Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Ogłoszenia o pracę
Strona główna > Ogłoszenia o pracęDołącz do naszego
zespołuStanowisko Lokalizacja
Radca Prawny Warszawa
Ekspert Szwecja (Sztokholm)
Konsultant w Centrum Inwestycji (rynek koreański) Warszawa
Starszy specjalista w zakresie PR i komunikacji w Departamencie PR i Komunikacji Warszawa
Menedżer Projektu w Departamencie Strategii i Promocji Gospodarczej Warszawa
Starszy specjalista/Ekspert w zakresie zamówień publicznych w Departamencie Strategii i Promocji Gospodarczej Warszawa
Ekspert Indie (Mumbaj)
Starszy Specjalista w zakresie social media w Zespole EXPO 2020 w Dubaju Dubaj
Starszy Specjalista w zakresie contentu video w Zespole EXPO 2020 w Dubaju Dubaj
Starszy Specjalista w zakresie media relations w Zespole EXPO 2020 w Dubaju Dubaj
Program praktyk w PAIH WarszawaInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym


Szanowni Państwo informujemy, że podczas weryfikacji Państwa aplikacji rekrutacyjnych będą przetwarzane Państwa dane osobowe. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

1. Administrator danych osobowych »

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, o kapitale zakładowym 81.382.492,02 zł, numer NIP 526-030-01-67.

2. Inspektor ochrony danych »

Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@paih.gov.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania »

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adres e-mail, telefonu kontaktowego oraz dane przekazane w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez PAIH S.A. w niżej wymienionych celach:

I. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawa prawna: Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369).
II. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
III. PAIH S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
IV. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych »

Dane osobowe zgłaszającego mogą być przekazywane:

  • podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego.

5. Okres przechowywania danych »

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

7. Informacja o wymogu podania danych »

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów opisanych w punkcie 3.

8. Polityka prywatności »

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. zostały określone w naszej Polityce Prywatności: https://www.paih.gov.pl/polityka_prywatnosci.Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@paih.gov.pl.


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij