Wydarzenia − zapisy

Targi CroAgro 2023 w Zagrzebiu


Targi CroAgro 2023 w Zagrzebiu


Zapraszamy polskich przedsiębiorców do współtworzenia Polskiego Stoiska Narodowego podczas targów CroAgro 2023 w Zagrzebiu (Chorwacja), odbywających się w dniach 30 listopada - 3 grudnia 2023 r. 30 listopada - 3 grudnia 2023 roku o godzinie 8:00 polskiego czasu (CET).

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 10 listopada 2023 r.

Decyzję o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w targach przekażemy drogą mailową najpóźniej 14 listopada 2023 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: karolina.witrylak@paih.gov.pl.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo w udziale w wydarzeniu będą miały polskie firmy, które:

  • w swojej ofercie posiadają produkty/usługi, które odpowiadają na zapotrzebowanie rynku chrowackiego,
  • są innowacyjne.


Uwaga: Akceptowane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


* Oświadczam, że zapoznałam/em z treścią Regulaminu uczestnictwa w polskim stoisku narodowym PAIH na targach CroAgro 2023, 30.11-3.12.2023 r. Zagrzeb, Chorwacja, i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez PAIH podczas Wydarzenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.