Katalogi

Zapisy do katalogu branżowego „Polish Medical Industry for Ukraine”

Zapraszamy polskich przedsiębiorców do współtworzenia katalogu "Polish Medical Industry for Ukraine".

Zainteresowane firmy proszone są o wypełnienie formularza w języku angielskim do dnia 8 maja 2024 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: tetiana.chuzha@paih.gov.pl.

  1. 1. Dane kontak­towe
  2. 2. Dane firmy
  3. 3. Dane wizerunkowe
  4. 4. Działalność firmy
  5. 5. Zdjęcia
  6. 6. Oświad­czenia
Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Należy podać adres e˗mail, na który ma być kierowana korespondencja w formie elektronicznej, zapewniająca skuteczną komunikację pomiędzy Organizatorem PAIH S.A. a Uczestnikiem.
E-mail firmowy
Powtórz e-mail
Telefon
Dane firmy
Podaj NIP lub REGON

Poniższe dane posłużą do stworzenia katalogu polskich firm oraz promocji na rynkach zagranicznych, dlatego prosimy o wypełnienie ich w języku angielskim.

Dane wizerunkowe firmy
Company name (name that will be placed in the catalogue)
Website
Prosimy o załączenie logotypu firmy. Preferowany format wektorowy (np.: SVG, PDF, AI, EPS). W przypadku gdy format wektorowy jest niedostępny prosimy o grafikę w formacie rastrowym (np. PNG, GIF, JPG, TIFF) o szerokości min. 800 px. Prosimy nazwać plik wg schematu: "logo_nazwa firmy".
Logotyp
Rok złożenia
Liczba zatrudnionych
Poniższe dane posłużą do stworzenia katalogu polskich firm oraz promocji na rynkach zagranicznych, dlatego prosimy o wypełnienie ich w języku angielskim.

Szczegóły działalności firmy
About the company's activity: experience, countries of cooperation, innovative solutions, etc. (max. 700 characters)
Products / services: (e.g. "Product A; Product B; Product C;", max. 320 characters)
Posiadane certyfikaty (max. 320 znaków)
Form of cooperation
Zdjęcia promocyjne

Prosimy o załączenie czterech uniwersalnych zdjęć (produktów, usług, zakładu produkcyjnego, siedziby firmy itp.), bez treści (tj. bez tekstów, schematów produkcyjnych, stron z katalogów, printscreenów itp.). Prosimy o zachowanie nazewnictwa plików w postaci: "nazwa firmy_zdjęcie_nr (1,2,3)". Preferowany format JPG, PNG, TIFF, min. 800x800 px. W katalogu zostaną umieszczone trzy spośród przesłanych zdjęć.

Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3:
Zdjęcie 4:
Oświadczenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* zaznaczenie oświadczenia jest obowiązkowe w przypadku wzięcia udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAIH (adres: ul. Krucza 50, 00 025 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu udziału w Katalogu. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w klauzuli informacyjnej.