Wydarzenia − zapisy

Targi SusHi Tech Tokyo 2024

Zapraszamy polskich przedsiębiorców z do współtworzenia Polskiego Stoiska Narodowego podczas Targów Targi SusHi Tech Tokyo 2024 w dniach 15˗16 maja 2024 r.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 5 lutego 2024 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: aneta.piotrowska@paih.gov.pl.


Uwaga: Akceptowane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


Szczegóły działalności firmy
Czy produkty, które planują Państwo prezentować wpisują się w tematykę targów Artozyma w Salonikach?
Czy posiadają Państwo prawo do dysponowania/prezentowania produktów/usług/technologii, które planują Państwo zaprezentować na targach?
Czy wobec Państwa toczą się postępowania upadłościowe i likwidacyjne?
Czy posiadają Państwo importera/dystrybutora/reprezentanta w Grecji?

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu uczestnictwa w SusHi Tech Tokyo 2024 (15˗16 maja 2024 r.) i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez PAIH podczas Wydarzenia. *


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* zaznaczenie oświadczenia jest obowiązkowe w przypadku wzięcia udziału w Wydarzeniu