Michał Czekaj (Dragon Poland)
 • Lidia Ziaja (Ziaja)
 • Tomasz Barczyk (M-Tech)
 • Małgorzata Bieniaszewska (MB Pneumatyka)
 • Jakub Wójcik (Izodom 2000 Polska)
 • Jerzy Pietrucha (Grupa Pietrucha)
 • Adam Sikorski (Unimot) 
 • Waldemar Bogusch (Orlen Deutschland)
 • Robert Strzelecki (TenderHut)
 • Maciej Wojeński (Ekoenergetyka)
 • Ryszard Wtorkowski (LUG Light Factory)

Uczestnicy o Radzie Biznesu PAIH

Małgorzata Bieniaszewska
Właścicielka MB Pneumatyka, Mentorka przedsiębiorców

Widzę ogromną szansę na to, że mój udział w pracach Rady Biznesu przy PAIH będzie miał realny wpływ na wniesienie nowych praktyk do operacyjnego działania Agencji. Co ważne PAIH już w tej chwili może pochwalić się wdrożeniem nowatorskich programów wsparcia ekspansji zagranicznej. A kolejne przed nami. Jestem przekonana, że PAIH nadal będzie inspirował się wnioskami Rady i wdrażał je na poziomie operacyjnym. Mamy pomysły na działania otwierające polskim przedsiębiorcom wejście na nowe światowe rynki. Osobiście bardzo cenię sobie różnorodność branż reprezentowanych w Radzie. Dzięki temu mam okazję poznać praktyki i doświadczenia przedsiębiorców, którzy przeszli inną drogę, niż ja. To rozszerza moje spojrzenie na możliwości działania w obecnych „covidowych” czasach.

Robert Strzelecki
Prezes Zarządu Grupy TenderHut

Rada Biznesu działająca przy Polskiej Agencji inwestycji i Handlu, to niezwykle prężna grupa przedsiębiorców i ekspertów, skupiona w obszarze wzmacniania polskiego potencjału eksportowego. Zaproszenie do tak szacownego grona jest dla mnie ogromnym osobistym wyróżnieniem oraz docenieniem wieloletniej pracy całego zespołu Grupy TenderHut, który od lat pracuje na pozytywny wizerunek polskiej branży IT na globalnych rynkach. To też możliwość wsparcia PAIH, który w ostatnich latach wiele pomógł w rozwoju i budowie kontaktów na całym świecie zarówno nam, jak i wielu innym przedsiębiorcom. Idea polegająca na współdziałaniu agencji państwowej wraz z przedsiębiorcami, w celu wypracowania najlepszych narzędzi wspierających eksport, jest niezwykle ważną inicjatywą, pozwalającą sprostać bieżącym potrzebom związanym z dużym dynamizmem globalnych procesów handlowych.

Waldemar Bogusch
Prezes Zarządu ORLEN Deutschland GmbH

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenia biznesowe na rynku niemieckim, chcę wesprzeć PAIH w stworzeniu doradztwa prawnego i rynkowego/ mechanizmów/ struktur ułatwiającego/ ułatwiających wejście polskim firmom i polskim produktom/ markom na ten rynek, oraz wspierających działalność polskich firm w Niemczech. Jak również pomóc w stworzeniu platformy kontaktów skupiającej polskie firmy, które już działają, albo zamierzają rozpocząć działalność na rynku niemieckim, oraz wspierać promocję polskiej gospodarki i polskich produktów/ marek w Niemczech.

Jerzy Pietrucha
Prezes Grupy Pietrucha

Prowadzenie działalności wymaga obecnie niezwykle sprawnego zarządzania zmianą i wyjątkowych zdolności adaptacyjnych. Jako członek Rady mogę dzielić się doświadczeniem Grupy Pietrucha i czerpać wiedzę od podobnych do mnie, małych i średnich przedsiębiorców, niekoniecznie tych z pierwszych stron gazet. Dzięki inicjatywie PAIH, tworzymy przestrzeń do budowania relacji, oraz centrum kompetencji, gromadzące unikalną wiedzę praktyczną i doświadczenie.

Lidia Ziaja
International Sales Manager, Ziaja Ltd.

Od ponad 20 lat pracuję w firmie Ziaja i zajmuję się budowaniem dystrybucji produktów firmy Ziaja na rynkach zagranicznych. Współpraca z PAIH oraz uczestnictwo w pracach Rady Biznesu PAIH jest dla mnie bardzo cenne, gdyż stanowi ważne wsparcie działań naszej firmy w obszarze eksportu. Dzięki temu mam możliwość dzielenia się doświadczeniami w zakresie eksportu z innymi firmami, wymiany poglądów oraz dyskusji o nowych kierunkach i formach wsparcia dla działalności eksportowej polskich firm.

Michał Czekaj
Prezes Zarządu firmy Dragon Poland

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i chęcią ekspansji na rynki zagraniczne, bardzo pomocna jest specjalistyczna wiedza dotycząca międzynarodowego otoczenia gospodarczo-prawnego. Dodatkowo należy nadmienić, że w celu realizacji szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa, niezmiernie istotne są również kontakty biznesowe, które za pośrednictwem Agencji można pozyskać. Jako reprezentant polskiej rodzinnej firmy z blisko 50-cio letnią historią na rynku, jestem zobowiązany do dzielenia się swoimi doświadczeniami w myśl zasady – że najpierw trzeba podzielić się własnym doświadczeniami by móc korzystać z doświadczeń innych. Profesjonalny zespół PAIH oraz przedsiębiorcy/członkowie Rady PAIH stworzyli unikalne środowisko, dzięki któremu można wypracować wiele użytecznych rozwiązań dla przedsiębiorstw chcących rozwijać się w kraju i za granica. Jestem przekonany, że wspólna praca przyczyni się do rozwoju całej polskiej gospodarki.

Jakub Wójcik
Wiceprezes Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.

Izodom jest dobrym przykładem polskiej, rodzinnej firmy, która w oparciu o własną myśl techniczną systematycznie rozwijaną od 1990 roku podbija rynki zagraniczne. Zdecydowałem się wejść w skład Rady Biznesu, aby podzielić się wiedzą, pomysłami i obserwacjami poczynionymi na ponad 50 rynkach - tak z administracją, jak i innymi firmami, w szczególności tymi, które są na początku drogi eksportera. Im więcej będzie dobrych eksporterów, tym więcej dobrych miejsc pracy w polskich firmach, większy strumień pieniędzy płynący do kraju, więcej kapitału na badania, inwestycje, więcej środków na szkoły, drogi i szpitale. Rada Biznesu to według mnie idealne miejsce do rozmów o przyszłości firm, ale i gospodarki, jaką chcemy budować. Postanowiłem włączyć się pro bono w działalność Rady Biznesu PAIH, by pomagać innym MŚP - dzieląc się wiedzą, doświadczeniami, oraz by budować kulturę współpracy polskich firm działających poza granicami kraju. Bo w grupie siła.