POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 25 lipca 2013 r.
 Numer 340

AKTUALNOŚCI

Polska & Afryka
22 lipca br. w Centrum Infomacyjnym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. odbyła się konferencja nt. możliwości współpracy Polski z krajami Afryki.

W konferencji zorganizowanej przez  PAIiIZ, Regionalną Izbę Gospodarczą z Łodzi oraz Instytut Afrykański udział wzięli  poseł na Sejm RP, John Godson, prezes PAIiIZ Sławomir Majman, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Łodzi Witold Gerlicz, dyrektor Polsko- Afrykańskiego Kongresu Współpracy Janusz Michaluk oraz dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Łukasz Dominiak.

Uczestnicy konferencji poruszyli tematy związane z programem GoAfrica i organizowanym w ramach programu Polsko - Afrykańskim Kongresem Współpracy POLANDAFRICA 2013.


Od lewej: dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Łukasz Dominiak, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Łodzi Witold Gerlicz, poseł na Sejm RP, John Godson, dyrektor Polsko- Afrykańskiego Kongresu Współpracy Janusz Michaluk, prezes PAIiIZ Sławomir Majman

Jak powiedział prezes Sławomir Majman rynki afrykańskie są atrakcyjne także dla polskich przedsiębiorców, którzy powinni być świadomi sytuacji w krajach pozaeuropejskich i wykorzystywać szanse na eksport swoich towarów również do bardziej odległych państw. Sześć spośród dziesięciu najszybciej obecnie rozwijających się państw na świecie to państwa Afryki subsaharyjskiej – dodał. Prezes Majman zaznaczył także, iż Polska „spóźniła się”  z ekspansją na rynki afrykańskie, dlatego program GoAfrica ma służyć popularyzacji kontynentu afrykańskiego wśród polskich przedsiębiorców.

Poseł na sejm RP John Godson zauważył, iż Afryka jest kierunkiem posiadającym ogromny potencjał gospodarczy i kulturowy a także podkreślił wagę politycznego wsparcia dla biznesu i docenił zaangażowanie polskiego rządu w tym zakresie, jak choćby niedawna wizyta premiera Tuska w Nigerii.

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Łodzi Witold Gerlicz zauważył, że Afryka jest rynkiem zaniedbanym przez Polskę oraz zapowiedział Polsko - Afrykański Kongres Współpracy POLANDAFRICA 2013, który odbędzie się 26-27 listopada 2013 roku w łódzkim Centrum Konferencyjno- Wystawienniczym.


Podpisanie porozumienia o współpracy między Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Łodzi

Będzie to pierwszy Kongres partnerstwa i współpracy polsko-afrykańskiej, którego celem jest rozwój relacji pomiędzy Polską a Afryką, w tym w szczególności współpracy z państwami objętymi rządowym programem „GO AFRICA” - to jest z Nigerią, Angolą, Kenią, Algierią, Mozambikiem i RPA. Kongres jest wspólnym przedsięwzięciem Regionalnej Izby Gospodarczej w Łodzi, Instytutu Afrykańskiego oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych pod patronatem Zespołu ds. Afryki Parlamentu Polskiego.
W programie Kongresu przewidziane są sesje plenarne z przedstawicielami rządu RP oraz władz państw afrykańskich oraz spotkania matchmakingowe i B2B przedsiębiorców w następujących sesjach tematycznych:

  • Geoinżynieria, górnictwo, energetyka, ekologia
  • Przemysł obronny
  • Inwestycje, w tym infrastruktura i budownictwo
  • Informatyka i jej zastosowania w nowoczesnej gospodarce
  • Rolnictwo i przemysł spożywczy
  • Ochrona zdrowia, przemysł farmaceutyczny i medyczny
  • Nauka i edukacja

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Informacje o udziale w Kongresie oraz rejestracji na stronie internetowej: www.polandafrica.pl

Podczas konferencji podpisane zostało również porozumienie o współpracy między Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Łodzi.  (PAIiIZ)

Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować do 2026
Do końca 2026 r. zostanie wydłużony okres funkcjonowania 14 specjalnych stref ekonomicznych. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogły one funkcjonować do końca 2020 r.

23 lipca br. Rada Ministrów wydała rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie specjalnych stref ekonomicznych: kamiennogórskiej, katowickiej, kostrzyńsko-słubickiej, krakowskiej, legnickiej, łódzkiej, mieleckiej, pomorskiej, słupskiej, starachowickiej, suwalskiej, tarnobrzeskiej, wałbrzyskiej, warmińsko-mazurskiej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Przedłużenie okresu działalności stref o 6 lat spowoduje, że strefy nadal będą pełnić rolę zachęty inwestycyjnej i przyczynią się do wzrostu tempa napływu nowych projektów i inwestorów. Przedsiębiorcy zyskają pewność, że instrument, jakim są strefy zostanie zachowany. Dłuższe funkcjonowanie stref ma szczególne znaczenie dla inwestorów, realizujących projekty w sektorach o niskiej stopie zwrotu, np. z branży motoryzacyjnej, którzy w warunkach istnienia stref do 2020 r., nie podjęliby decyzji o ulokowaniu fabryk w Polsce. Ocenia się, że przedsięwzięcia realizowane w strefach przyczynią się do utworzenia nowych miejsc pracy i będą korzystnie wpływać na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Wydłużenie okresu funkcjonowania sse nie stoi w sprzeczności z zasadami udzielania pomocy publicznej w państwach Unii Europejskiej. Zasady te są formułowane dla kolejnych okresów programowania i wprowadzane do przepisów krajowych, regulujących funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych. Zatem przedsiębiorcy, którzy otrzymają zezwolenia na działalność w sse po 1 stycznia 2014 r. będą podlegać nowym zasadom.

Rozporządzenia wchodzą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (KPRM)

„Eksport - kierunek sukcesu”
24 lipca 2013 roku Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie   zorganizował konferencję pt. „Eksport-kierunek sukcesu”.

Konferencja została zorganizowana w związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Paszport do Eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Z uczestnikami konferencji swoją wiedzą podzielili się m.in.: Dyrektor Andrzej Łosiewicz (Departament Wsparcia Innowacyjności) z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Leszek Kołodziejczyk z Biura Polski Wschodniej w PAIiIZ S.A. oraz Michał Gorzelak (Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego dla Grupy Banku SwiatowegoŚwiatowego) z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi informacjami i wymaganiami stawianymi beneficjentom Działania 6.1 „Paszport do eksportu” czyli udziału przedsiębiorców w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Promocji Gospodarczej Promocji Wschodniej.

Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.  (PAIiIZ)

INWESTYCJE W POLSCE

Sii otwiera Centrum Usług IT w Lublinie
Firma Sii, czołowy dostawca usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce, otwiera nowe Centrum Usług w Polsce. Powstaje ono w Lublinie i będzie – po Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Łodzi - najbardziej na wschód wysuniętą siedzibą Sii. W ciągu roku firma chce zatrudnić w Lublinie około 100 osób.

Lublin jako miasto z szeroką ofertą edukacyjną dla młodych inżynierów IT, a jednocześnie konkurencyjne cenowo w stosunku do innych polskich miast posiada duży potencjał do rozwoju Centrum Usług Sii.

Zatrudniając ponad 1200 inżynierów Sii sp. z o. o. jest czołowym dostawcą usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce. Wspiera klientów w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą, integracji i utrzymania systemów oraz inżynierii przemysłowej. Specjaliści Sii realizują projekty dla wiodących firm z sektorów bankowości i finansów, ubezpieczeń, telekomunikacji, Hi-Tech, energetyki i przemysłu.

Firma Sii w Polsce uplasowała się na 15 miejscu w ranking Europe’s 500 - najdynamiczniej rosnących prywatnych przedsiębiorstw w Europie - jako jedna z 2 polskich spółek. Badanie prowadzone jest cyklicznie pod patronatem Parlamentu Europejskiego.  (Urząd Miasta Lublin)

Nowe zezwolenie na działalność w SSE „Starachowice”
SSE „Starachowice” S.A. udzieliła nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” spółce Vidacolor.

Vidacolor Sp.zo.o jest producentem wyrobów ceramicznych. Płytki ścienne i podłogowe wytwarzane są w oparciu o włoskie urzadzenia i technologie, z polskich surowców i pod kierunkiem krajowych specjalistów. Inwestor będzie prowadził działalność polegającą na produkcji fryt typu print I angob oraz pobiałek, utworzeniu ośrodka badawczo-rozwojowego dla branży ceramicznej (technologia do produkcji płytek, dachówek, okładzin zewnętrznych). Dodatkową działalnością będzie współpraca z firmami z branży ceramicznej, głównie pod kątem opracowywania technologii barwienia mas i przygotowywania barwników oraz szkliw a także magazynowanie i przechowywanie półproduktów dla przemysłu ceramicznego.

Przedsiębiorstwo planuje zainwestować do końca 2014r. co najmniej 1 000 000zł I zatrudnić co najmniej 6 nowych pracowników. Zakończenie nowej inwestycji jest planowane do 31 marca 2015r. (SSE "Starachowice")

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

Dolar

3,1606

3,2244

Euro

4,1770

4,2614

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 25.07.2013

WYDARZENIA

Promocja polskiej gospodarki w Turcji
W ramach programu "Promocja polskiej gospodarki w Turcji" PAIiIZ organizuje udział przedsiębiorców w 82. Międzynarodowych Targach Wielobranżowych w Izmirze „Izmir International Fair” oraz w 21. Międzynarodowych Targach Produktów Spożywczych i Technologii Przetwórstwa Żywności „WORLD FOOD” Stambuł.

82. Międzynarodowe Targi Wielobranżowe „Izmir International Fair” odbędą się w dniach 29 sierpnia - 2 września br. Wśród branż, które w tym roku zostaną zaprezentowane znajdują się branże: meblarska, budowlana, art. dekoracyjnych i wyposażenia mieszkań, AGD, materiałów i maszyn budowlanych, produkty i technologie chemiczne i petrochemiczne, części, zespołów i akcesoriów motoryzacyjnych, maszyn i urządzeń rolniczych, urządzenia elektryczne i elektronika użytkowa, sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i sportowy, jachty, kosmetyki, przetworzone art. spożywcze, odzież, usługi, finanse, wydawnicza.

Firmy mogą liczyć na dofinansowanie udziału w projekcie. Wielkość pomocy na udział przedsiębiorcy w programie promocji o charakterze ogólnym w ramach Poddziałania 6.5.2 PO IG nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów kwalifikanych. Termin zgłaszania wniosków o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki upływa 29 lipca 2013 r.

Więcej informacji udziela przedstawiciel PAIiIZ pani Agnieszka Faust, e-mail: agnieszka.faust@paiz.gov.pl, tel.: +48 22 334 99 88.

Projekt organizowany jest w ramach projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” (poddziałanie 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

Kolejną imprezą targową w ramach programu "Promocja polskiej gospodarki w Turcji" są odbywające się w dniach 5-8 września br. 21. Międzynarodowe Targi Produktów Spożywczych i Technologii Przetwórstwa Żywności „WORLD FOOD” Stambuł.

Targi przeznaczone są dla branży artykułów rolno - spożywczych i technologii przetwórstwa żywności. W ramach targów organizowana jest również misja gospodarcza dla polskich przedsiębiorców z branży spożywczej.

Firmy mogą liczyć na dofinansowanie udziału w targach oraz misji gospodarczej. Wielkość pomocy na udział przedsiębiorcy w programie promocji o charakterze ogólnym w ramach Poddziałania 6.5.2 PO IG nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych dla każdego działania. Termin zgłaszania wniosków o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki oraz do udziału w misjach gospodarczych upływa 5 sierpnia 2013 r.

Więcej informacji udziela przedstawiciel PAIiIZ pani Agnieszka Faust, e-mail: agnieszka.faust@paiz.gov.pl, tel.: +48 22 334 99 88

Projekt organizowany jest w ramach projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” (poddziałanie 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) (PAIiIZ)

CZY WIESZ, ŻE

Wystartowała aplikacja mobilna I LOVE POLSKA WSCHODNIA
Aplikacja mobilna I LOVE POLSKA WSCHODNIA została przygotowana w ramach promocji Programu Rozwój Polski Wschodniej. Pozwoli ona odkryć nowe oblicze Polski Wschodniej i zobaczyć zmiany zachodzące w niej dzięki Funduszom Europejskim.

Aplikacja mobilna I LOVE POLSKA WSCHODNIA powstała z myślą o wszystkich miłośnikach podróżowania, którzy nie lubią monotonii i wolą wykorzystać czas wypoczynku w sposób aktywny i nietypowy.

Z jej pomocą łatwiej można zwiedzać pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

Aplikacja jest również zaproszeniem do wspólnej zabawy i wyruszenia śladem projektów realizowanych z Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz innych ciekawych miejsc - m.in. zabytków, pięknych zakątków.

Zawiera także informacje na temat noclegów oraz lokali gastronomicznych, przydatne każdemu turyście. Aby zwiedzanie było jeszcze przyjemniejsze, użytkownicy mogą zbierać punkty za logowanie się w odwiedzanych lokalizacjach oraz wymieniać je na upominki - gadżety Programowe.

Aplikację można za darmo pobrać na telefon lub tablet.

 

Akcja potrwa do 10 grudnia 2013 r.

Aplikację można pobrać ze strony:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/2013_05_13_aplikacja_mobilna.aspx

(www.polskawschodnia.gov.pl)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Promocji Gospodarczej, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl