Kariera

Zastępca Dyrektora w Departamencie Prawnym

Lokalizacja: Warszawa

Praca w Departamencie Prawnym PAIH S.A. daje możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku. Dołączając do naszego zespołu, będziesz miał szansę wspierać w zakresie prawnym nasze Zagraniczne Biura Handlowe oraz współpracować z zewnętrznymi kancelariami prawnymi. Od pierwszego dnia pracy zapewniamy ciekawe wyzwania, w pełnej wsparcia atmosferze

Twoje zadania:

 • wsparcie Dyrektora Departamentu w bieżącej realizacji zadań oraz zarządzaniu i motywowaniu podległego zespołu prawników
 • przygotowywanie projektów umów i załączników do umów
 • sporządzanie regulacji wewnętrznych oraz projektów ich zmian
 • zapewnianie zgodności działań organizacji z obowiązującymi przepisami prawa
 • reprezentowanie PAIH w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych przed wszelkimi organami administracji publicznej, przed Krajową Izbą Odwoławczą, organami egzekucyjnymi oraz organami ścigania (bądź koordynacja obsługi zewnętrznej w tym zakresie)
 • monitorowanie i analiza zmian w przepisach prawnych oraz ich wpływu na działalność organizacji

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze (skończona aplikacja radcowska lub adwokacka)
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu: prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym o takim samym lub zbliżonym zakresie obowiązków
 • doświadczenie w zarządzaniu i kontrolowaniu wszystkich aspektów prawnych i instytucjonalnych w Spółce, w tym udzielanie kompleksowych porad prawnych Zarządowi i innym Departamentom Spółki
 • monitorowanie bieżących zmian w przepisach prawnych
 • doświadczenie w przygotowywaniu opinii i analiz prawnych
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikacje biznesową (co najmniej na poziomie B2)
 • wiedza merytoryczna w zakresie rozwiązywania sporów oraz reprezentowanie firmy przed sądami i organami administracji
 • samodzielność w działaniu, umiejętność ustalania priorytetów
 • doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 • wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji interesujących projektów
 • stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • międzynarodowe, pełne wyzwań środowisko pracy
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań
Benefity

 • Prywatna opieka medyczna
  Prywatna opieka medyczna
 • Karta multisport
  Karta multisport
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
  Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
  Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
 • Dofinansowanie do okularów
  Dofinansowanie do okularów
 • Kafeteria
  Kafeteria
Jesteś zainteresowana/y stanowiskiem?
Aplikuj

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji może być wymagane przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.