Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Klauzule informacyjne RODO
Strona główna > Klauzule informacyjne RODO > Obowiązek informacyjny dla przesyłania informacji handlowych, w tym biuletynu informacyjnego

Obowiązek informacyjny dla przesyłania informacji handlowych, w tym biuletynu informacyjnego


Informacja na temat przetwarzania danych pozyskiwanych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

1. Administrator danych osobowych
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, o kapitale zakładowym 81.382.492,02 zł, wpłaconym w całości, numer NIP 526-030-01-67.

2. Inspektor ochrony danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@paih.gov.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe w postaci adresu email będą przetwarzane przez Administratora w niżej wymienionych celach:
I. przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Poprzez informacje handlowe rozumie się:
  • subskrypcja elektronicznego biuletynu informacyjnego;
  • przekazywanie informacji o produktach, najnowszych ofertach oraz wydarzeniach organizowanych przez PAIH S.A.
II. prowadzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Agencji związanych z liczbą subskrybentów jako prawnie uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Odbiorcy danych osobowych
Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji otrzymywania informacji handlowych w tym rezygnacji z subskrypcji elektronicznego biuletynu informacyjnego, zaś w przypadku prowadzenia statystyk przez okres pięciu lat kalendarzowych od końca roku kalendarzowego, w którym zgoda została wyrażona.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie informacji handlowych w tym elektronicznego biuletynu informacyjnego.

8. Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A zostały określone w naszej Polityce Prywatności: https://www.paih.gov.pl/polityka_prywatnosci.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij