Infolinia: 800 800 120
Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

„Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Technologiczne“ dla trzech naborów realizowanych w 2019“ - nr referencyjny: MPT/1-PN/2019

Nazwa postępowania „Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Technologiczne“ dla trzech naborów realizowanych w 2019“
Numer referencyjny MPT/1-PN/2019
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 27.02.2019
Termin składania ofert 02.04.2019

Przedmiotem zamówienia „Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców  w ramach projektu „Polskie Mosty Technologiczne“ dla trzech naborów realizowanych w 2019“ jest świadczenie usług eksperckich polegających na:

1.1. dokonywaniu merytorycznej oceny Wniosków o powierzenie grantów składanych przez przedsiębiorców – potencjalnych Grantobiorców – w naborach prowadzonych przez Zamawiającego na poszczególnych rynkach w projekcie PMT.

Ocena merytoryczna wniosków przedsiębiorców o powierzenie grantu, składa się z dwóch niezależnych, ale następujących po sobie etapów tj.:

- I etap oceny merytorycznej - dotyczy oceny merytorycznej wniosku Grantobiorcy dokonywanej równolegle przez dwóch niezależnych ekspertów poprzez System Obsługi Elektronicznej (SOE),

- II etap oceny merytorycznej - dotyczy oceny merytorycznej wniosku dokonywanej przez trzech niezależnych ekspertów podczas posiedzenia Panelu ekspertów, na którym to spotkaniu eksperci spotykają się z Wnioskodawcami. Ocena merytoryczna II stopnia jest oddzielną oceną dokonywaną równolegle przez trzech ekspertów i dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy przeszli do dalszej oceny po etapie oceny merytorycznej I stopnia. 

1.2. dokonywaniu merytorycznej oceny wypracowanych strategii ekspansji Grantobiorców na dany rynek zagraniczny po zakończonych warsztatach poświęconych danemu rynkowi i wykorzystaniu pakietu indywidualnych konsultacji eksperckich celem wypracowania finalnego dokumentu.

Część I zamówienia dotyczy merytorycznej oceny Wniosków o powierzenie grantów oraz strategii ekspansji Grantobiorców na rynki: norweski, rosyjski i ukraiński.

Część II zamówienia dotyczy merytorycznej oceny Wniosków o powierzenie grantów oraz strategii ekspansji Grantobiorców na rynki: algierski, egipski i południowoafrykański.

Część III zamówienia dotyczy merytorycznej oceny Wniosków o powierzenie grantów oraz strategii ekspansji Grantobiorców na rynki: indonezyjski, koreański i singapurski.

 

Wykonawca obowiązany jest zrealizować Przedmiot Zamówienia zgodnie z niniejszym SIWZ, w tym zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dalej: „SOPZ”), stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.  w celu realizacji  Projektu Polskie Mosty Technologiczne  Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://paih.eb2b.com.pl

Termin składania ofert: 2.04.2019 r godz. 12.00 - ZMIANA TERMINU

Termin otwarcia ofert: 2.04.2019 r. godz. 12.30 - ZMIANA TERMINU

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij