Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
 • fb
 • yt
 • tw
O Agencji

Ogłoszenia o pracę


TO NIE JEST ZWYKŁA PRACA…

W związku z planowanym otwarciem biur za granicą poszukujemy kandydatów do pracy w regionach: Kraje UE, Bliski Wschód, Ameryka Północna i Południowa, Azja oraz Afryka

Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego

Główne zadania:

 • Obsługa polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i inwestycjami w państwie działalności ZBH, poprzez udzielanie informacji ekonomicznych i analitycznych o poszczególnych  branżach i sektorach gospodarki, uwarunkowaniach prawnych, konkurencji i potencjale danego rynku
 • Promocja polskiej gospodarki poprzez organizację seminariów i warsztatów oraz organizację stoisk na imprezach targowych i wystawienniczych w miejscu działalności ZBH
 • Obsługa logistyczna i informacyjna misji gospodarczych z Polski (w tym delegacji rządowych) do kraju działalności ZBH
 • Podejmowanie działań interwencyjnych u władz państwa działalności ZBH w imieniu polskich przedsiębiorców
 • Zarządzanie zespołem lokalnych pracowników ZBH
 • Budowanie powiązań i sieci kontaktów w celu zbierania informacji o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych, zmianach uwarunkowań oraz aktualizacji wiedzy na temat gospodarki państwa działalności ZBH

Oczekujemy:

 • Ukończone studia wyższe: preferowane kierunki ekonomiczne, MBA
 • Preferowane 5-letnie doświadczenie zawodowe
 • Doświadczenie w sprzedaży i/lub obsłudze klienta
 • Doświadczenie w pracy za granicą
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość języka obcego w w/w miejscach pracy
 • Umiejętność zarządzania zespołem w środowisku wielokulturowym
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność pracy w zmiennych warunkach biznesowych pod presją czasu
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji i spotkań
 • Umiejętność planowania pracy wieloetapowej
 • Efektywna komunikacja

Oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • Pakiet szkoleń przedwyjazdowych i okresowych
 • Ubezpieczenie NNW
 • Raz do roku opłacenie kosztów podróży do Polski (w obie strony)

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji: życiorys (CV) oraz list motywacyjny w języku polskim, za pomocą kwestionariusza znajdującego się pod  linkiem: www.paih.gov.pl/rekrutacja

Dodatkowe pytania proszę kierować e-mailem na adres: rekrutacjaZBH@paih.gov.pl

PAIH S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty lub unieważnienia postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Handlu i Inwestycji S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)".

 



Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Główny Specjalista
w Zespole EXPO (realizacja projektu udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020)


Główne zadania:

 • Opracowanie planu imprez towarzyszących realizowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO
 • Nadzór nad realizacją programu partnerskiego towarzyszącego udziałowi Polski w Światowej Wystawie EXPO.
 • Przygotowanie dokumentacji zamówień i nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach ustawy Pzp, związanych realizacją planu wydarzeń towarzyszących udziałowi Polski w EXPO.
 • Nadzór nad budżetem projektu w zakresie związanym z organizacją wydarzeń, prowadzenie rozliczeń oraz
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań.
 • Wyszukiwanie potencjalnych uczestników programu partnerskiego.
 • Zawieranie umów partnerskich oraz nadzór nad realizacją ich postanowień i rozliczaniem.
 • Przygotowanie sprawozdań z realizacji umów partnerskich.
 • Opracowanie w uzgodnieniu z partnerami zewnętrznymi programów poszczególnych wydarzeń.
 • Nadzór nad organizacją wydarzeń, w tym w zakresie kwestii techniczno-logistycznych oraz bieżącego kontaktu z panelistami i wykonawcami.
 • Współpraca z twórcami ekspozycji i Pawilonu Polski w zakresie realizacji postanowień umów partnerskich.
 • Kontakt z organizatorami Wystawy w zakresie uzgadniania wszelkich kwestii organizacyjno-logistycznych planowanych wydarzeń.
 • Nadzór nad przestrzeganiem wszelkich regulacji organizatorów dotyczących organizacji wydarzeń na terenie Wystawy EXPO.
 • Reprezentowanie Zespołu podczas wewnętrznych i zewnętrznych spotkań roboczych, prezentacji i konferencji - gotowość do zagranicznych podróży służbowych;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji postepowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z organizacją konferencji, misji dziennikarskich, pokazów, koncertów, itp.
 • Udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisów przedmiotu zamówienia, kryteriów wyboru wykonawców, wzorów umów (minimum 5 dokumentacji).
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji różnego rodzaju wydarzeń w środowisku międzynarodowym, w tym: konferencji gospodarczych, misji dziennikarskich, pokazów mody, wydarzeń o charakterze kulturalnym (koncertów muzycznych, plenerowych oraz kameralnych).
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji programów sponsorskich, umów o współpracy lub innych form współpracy z partnerami na zasadach komercyjnych, w warunkach administracji publicznej.
 • Umiejętność przygotowywania sprawozdań oraz innych tekstów o charakterze informacyjnym i promocyjnych (tzw. „lekkie pióro”).
 • Biegła obsługa MS Office
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie oraz dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Duży stopień samodzielności przy realizacji powierzanych zadań pod okiem doświadczonych mentorów;
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań;
 • Pakiet benefitów;
 • Możliwość współpracy z przedstawicielami środowisk biznesowych z całego świata;


Naszą misją jest kreowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego Polski w świecie.
Jeśli chcesz być jego częścią, szukamy właśnie Ciebie!


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: CV oraz list motywacyjny w języku polskim z dopiskiem
„Zespół  EXPO - Dubaj 2020”
  na adres: rekrutacja@paih.gov.pl.



Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym Zespół EXPO - Dubaj 2020.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym Zespół EXPO - Dubaj 2020” oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.”





Informacja nt. Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych


Co to są dane osobowe?

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy - adres e-mail, lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Kto jest administratorem moich danych? Z kim mogę się kontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-585) ul. Bagatela 12. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, o kapitale zakładowym 138,006,600 zł opłaconym w całości, numer NIP 526-030-01-67.
We wszelkich sprawach związanych z administrowaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem: iod@paih.gov.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez PAIH S.A. moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie/aplikację Twojej osoby do udziału w procesie rekrutacji. W tym celu potrzebujemy Twojego CV zawierającego np. (imię i nazwisko, nr telefonu, adres mail, a także doświadczenie zawodowe, posiadane dyplomy, wykształcenie) oraz listu motywacyjnego.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Kontaktujemy się z Toba pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, czy adresem e-mail, aby np. umówić spotkanie, bądź odwołać termin spotkania rozmowy rekrutacyjnej.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako przyszły potencjalny Pracodawca dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na zapewnienie nam koniecznej i odpowiedniej organizacji procesu rekrutacji, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • Pracownik działu HR
 • Manager biorący udział w danym procesie rekrutacji

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych osobowych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować, żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Przez jaki czas są przetwarzane moje dane osobowe?

Na czas prowadzonego procesu rekrutacyjnego do którego zgłosiłeś uczestnictwo. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych także do innych procesów rekrutacji będziemy mieli prawo przetrzymywać je przez okres do 10 lat.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Zgłoszenie się do procesu rekrutacji jest w pełni dobrowolne. Jeżeli podajesz nam swój numer, czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich nie podanie może jedynie utrudnić formę kontaktu w momencie chęci zaproszenia na spotkanie, nie otrzymasz od nas zarówno zaproszenia jak i potwierdzenia spotkania, czy nie będziesz miał możliwości jego odwołania.

RODO - czym jest?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.



W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@paih.gov.pl.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.


Jeśli chcą Państwo otrzymywać Newsletter, prosimy o wypełnienie formularza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

NIP:526-030-01-67; kapitał zakładowy: 138.006.600,00 PLN

KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

fb yt tw bip internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij