Wydarzenia − zapisy

Targi Cosmobeauty Seoul 2024

Zapraszamy polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w Polskim Stoisku Narodowym podczas targów Cosmobeauty Seoul 2024 w dniach 29˗31 maja 2024 r.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 12 kwietnia 2024 r..

Decyzję czy Państwa zgłoszenie zostało pomyślnie rozpatrzone otrzymają Państwo najpóźniej do 16 kwietnia 2024 r.

Firmy zakwalifikowane są zobowiązane do niezwłocznego przesłania na adres seul@paih.gov.pl podpisanego (zgodnie z KRS'em) skanu Regulaminu uczestnictwa na Polskim Stoisku Narodowym na targach Comsomobeuty Seoul 2024, nie później niż do 18 kwietnia 2024 r.

Decyzja o wyborze wystawców zapada na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego formularza aplikacyjnego. Podejmuje ją Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Seulu wraz z komisją rekrutacyjną.

Wizualizacja stoiska, informacje nt. dodatkowych form promocji podczas targów, udziału w spotkaniach B2B organizowanych przez KIECO, wytycznych dotyczących kwestii formalnych związanych z przylotem do Korei również w kontekście COVID-19 zostaną przekazane jedynie zakwalifikowanym firmom.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: seul@paih.gov.pl.


Uwaga: Akceptowane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


* Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu uczestnictwa w Wydarzeniu i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Organizatora Wydarzenia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* zaznaczenie oświadczenia jest obowiązkowe w przypadku wzięcia udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAIH (adres: ul. Krucza 50, 00 025 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu udziału w Webinarium. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w klauzuli informacyjnej.