Mój biznes za granicą

Akademia Biznesu

6 MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH | MENTORING | MATCHMAKING & NETWORKING

Model wsparcia MŚP „Akademia Biznesu”

Wśród polskich przedsiębiorców często dominuje przekonanie o tym, że ich biznes jest „za mały” na rynki zagraniczne, a oni sami „nieprzygotowani na radykalne zmiany”. Ciężko te przekonania zestawiać z faktem, iż coraz więcej polskich firm szturmem podbija światowy rynek. „Akademia Biznesu” zapewnia kompleksowe wsparcie MŚP w ich przygotowaniu do ekspansji zagranicznej i obejmuje między innymi indywidualny mentoring specjalistów ds. eksportu oraz szkolenia prowadzone przez praktyków.

W trakcie realizacji projektu „Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych” eksperci Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz Business France wypracowali model wsparcia MŚP „Akademia Biznesu” w skład którego wchodzi 6 narzędzi:

  1. Pierwsze kroki przed rozpoczęciem działań eksportowych – checklista dla przedsiębiorcy
  2. Roadmapa (Mapa wsparcia) – przewodnik dla przedsiębiorcy w formie checklisty
  3. Moduły szkoleniowe wprowadzające do zagadnień związanych z działaniami eksportowymi
  4. Mentoring
  5. Networking i matchmaking
  6. Instrukcje i rekomendacje do wdrażania powyższych narzędzi.
Głównym celem wypracowanego modelu jest rozwój i podniesienie jakości wsparcia firm w Polsce zainteresowanych eksportem oraz wdrożenie dobrych praktyk w zakresie standardów przygotowania przedsiębiorców w tym obszarze. Opracowany model ma za zadanie podnieść efektywność polskich MŚP w procesie ekspansji międzynarodowej. Został stworzony z myślą o przedsiębiorcach planujących rozpocząć ekspansję zagraniczną, w tym dla tych, którzy stawiają już pierwsze kroki w eksporcie.

Model szkoleniowy będzie wykorzystywany zarówno w działaniach PAIH, jak i instytucji otoczenia biznesu, którym wypracowane w projekcie narzędzia wsparcia zostaną udostępnione nieodpłatnie. Pakiet szkoleniowy stanowi podstawę do realizacji Akademii Biznesu, której przykładowy harmonogram załączamy poniżej.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i wykorzystywania ich w Państwa codziennej pracy z przyszłymi eksporterami. Zgodnie z Instrukcjami i rekomendacjami zespołu ekspertów, narzędzia te stanowią wyłącznie strukturę szkoleniową, natomiast szkoleniowiec powinien zadbać o odpowiednią aktualizację i dostosowanie materiałów do bieżącej sytuacji gospodarczej.


Osoby do kontaktu:
Marlena Achinger - koordynatorka projektu
email: marlena.achinger@paih.gov.pl
tel.: +48 887 535 137


---


Projekt „Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.
Program realizowany przy wsparciu z Funduszy Europejskich