Wydarzenia − zapisy

Seminarium „Biznes oczami przedsiębiorców. Szczere rozmowy o prowadzeniu biznesu w Ukrainie.”

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium w formie hybrydowej, które odbędzie się 9 lutego 2024 roku o godzinie 10:00 polskiego czasu (CET), w Centrum Informacyjnym PAIH S.A., Warszawa, ul. Bagatela 12 oraz na platformie ZOOM.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 8 lutego 2024 roku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania aplikacji.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: switlana.genina@paih.gov.pl


Uwaga: Akceptowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Pytanie do Eksperta
Uczestnictwo w wydarzeniu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

Jestem świadoma/y, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAIH (adres: ul. Krucza 50, 00˗025 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu udziału w Seminarium. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w klauzuli informacyjnej.