Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

Ocena efektywności wdrożonego instrumentu wsparcia ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw oraz stopnia osiągania wskaźników w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne - nr referencyjny: BPR.CZP.25.35/2020/PN

Nazwa postępowania Ocena efektywności wdrożonego instrumentu wsparcia ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw oraz stopnia osiągania wskaźników w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne
Numer referencyjny BPR.CZP.25.35/2020/PN
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 30.12.2020
Termin składania ofert 15.01.2021

Przedmiotem zamówienia jest „Ocena efektywności wdrożonego instrumentu wsparcia ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw oraz stopnia osiągania wskaźników w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne”.


Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne. Głównym celem badania
ewaluacyjnego jest ocena efektywności wdrożonego instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców, stopnia osiągania wskaźników i zasadności ewentualnego rozszerzania lub zawężania Projektu na inne rynki lub zmiany dotychczasowych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Wyniki przeprowadzonego badania pozwolą na podjęcie odpowiednich modyfikacji w realizacji projektu w drugiej części jego realizacji (lata 2020-2023).

UWAGA: Postęowanie jest prowadzone na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://paih.eb2b.com.pl

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij