Wydarzenia ˗ zapisy

Targi ECOFair 2023 w Belgradzie


Targi ECOFair 2023 w Belgradzie


Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w polskim stoisku podczas Targów ECOFair 2023 w Belgradzie (Serbia), które odbędą się 28˗30 listopada 2023 r.

Jedynie formularze wypełnione w całości zostaną zaakceptowane (dotyczy to także części formularza przeznaczonej do wypełnienia w języku angielskim). Prosimy również o upewnienie się, że podany adres e-mail jest prawidłowy.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać najpóźniej do 3 listopada 2023 r. Decyzję, czy Państwa zgłoszenie zostało pomyślnie rozpatrzone otrzymają Państwo najpóźniej do 5 listopada 2023 r. Udział w targach jest bezpłatny. Koszty logistyczne, tj. spedycji towarów i materiałów reklamowych, transportu, ubezpieczenia osób i produktów, noclegu, wyżywienia itp. pokrywa przedsiębiorca.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo w udziale w wydarzeniu będą miały firmy, które:

  1. w swojej ofercie posiadają produkty/usługi, które odpowiadają na zapotrzebowanie rynku serbskiego,
  2. są innowacyjne.

Na potrzeby targów zostanie przygotowany w wersji cyfrowej katalog oferty produktów polskich firm.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: ida.orzechowska@paih.gov.pl.  1. 1. Dane kontak­towe
  2. 2. Dane firmy
  3. 3. Dane wizerunkowe
  4. 4. Działalność firmy
  5. 5. Zdjęcia
  6. 6. Oświad­czenia
Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Należy podać adres, na który ma być kierowana korespondencja w formie elektronicznej (e-mail), zapewniająca skuteczną komunikację pomiędzy Organizatorem PAIH S.A. a Uczestnikiem.
E-mail firmowy
Powtórz e-mail
Telefon
Dane firmy
Podaj NIP lub REGON

Poniższe dane posłużą do stworzenia katalogu polskich firm uczestniczących w targach, dlatego prosimy o wypełnienie ich w języku angielskim.

Dane wizerunkowe firmy
Company name (name that will be placed in the catalogue)
Website
Prosimy o załączenie logotypu firmy. Preferowany format wektorowy (np.: SVG, PDF, AI, EPS). W przypadku gdy format wektorowy jest niedostępny prosimy o grafikę w formacie rastrowym (np. PNG, GIF, JPG, TIFF) o szerokości min. 800 px. Prosimy nazwać plik wg schematu: "logo_nazwa firmy".
Logotyp
Rok złożenia
Liczba zatrudnionych
Poniższe dane posłużą do stworzenia katalogu polskich firm uczestniczących w targach, dlatego prosimy o wypełnienie ich w języku angielskim.

Szczegóły działalności firmy
About the company's activity: experience, countries of cooperation, innovative solutions, etc. (max. 700 characters)
Products / services: (e.g. "Product A; Product B; Product C;", max. 320 characters)
Posiadane certyfikaty (max. 320 znaków)
Form of cooperation (e.g. International trade and distribution, Joint venture, Investment)
Industry
Czy Państwa firma posiada produkt o charakterze wpisującym się w tematykę targów ECOFair 2023 w Belgradzie?
Czy posiadają Państwo prawo do dysponowania​/prezentowania produktów​/usług​/technologii, które planują Państwo zaprezentować na targach?
Czy wobec Państwa toczą się postępowania upadłościowe i likwidacyjne?
Czy posiadają Państwo importera​/dystrybutora​/reprezentanta w Serbii?
Zdjęcia promocyjne

Prosimy o załączenie czterech uniwersalnych zdjęć (produktów, usług, zakładu produkcyjnego, siedziby firmy itp.), bez treści (tj. bez tekstów, schematów produkcyjnych, stron z katalogów, printscreenów itp.). Prosimy o zachowanie nazewnictwa plików w postaci: "nazwa firmy_zdjęcie_nr (1,2,3)". Preferowany format JPG, PNG, TIFF, min. 800x800 px. W katalogu zostaną umieszczone trzy spośród przesłanych zdjęć.

Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3:
Zdjęcie 4:
Oświadczenia
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu uczestnictwa w ECOFair 2023 w Belgradzie i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez PAIH podczas Wydarzenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne