Wydarzenia − zapisy

Misja branży rolniczo-sadowniczej do Kiszyniowa na 9. edycję Fruit Business Conference 2023

Zapraszamy polskich przedsiębiorców z branży rolniczo-sadowniczej do współtworzenia Polskiej Strefy podczas 9. edycji Fruit Business Conference 2023 organizowanej w Kiszyniowie (Mołdawia)w dniach 7˗9 grudnia 2023 r. 13 grudnia 2023 roku o godzinie 8:00 polskiego czasu (CET).

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do poniedziałku, 27 listopada 2023 r.

Decyzję o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w targach komisja, złożona z przedstawicieli PAIH oraz przedstawicieli Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Wiedniu, przekaże drogą mailową najpóźniej 28 listopada 2023 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy sami pokrywają koszty przelotu i zakwaterowania.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: karolina.myszka@paih.gov.pl.


Uwaga: Akceptowane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


* Oświadczam, że zapoznałam/em z treścią Regulaminu udziału w misji handlowej dla firm z branży rolniczo-sadowniczej na 9. edycję Fruit Business Conference 2023 organizowanej do Kiszyniowa w dniach 7˗9 grudnia 2023 r. (dalej „Regulamin”) i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez PAIH podczas Wydarzenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.