Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

Zakup energii elektrycznej do budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. - nr referencyjny: BPR.BZM.25.37/2019/PN

Nazwa postępowania Zakup energii elektrycznej do budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
Numer referencyjny BPR.BZM.25.37/2019/PN
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 20.09.2019
Termin składania ofert 30.09.2019

Zakup energii elektrycznej do budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.  BPR.BZM.25.37/2019/PN

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.09.2019 r. o godz.10:00

Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa, 00-025, ul. Krucza 50, III piętro

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.09.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa, 00-025, ul. Krucza 50 III piętro

 

Zamawiający informuje, że  zmienia termin składania i otwarcia ofert.


Termin składania ofert upływa w dniu  01-10-2019r o godzinie 12:00.


Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  01-10-2019r o godzinie 12:30

 

Zamawiający informuje, że  zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu  04-10-2019r o godzinie 12:00.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu   04-10-2019r o godzinie 12:30.

 

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.

Termin składania upływa w dniu 07.10.2019 r. godzina 12:00.

Termin otwarcia ofert nastapi w dniu 07.10.2019 r. godzina 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij