Wydarzenia − zapisy

Targi budowlane Bauen+Wohnen 2024 w Salzburgu

Zapraszamy polskich przedsiębiorców z branży budowlanej do współtworzenia Polskiego Stoiska Narodowego PAIH podczas targów Bauen+Wohnen 2024, które odbędą się w Messezentrum Salzburg (Austria) w dniach 8˗11 lutego 2024 r.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do środy, 24 stycznia 2024 r.

Decyzję o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w targach komisja, złożona z przedstawicieli PAIH oraz przedstawicieli Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Wiedniu, przekaże drogą mailową najpóźniej 25 stycznia 2024 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: barbara.kaminska@paih.gov.pl.


Uwaga: Akceptowane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


* Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu na targi Bauen+Wohnen, 8-11.02.2024 r. Salzburg (dalej „Regulamin”) i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez PAIH podczas Wydarzenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* zaznaczenie oświadczenia jest obowiązkowe w przypadku wzięcia udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.