Wydarzenia − zapisy

Katalog na potrzeby promocji polskiego sektora rowerowego w Beneluksie


Katalog na potrzeby promocji polskiego sektora rowerowego w Beneluksie


W ramach przygotowań do projektu mającego na celu promocję polskiego sektora rowerowego w Beneluksie, Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z wydawnictwem VMN media przygotowuje katalog polskich producentów z branży rowerowej. Przedmiotem projektu prowadzonego przez ZBH Amsterdam jest kampania medialna promująca polski sektor rowerowy w postaci publikacji 3 raportów na łamach wydawnictwa bike-eu.com oraz w newsletterze Bike Europe. Będzie to materiał dostępny zarówno on-line, jak i w formie drukowanej, dystrybuowany do potencjalnych partnerów przed oraz w trakcie trwania wydarzeń branżowych, wspomagający promocję polskich marek w Beneluksie oraz nawiązanie relacji biznesowych z przedsiębiorcami z tych rynków.

Każdy z podmiotów ma do dyspozycji 1 stronę katalogu w układzie według wzoru. Wypełnienie formularza oraz zamieszczenie materiałów graficznych będą równoznaczne ze zgodą na ich publikację na stronię PAIH oraz na łamach wydawnictwa bike-eu.com.

Bardzo prosimy o wypełnienie formularza w języku angielskim. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: adrianna.kloszewska@paih.gov.pl.

Dane firmy
Nazwa firmy
Strona www
Rok złożenia
Liczba zatrudnionych
Logotyp
Prosimy o załączenie logotypu firmy. Preferowany format wektorowy (np.: SVG, PDF, AI, EPS). W przypadku gdy format wektorowy jest niedostępny prosimy o grafikę w formacie rastrowym (np. PNG, GIF, JPG, TIFF) o szerokości min. 800 px. Prosimy nazwać plik wg schematu: "logo_nazwa firmy".

Opis działalności firmy
Product offer (list of products separated by a semicolon - e.g. "Product A; Product B; Product C;", max. 320 characters)
Certifications held (classification and certification number - e.g. "ISO 9001; ISO 27001:2016; PN-EN 12566-3+A2:2013-10;", max. 120 characters)
Who is the offer addressed to (sector, industry)? With which countries has cooperation been conducted so far? What innovative solutions are offered? A few words about the company, experience, and your offer in descriptive form, marketing text consistently introducing the company (max. 700 characters)

Expected form of cooperation

Materiały i zdjęcia promocyjne

Prosimy o załączenie czterech uniwersalnych zdjęć (produktów, usług, zakładu produkcyjnego, siedziby firmy itp.), bez treści (tj. bez tekstów, schematów produkcyjnych, stron z katalogów, printscreenów itp.). Prosimy o zachowanie nazewnictwa plików w postaci: "nazwa firmy_zdjęcie_nr (1,2,3)". Preferowany format JPG, PNG, TIFF, min. 800x800 px. W katalogu zostaną umieszczone trzy spośród przesłanych zdjęć.

Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3:
Zdjęcie 4:* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Wydarzeniu