Wydarzenia − zapisy

Targi LOOP Forum w Kopenhadze

Zapraszamy polskich przedsiębiorców, których produkty i rozwiązania wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, do współtworzenia polskiego stoiska podczas targów LOOP Forum w Kopenhadze (Dania) w dniach 24˗25 kwietnia 2024 r.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do wtorku, 2 kwietnia 2024 r..

Decyzję o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w targach komisja, złożona z przedstawicieli PAIH oraz przedstawicieli Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kopenhadze, przekaże drogą mailową najpóźniej 5 kwietnia 2024 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: marzena.pedersen@paih.gov.pl.


Uwaga: Akceptowane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


* Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu uczestnictwa w Wydarzeniu i akceptuję jego treść. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* zaznaczenie oświadczenia jest obowiązkowe w przypadku wzięcia udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAIH (adres: ul. Krucza 50, 00 025 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu udziału w Webinarium. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w klauzuli informacyjnej.