Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestuj w Polsce
Strona główna > Inwestuj w Polsce > Sektory > Sektor BSS - Business Services Sector

Zagraniczne Biuro Handlowe NairobiSektor BSS - Business Services Sector

Pomoc dla inwestorów:
Obszar Inwestycji Bezpośrednich
  +48 22 334 98 75 
e-mail: invest@paih.gov.pl

Wprowadzenie

Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) posiada ogromny potencjał w kontekście możliwości oferowania usług dla biznesu (BSS). Do tego segmentu zalicza się centra usług wspólnych realizujące procesy „in-house” (Shared Services Centers), centra outsourcingowe (Business Processing Operations) świadczące usługi z na rzecz klientów zewnętrznych, centra IT oraz centra zajmujące się działalnością badawczo - rozwojową (w tym rozwojem oprogramowania). Polska jest regionalnym liderem, pod względem zarówno liczby centrów, jak i wolumenu zatrudnienia w branży. W całym kraju prowadzi bowiem działalność ponad 1050 centrów (co stanowi ok. 70% wszystkich centrów BSS w EWŚ), zaś zatrudnienie w sektorze przekracza 240 tysięcy pracowników, co stanowi niemal 50% zatrudnienia w sektorze w tej części Europy. Najlepszym dowodem na konkurencyjność Polski w regionie jest jej 1. miejsce w rankingu EY Attractiveness Survey - Europe 2017 oceniającym atrakcyjność państw CEE jako miejsca do prowadzenia działalności.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce rozwija się dynamicznie od ponad 15 lat, a średnioroczny wzrost zatrudnienia w ostatnich latach oscyluje między 15 a 20 proc. 

Dlaczego właśnie Polska?

Głównym atutem Polski w pozyskiwaniu tego typu projektów jest przede wszystkim wykształcona i wykwalifikowana kadra pracownicza, posługująca się wieloma językami obcymi. Nie bez znaczenia są również: strategiczne położenie Polski w Europie, korzystny klimat inwestycyjny oraz stabilność gospodarcza, rozwój nowoczesnej infrastruktury okołobiznesowej, poprawa jakości życia w polskich miastach, a także ekosystem wspierający działalność inwestorów z sektora.

Warto również dodać, że oprócz wyżej wymienionych zalet, inwestorom z sektora usługowego Polska ma do zaoferowania szeroki wybór lokalizacji. Do tej pory najprężniej rozwijającymi się rynkami, w których zrealizowano najwięcej inwestycji o charakterze BSS są Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Katowice i Łódź, choć coraz większym zainteresowaniem cieszą się inne ośrodki, takie jak Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Toruń, Opole, Kielce czy Białystok. Kraków, Warszawa i Wrocław są uznawane za dojrzałe rynki i są globalnie rozpoznawalne dzięki międzynarodowym korporacjom, które zdecydowały się ulokować w nich swoje inwestycje. Kraków, jako jedyny w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, znalazł się w pierwszej dziesiątce najatrakcyjniejszych miast dla sektora według Tholons Services Globalization Index 2017.

Co ważne, BSS rozwija się organicznie w Polsce - wzrastające z roku na rok zatrudnienie idzie w parze z rosnącą kompleksowością procesów. Firmy coraz częściej decydują się na lokowanie funkcji charakteryzujących się wysokim poziomem zaawansowania i wymaganej wiedzy, co wynika z zaufania do jakości nauczania akademickiego oraz dostępności doświadczonych kadr. Powyższe również przekłada się na to rosnącą wielofunkcyjność centrów w Polsce; według analizy PAIH świadczą one już ok. 1750 procesów. W tym miejscu należy podkreślić fakt, że ponad 35% centrów ulokowanych w Polsce obsługuje procesy w pięciu lub więcej językach obcych.

Najwięcej centrów - niemal 600 - wykonuje procesy z zakresu rozwoju oprogramowania. Wsparcie IT to domena ponad 300 podmiotów. Finanse i księgowość oraz obsługa klienta są wspierane w ponad 200 centrach. Wraz z rozwojem rynku usług dla biznesu i rosnącym zaawansowaniem i stopniem innowacyjności oferowanych usług tworzone podmioty BSS coraz częściej mają charakter Centrów Doskonałości.

Transformacja sektora oraz wdrażanie wciąż bardziej zaawansowanych procesów możliwe jest dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze. W 2016 roku z całkowitej puli 1,35 mln studentów, rynek pracy zasiliło ponad 360 tys. absolwentów. Co ważne, studenci chętniej wybierają kierunki tzw. STEM (Science, Technology, Engineering, Maths - nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Popyt na tego rodzaju specjalistów jest bezustannie wysoki, dlatego też rośnie dynamika współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem, co wiąże się z krótko- i długofalowymi korzyściami dla obydwu stron. Możliwość tworzenia dualnych programów kształcenia, a także podyplomowe szkolenie kadry dostosowane do potrzeb sektora to jedna z inicjatyw istotnych z punktu widzenia przyszłych pracodawców. Nie bez znaczenia jest także napływ studentów z zagranicy, którzy bardzo często decydują się na pozostanie w Polsce ze względu na możliwości rozwoju kariery i pracy przy międzynarodowych projektach.

Z racji coraz szerszego spektrum operacyjnego i językowego usług świadczonych w sektorze BSS, Polska ma szansę konkurować o projekty nie tylko z innymi państwami regionu, ale także z krajami azjatyckimi i południowo-amerykańskimi. Dzięki jakości świadczonej pracy, bliskości kulturowej z Europą Zachodnią oraz Stanami Zjednoczonymi, doskonałemu poziomowi znajomości języków obcych, mniejszym różnicom czasowym oraz stabilności gospodarczej, Polska stała się docelową i godną zaufania lokalizacją do lokowania centrów BSS. 

Sektor w liczbach

Zgodnie z najnowszymi danymi łączne zatrudnienie w sektorze wynosi ponad 240 tys. To imponująca liczba, szczególnie zważywszy na fakt, iż sektor istnieje w Polsce od 20 lat, a znacznie bardziej tradycyjne sektory, jak rolnictwo czy górnictwo, dają zatrudnienie odpowiednio 85 tys. i 132 tys. osób.

Pierwsze miejsce pod względem poziomu zatrudnienia od lat zajmuje Kraków - obecnie branża BSS daje tam pracę ponad 55 tysiącom pracowników. Zarówno w Warszawie, jak i we Wrocławiu w sektorze pracuje odpowiednio ponad 45 tys. i 38 tys. osób. Próg zatrudnienia 20 tys. pracowników przekroczyło także Trójmiasto. Centra ulokowane w innych dużych ośrodkach miejskich, takich jak Łódź, Aglomeracja Katowicka czy Poznań zatrudniają pomiędzy 10 a 20 tys. pracowników. Sektor BSS to jednak nie tylko największe polskie aglomeracje - w ośrodkach regionalnych, takich jak Bydgoszcz i Toruń, Lublin, Rzeszów czy Szczecin zatrudnionych jest pomiędzy 4 a 10 tys. specjalistów.

Perspektywy rozwoju

Zgodnie z prognozami dotyczącymi sektora usług dla biznesu, liczba pracowników w Polsce ma wzrosnąć do 300 tys. do 2020 roku. Rozwój branży jest możliwy dzięki obecności z jednej strony doświadczonych pracowników, z drugiej zaś - stałemu dopływowi absolwentów wyższych uczelni na rynek pracy. Przy wyborze Polski jako miejsca dla inwestycji z sektora BSS nie bez znaczenia jest również wsparcie oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, partnerów regionalnych oraz stowarzyszenia branżowe.  

Dostępne formy pomocy publicznej
http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy

Przydatne dane kontaktowe:

 • Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)
  adres: Rondo ONZ 1 (2 piętro), 00-124 Warszawa
  Telefon biuro: +48 22 445 33 58
  E-mail: absl@absl.pl

 • ASPIRE The Association of IT and Business Process Services Companies
  Adres: ul. Prądnicka 4, 31-002 Kraków
  Telefon biuro: +48 12 426 25 35;
  E-mail: joinus@aspire.org.pl

 • Fundacja Pro Progressio
  Adres: ul. Dolna 21b lok. 40, 00-773 Warszawa
  Telefon: +48 22 213 02 44
  E-mail: info@proprogressio.pl

Publikacje i informacje o rynku:

Rynek nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce:

BSS Index: dane o liczbie inwestycji z sektora usług dla biznesu w Polsce:
BSS

Źródło: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2018 (GUS, luty 2019); Produkcja wyrobów przemysłowych w 2018 roku (GUS, lipiec 2019); Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2018 r. (NBP, październik 2019)

(Ostatnia aktualizacja: październik 2019)

Powrót »


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij