Aktualności

PAIH z cyklem wykładów nt. ochrony praw własności intelektualnej w Chinach

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z zespołem ekspertów: dr Joanną Matczuk, adwokatem i rzecznikiem patentowym (IP Boutique) i Michałem Bielewiczem, doradcą w obszarze IP i sprzedaży do Chin (Trademark Partners) organizuje serię spotkań pt. „Twoja marka w Chinach - Cykl praktycznych wykładów”. To odpowiedź na potrzeby polskich firm, które planują ekspansję na rynek chiński. Organizatorzy projektu zwrócą uwagę na specyfikę sytemu ochrony znaków towarowych za Wielkim Murem - w tym aspekt kreowania chińskich odpowiedników znaków towarowych oraz na nierzadkie zjawisko zgłoszeń znaków w złej wierze i związanych z tym konsekwencjami.

Chiny - webinaria


Edukacja przedsiębiorców w zakresie ochrony znaków towarowych w Chinach, promowanie dobrych praktyk, przybliżenie specyfiki Państwa Środka w kontekście własności intelektualnej czy w końcu wsparcie eksportu z Polski do Chin - to główne założenia projektu edukacyjnego pt. „Twoja marka w Chinach - Cykl praktycznych wykładów” realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Za nami pierwsze wykłady z serii 12 spotkań:


Kolejny wykład odbędzie się w formule online już 26 maja, pod nazwą „Zalety i wady rejestrowania znaków towarowych w wersji dwujęzycznej”.

Jestem przekonany, że wraz z rosnącym zainteresowaniem ekspansją na rynek chiński, wśród polskich przedsiębiorców wzrasta potrzeba pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony prawa własności intelektualnej, które obowiązuje w tym rejonie. Cykl wykładów poruszających praktyczne zagadnienia dotyczące znaków towarowych, a więc m.in. wyboru systemu prawnego przy rejestracji znaku, tworzenia chińskiego odpowiednika znaku, unieważniania znaku czy środków ochrony, stworzy dla polskich firm unikalne możliwości usystematyzowania wiedzy. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom polskich przedsiębiorców - mówi Andrzej Juchniewicz, Kierownik biura PAIH w Szanghaju.

Poznaj swoje prawa, by z sukcesem rozpocząć ekspansję

Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach, w tym szczególnie ochrona znaków towarowych, pozostaje jednym z kluczowych zagadnień w procesie ekspansji firm na rynek chiński. Zgodnie z prawem, w Chinach każdy może zarejestrować na siebie własność intelektualną innego przedsiębiorcy i stać się jej pełnoprawnym właścicielem - decyduje kolejność złożenia wniosku w chińskim urzędzie China National Intellectual Property Administration (CNIPA).

- Chiński system ochrony znaków towarowych i praktyka w tym zakresie w niektórych aspektach odbiegają od znanych nam w Europie standardów. Chińskie realia potrafią zaskoczyć. Poznanie podstaw i specyfiki tego systemu zdecydowanie lepiej pomaga zaplanować skuteczną strategię ochrony marki za Wielkim Murem - wyjaśnia dr Joanna Matczuk, adwokat, rzecznik patentowy z kancelarii IP Boutique

- Własność intelektualna w Chinach staje się coraz ważniejszym aspektem prowadzenia biznesu. Tymczasem dziś pytanie o posiadanie certyfikatu ochrony znaku towarowego w Chinach jest jednym z pierwszych tematów rozmowy z lokalnym importerem. Dobre zabezpieczenie praw ochronnych do marki jest zdecydowanie tańsze niż ich odzyskiwanie. Poza tym pozwala rozpocząć biznes znacznie szybciej, na czym przecież zależy każdemu przedsiębiorcy - dodaje Michał Bielewicz, menadżer i doradca, przedstawiciel Trademark Partners.

Mimo że zarówno jakość stanowionego prawa jak i jego stosowanie ulegają w Państwie Środka stopniowej poprawie, zagraniczni przedsiębiorcy wciąż padają ofiarą nieuprawnionych rejestracji marek i patentów. Firmy rozważające rozpoczęcie eksportu na chiński rynek, powinny zabezpieczyć prawa własności intelektualnej już na etapie planowania współpracy z partnerami z Chin. Dzięki uwzględnieniu tego aspektu na etapie tworzenia strategii sprzedaży, można uniknąć późniejszych wieloletnich i kosztownych procesów sądowych.

- Temat ochrony znaków towarowych w Chinach jest szczególnie istotny z perspektywy przedsiębiorców traktujących ten rynek w ujęciu strategicznym. Szybkość i determinacja, z jakimi działają chińscy konkurenci w kontekście rejestracji znaków towarowych rodzi istotne ryzyka i w skrajnych przypadkach może prowadzić wręcz do wyeliminowania firmy na lata. W mojej ocenie zdecydowanie warto zapoznać się z realiami procedury ochrony marek w Państwie Środka - dodaje Elżbieta Pniewska-Caban, Kierownik Działu Własności Intelektualnej Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Projekt edukacyjny Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zakłada realizację dwunastu bezpłatnych wykładów prowadzonych przez dr Joannę Matczuk, adwokata i rzecznika patentowego oraz Michała Bielewicza, doradcy w obszarze IP i sprzedaży do Chin, poświęconych tematyce z zakresu znaków towarowych w Chinach. Eksperci przedstawią zarówno aspekty prawne, jak i praktyczne związane z ochroną praw własności intelektualnej w Państwie Środka. Podczas cyklu webinarów uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zapewnić ochronę znaków towarowych w Chinach, jak opracować jej strategię czy w końcu jak zapobiegać naruszeniom praw własności intelektualnej w Państwie Środka.

Adresatami cyklu są w szczególności polscy przedsiębiorcy, firmy doradcze związane z eksportem do Chin, rzecznicy patentowi czy stowarzyszenia eksporterów i importerów. Udział w webinarach jest bezpłatny, ograniczony limitem miejsc. Rejestracja na webinarium dostępna jest pod linkiem.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.