Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Klauzule informacyjne RODO
Strona główna > Klauzule informacyjne RODO > Obowiązek informacyjny dla osób kontaktujących się z PAIH S.A.

Obowiązek informacyjny dla osób kontaktujących się z PAIH S.A.


Szanowni Państwo informujemy, że podczas podejmowanego kontaktu telefonicznego lub kontaktu drogą elektroniczną mogą być przetwarzane podane przez Państwa dane. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

1. Administrator danych osobowych
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, o kapitale zakładowym 81.382.492,02 zł, wpłaconym w całości, numer NIP 526-030-01-67.

2. Inspektor ochrony danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@paih.gov.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adres e-mail, telefonu kontaktowego, będą przetwarzane przez PAIH S.A w niżej wymienionych celach:
I. w celu wykonania zadań w ramach promocji polskiej gospodarki zgodnie z Ustawą o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2017 r. (DZ. U. 2017 poz. 1491) – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
II. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi zadaniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
III. w celu ponownego kontaktu ze zgłaszającym lub przekazania sprawy zgodnie z wewnętrzną strukturą organizacyjną – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe zgłaszającego mogą być przekazywane:
  • podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego;
  • podmiotom nadzorującym działania PAIH S.A. (Minister właściwy do spraw gospodarki, Premier).

5. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwo żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia lub tak długo jak PAIH S.A będzie wykonywał swoje zadania z zakresu promocji polskiej gospodarki.
W zakresie roszczeń zgodnie z realizowanymi zadaniami zgodnie z terminami przedawnień dla danego stosunku prawnego.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

7. Automatyczne podejmowanie decyzji
PAIH S.A. nie podejmuje wobec Państwa danych osobowych automatycznych decyzji.
W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej po wpisaniu numeru NIP lub REGON, nazwa firmy zostaje automatycznie pobrana z publicznej bazy Głównego Urzędu Statystycznego. Żadne inne dane nie są pobierane.

8. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów opisanych w punkcie 3.

9. Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A zostały określone w naszej Polityce Prywatności: https://www.paih.gov.pl/polityka_prywatnosci.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij