Kariera

Ekspert / Kluczowy Ekspert ds. Zamówień Publicznych i Zakupów
w Biurze Administracyjnym

Lokalizacja: Warszawa

Biuro Administracyjne poszukuje pracownika na stanowisko: Ekspert / Kluczowy Ekspert ds. Zamówień Publicznych i Zakupów.

Twoje zadania:

 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w tym przygotowywanie dokumentów inicjujących postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Agencji, zgodnie z ustawą PZP oraz wewnętrznymi regulacjami Agencji, w tym w szczególności w zakresie działań komunikacyjnych i organizacji wydarzeń promocyjnych
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP
 • opracowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, kryteriów oceny, istotnych postanowień umowy w obszarach związanych z działalnością Agencji, udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia
 • udział w pracach Komisji Przetargowych w charakterze Sekretarza Komisji
 • wsparcie pracowników komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowania oraz wniosków zakupowych, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu oraz istotnych warunków umowy

Nasze oczekiwania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (zarówno tzw. krajowych jak i unijnych) z różnych obszarów tematycznych po stronie Zamawiającego
 • ugruntowane doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowych dla zróżnicowanych obszarów zamówień (w szczególności PR, komunikacja, podróże służbowe)
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i pracę z dokumentami (minimum B1)
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • komunikatywność, otwartość na klienta wewnętrznego, umiejętność przekładania języka prawniczego na codzienny sposób komunikacji
 • asertywność, zdecydowanie w działaniu, skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność sprawnego działania pod presją czasu w zmieniającym się środowisku

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z możliwością pracy zdalnej 2 dni w tygodniu
 • wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji interesujących projektów
 • stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • międzynarodowe, pełne wyzwań środowisko pracy
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań
Benefity

 • Prywatna opieka medyczna
  Prywatna opieka medyczna
 • Karta multisport
  Karta multisport
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
  Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
  Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
 • Dofinansowanie do okularów
  Dofinansowanie do okularów
 • Kafeteria
  Kafeteria
Jesteś zainteresowana/y stanowiskiem?
Aplikuj

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji może być wymagane przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.