Kariera

Ekspert / Starszy Specjalista,
Regionalne Biuro Handlowe

Lokalizacja: Opole

Praca w Regionalnym Biurze Handlowym PAIH S.A., który jest w strukturach Departamentu Wsparcia Regionalnego daje możliwość realnego wsparcia polskich przedsiębiorców w wyszukiwaniu okazji rynkowych, celem pobudzania aktywności eksportowej, a także inicjowania procesów nawiązywania współpracy w zakresie wymiany międzynarodowej. Dołączając do naszego zespołu, będziesz miał realny wpływ na kreowanie promocji polskiej gospodarki. Od pierwszego dnia pracy zapewniamy ciekawe wyzwania, w pełnej wsparcia atmosferze.

Twoje zadania:

 • analiza potencjału eksportowego przedsiębiorstw w regionie oraz opracowanie strategii rynkowych w zakresie kierunków eksportu jak i asortymentu o największym potencjale sprzedaży
 • doradztwo w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorstw w procesie wejścia na rynki zagraniczne
 • nawiązanie współpracy z MŚP w regionie o niewykorzystanym potencjale eksportowym i przedstawienie im oferty współpracy z PAIH
 • opracowanie propozycji działań informacyjno-edukacyjnych PAIH w regionie
 • bieżąca współpraca z Organizacjami regionalnymi oraz Partnerami w ramach podpisanych umów partnerskich
 • budowanie i utrzymywanie relacji z lokalnymi przedsiębiorcami
 • współpraca z Zespołem Ekspertów Branżowych w zakresie kompleksowej obsługi klienta
 • aktywny udział w wydarzeniach gospodarczych w regionie
 • bieżące monitorowanie oraz opracowywanie raportów dot. sytuacji gospodarczej w regionie
 • budowanie i umacnianie regionalnych powiązań przedsiębiorców, administracji samorządowej, podmiotów naukowych i badawczych

Nasze oczekiwania:

 • minimum 2-3 lata doświadczenia zawodowego w sprzedaży, pozyskiwaniu i rozwoju biznesu
 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek studiów: ekonomia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe)
 • znajomość rynku lokalnego, w szczególności wiedza na temat wiodących branż oraz podmiotów o potencjale eksportowym
 • umiejętności zbierania oraz przetwarzania istotnych danych i informacji niezbędnych do opracowania narzędzi wsparcia dla eksporterów
 • umiejętność budowania strategii rynkowej
 • znajomość procedur w sprzedaży eksportowej, najlepiej na podstawie własnych doświadczeń zawodowych
 • umiejętności interpersonalne a w szczególności nawiązywania dobrych i długotrwałych relacji z klientami opartych na wzajemnym zaufaniu
 • umiejętność prowadzenia szkoleń oraz organizacji działań edukacyjno-eksportowych, popartych konkretnymi doświadczeniami
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym m.in. śledzenie informacji o sytuacji rynkowej na świecie oraz barierach wejścia na wybrane rynki
 • samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej
 • praktyczna umiejętność planowania i osiągania wyznaczonych celów

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z możliwością pracy zdalnej 2 dni w tygodniu
 • wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji interesujących projektów
 • stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • międzynarodowe, pełne wyzwań środowisko pracy
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań
Benefity

 • Prywatna opieka medyczna
  Prywatna opieka medyczna
 • Karta multisport
  Karta multisport
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
  Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
  Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
 • Dofinansowanie do okularów
  Dofinansowanie do okularów
 • Kafeteria
  Kafeteria
Jesteś zainteresowana/y stanowiskiem?
Aplikuj

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji może być wymagane przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.