Wydarzenia ˗ zapisy

Wydarzenie promocyjne „Polskie Dni w Gruzji 2023”

Zapraszamy polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w wydarzeniu promocyjnym Polskich Dni w Gruzji 2023 w dniach 5˗19 grudnia 2023 r. 5-19 grudnia 2023 roku o godzinie 8:00 polskiego czasu (CET).

Inauguracja odbędzie się 5 grudnia 2023 r. w Tbilisi.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 21 listopada 2023 r.

Decyzję o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w targach przekażemy drogą mailową najpóźniej 20 listopada 2023 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: izabela.zawartko@paih.gov.pl.


Uwaga: Akceptowane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


Szczegóły działalności firmy
Czy produkty, które planują Państwo prezentować wpisują się w tematykę targów Fruits & Vegetables Gala 2023?
Czy posiadają Państwo prawo do dysponowania/prezentowania produktów/usług/technologii, które planują Państwo zaprezentować na targach?
Czy toczą się wobec Państwa firmy postępowania upadłościowe i likwidacyjne?
Czy posiadają Państwo importera/dystrybutora/reprezentanta w Rumunii?

* Oświadczam, że zapoznałam/em z treścią regulaminu uczestnictwa wydarzeniu promocyjnym Polskie Dni 2023 (Tbilisi, Gruzja 05-19.12.2023 r.) i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez PAIH podczas Wydarzenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.