Akademia Biznesu

Moduły szkoleniowe

AKADEMIA BIZNESU | MENTORING | MATCHMAKING & NETWORKING

Aspekty formalno-prawne wyjścia na rynki zagraniczne
 • Sposoby zawierania umów i ich specyfika w ujęciu zawierania umów zdalnie, przy użyciu pośrednika, w kontakcie bezpośrednim;
 • Wykorzystanie procedur, certyfikacji dostępnych na rynku krajowym w kontaktach międzynarodowych w szczególności w promocji produktu czy usługi;
 • Odpowiedzialność za produkt;
 • Zabezpieczenie własności intelektualnej – ochrona znaku towarowego i marki producenta, w tym:
  • Elementy podlegające ochronie prawnej;
  • Egzekwowanie ochrony prawnej;
  • Kontrola właścicielska nad marką;
  • Udzielanie licencji;
  • Wykorzystanie własności intelektualnej jako element wejścia na rynek.
Konstrukcja konkretnej oferty eksportowej i jej prezentacja
 • Główne elementy oferty eksportowej;
 • Opis produktów/usług, których dotyczy oferta eksportowa;
 • Prezentacja oferty na tle konkurencji lokalnej;
 • Przewagi konkurencyjne wobec produktów dostępnych na rynku docelowym eksportu;
 • Konstrukcja ceny eksportowej;
 • Odpowiedzialność w sprzedaży międzynarodowej - Incoterms;
 • Gwarancja/rękojmia;
 • Systemy rabatowe.
Strategia eksportowa produktów i usług wraz z elementami modelu biznesowego
 • Określenie celów eksportowych i głównych czynników motywujących eksport;
 • Analiza gotowości przedsiębiorstwa do eksportu;
 • Wybór produktu o największym potencjale eksportowym (wybranych z asortymentu firmy);
 • Badania rynków zagranicznych;
 • Zdobycie i ustalenie źródeł informacji na temat rynku docelowego.
Finanse - konstrukcja strategii cenowych z elementami budżetu eksportowego na wybrane rynki
 • Strategia cenowa jako nieodzowny element zarządzania;
 • Rodzaje strategii cenowych;
 • Zasady tworzenia strategii cenowych;
 • Sprzedaż eksportowa a sprzedaż krajowa – różnice i podobieństwa;
 • Elementy składowe wartości eksportowanego produktu;
 • Podatkowe aspekty sprzedaży eksportowej;
 • Różnice kursowe i ich wpływ na wynik finansowy eksportera;
 • Instrumenty finansowe dla transakcji zagranicznych i ich koszty;
 • Rola i koszty ubezpieczenia dla transakcji zagranicznych;
 • Wpływ logistyki na konstrukcję strategii cenowych;
 • Możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla eksporterów;
 • Różnice w konstrukcji strategii cenowych w zależności od rynku docelowego.
E-commerce/ E-eksport w praktyce
 • Narzędzie IT i ICT w e-commerce;
 • Międzynarodowe platformy sprzedaży internetowej;
 • Własny sklep internetowy poza granicami Polski;
 • Platformy B2B i B2C;
 • Cła i inne opłaty w międzynarodowym handlu internetowym;
 • Systemy płatności w e-commerce międzynarodowy;
 • Aspekty logistyczne w e-eksporcie;
 • Bariery związane z rozwojem e-eksportu;
 • Bezpieczeństwo transakcji w e-eksporcie;
 • Gwarancja i rękojmia;
 • E-commerce a ochrona danych osobowych;
 • VAT polski, VAT lokalny a VAT-OSS.
Marketing międzynarodowy i efektywne narzędzia marketingowe w działalności eksportowej z elementami różnic kulturowych
 • Czym jest marketing międzynarodowy i jego elementy (produkt/firma);
 • Strona www, broszury i katalogi produktowe;
 • Branding/rebranding;
 • Opakowania produktów na rynki zagraniczne;
 • Social media;
 • Pozycjonowanie na rynkach zagranicznych;
 • Platformy internetowe (B2B, B2C);
 • Videomarketing;
 • Promocja na targach;
 • Misje zagraniczne;
 • Różnice kulturowe w relacjach z klientami zagranicznymi;
 • Charakterystyka poszczególnych regionów świata pod kątem różnic kulturowych;
 • Europa, USA, Azja, Kraje Arabskie – na co zwrócić uwagę podczas nawiązywania kontaktów biznesowych;
 • Religia a biznes.

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.
Program realizowany przy wsparciu z Funduszy Europejskich