Wydarzenia − zapisy

Misja do Wielkiej Brytanii w ramach the Hydrogen Futures Conference


Misja do Wielkiej Brytanii w ramach the Hydrogen Futures Conference


Zapraszamy polskich przedsiębiorców z sektora technologii wodorowych do udziału w misji handlowej do Wielkiej Brytanii w ramach The Hydrogen Futures Conference w Londynie, w dniach 13˗15 listopada 2023 r. 13-15 listopada 2024 roku o godzinie 8:00 polskiego czasu (CEST).

Uwaga: Akceptowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 3 listopada 2023 r., do godz. 12:00.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: rafal.owczarek@paih.gov.pl.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


* Oświadczam, że zapoznałam/em z treścią regulaminu uczestnictwa polskiego stoiska narodowego na misji w Londynie w dniach 13-15.11.2023 r. w ramach The Hydrogen Futures Conference i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez PAIH podczas Wydarzenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj.  informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji  na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów.. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są  dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Wydarzeniu;

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.