POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 25 czerwca 2015 r.
 Numer 439

AKTUALNOŚCI

Polska w gronie 20 największych odbiorców BIZ na świecie
Dzięki napływowi BIZ na poziomie 13,9 mld USD Polska znalazła się na liście 20 największych odbiorców bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na świecie - wynika z najnowszego raportu UNCTAD - World Investment Report 2015. Światowa premiera raportu odbyła się 24 czerwca. W Polsce publikację prezentowała PAIiIZ.

W rankingu krajów, które w 2014 roku przyjęły najwięcej inwestycji zagranicznych, pierwsze miejsce zajęły Chiny. Tuż za nimi znalazł się klasyfikowany osobno Hongkong, a następnie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Polska uplasowała się na 20 miejscu światowego zestawienia i na 10. w grupie krajów rozwiniętych notując napływ BIZ.

Według UNCTAD, w 2014 r. Polska zanotowała wzrost napływu BIZ ze 120 mln do blisko 13,9 mld USD, chociaż w Europie i na świecie trend był spadkowy. Do Europy w ubiegłym roku napłynęło o 12% mniej inwestycji zagranicznych, natomiast światowe przepływy BIZ były niższe o 16%. Ubiegłoroczny wynik Polski w zakresie przyciągania inwestycji był wyraźnie wyższy niż w poprzednich dwóch latach (120 mln USD, w 2013 r.,1 mld USD w 2012 r.) i zbliżył się do poziomu sprzed kryzysu (średnio 16,6 mld USD w latach 2005-2007).


Majman: Polska wchodzi do grona 20 największych odbiorców BIZ na świecie (20 miejsce) i 10.wśród gospodarek rozwiniętych

Według ekspertów UNCTAD, dzięki rosnącej światowej koniunkturze w latach 2015-2017 światowe BIZ powinny wzrosnąć do poziomu 1,7 biliona USD.

World Investment Report (WIR) jest sztandarową publikacją dotyczącą BIZ na świecie. Powstaje w Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) od 1991 r. Bazując na danych z 196 gospodarek świata, opisuje trendy BIZ na poziomie światowym, regionalnym oraz krajowym. W Polsce UNCTAD kieruje się danymi NBP.


Zimny: Kraje UE przed kryzysem były największymi inwestorami i otrzymywały najwięcej BIZ

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20150624/polska_wsrod_20_najwiekszych_odbiorcow_biz (PAIiIZ)

Polska pierwsza po raz trzeci
- Polska jest najatrakcyjniejszym inwestycyjnie krajem w Europie Środkowo-Wschodniej. Złoty medal zdobyliśmy po raz trzeci - skomentował ankietę Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) prezes PAIiIZ Sławomir Majman. Izba zapytała 1400 niemieckich inwestorów o opinie na temat prowadzenia biznesu w regionie EŚW.

Niemal wszyscy ankietowani (96%) potwierdzili, że wybraliby Polskę na ponowny kierunek swoich inwestycji. W sześciostopniowej skali Polska dostała 4,16 pkt, dzięki czemu, już po raz trzeci, otrzymała tytuł najbardziej atrakcyjnej lokalizacji w Europie Środkowo-Wschodniej dla inwestycji zagranicznych.

W Polsce działalność gospodarczą prowadzi ponad 6 tys. firm z udziałem kapitału zagranicznego, zatrudniając około 300 tys. osób. Głównymi sektorami jest przetwórstwo przemysłowe m.in. w branży motoryzacyjnej oraz chemicznej.


Panel dyskusyjny o prowadzeniu działalności w Polsce

W ocenie niemieckich inwestorów, największymi atutami Polski są m.in.: członkostwo w Unii Europejskiej, wysokie kwalifikacje kadr oraz jakość szkolnictwa wyższego. Niemcy są w Polsce największy inwestorem zagranicznym. Wartość niemieckich inwestycji stanowiła aż 17% łącznej wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju i wyniosła 117 mld zł (dane za 2013 rok).

Doroczna prezentacja ankiety koniunkturalnej przeprowadzona została przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo- Handlową (AHK). Podczas konferencji, która odbyła się 24 czerwca, zaprezentowano również raport „Perspektywiczne sąsiedztwo. Polsko-niemieckie relacje gospodarcze” przygotowany przez KPMG we współpracy z AHK.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20150624/polska_pierwsza_po_raz_trzeci (PAIiIZ/AHK)

Ghana - potencjalny kierunek inwestycji
Należąca do krajów Afryki Subsaharyjskiej Ghana jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek kontynentu. W ostatnich 25 latach, dzięki konkurencyjnemu środowisku biznesowemu, kraj ten doświadczył szybkiego rozwoju - podobnie jak Polska. Podobieństwom gospodarczym i potencjalnym obszarom współpracy między oboma krajami poświęcone zostało spotkanie prezesa PAIiIZ Sławomira Majmana z przedstawicielami Ghany: ambasador Akua Sena Dansua oraz minister of Chancery Francis D. Kotia.

Ambasador Akua Sena Dansua namawiała do wzmocnienia współpracy obustronnej, wskazując rolnictwo i przetwórstwo, jako sektory o największym potencjale. Dobrym przykładem polsko - afrykańskich relacji z tego obszaru jest aktywność Ursusa w Etiopii. O doświadczeniach w rozwoju montowni i dostawie traktorów na tamtejszy rynek opowiadał podczas spotkania członek Zarządu Ursusa, Wojciech Zachorowski.


Dyskusja o potencjalnych obszarach współpracy

Zachętą dla polskiego biznesu do inwestowania w Ghanie może być specjalna strefa ekonomiczna, w ramach której przedsiębiorstwa mogą uzyskać zwolnienia ze wszystkich zobowiązań podatkowych.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20150622/ghana_potencjalny_kierunek_inwestycji (PAIiIZ/MG)

INWESTYCJE W POLSCE

Inwestycje PAIiIZ
W pierwszej połowie 2015 roku PAIiIZ zakończyła 21 projektów inwestycyjnych, co wiąże się z powstaniem 4383 nowych miejsc pracy, głównie w sektorze ICT, motoryzacji i elektronicznym. Pod względem liczby projektów dominowała motoryzacja i centra badawczo-rozwojowe. W tym roku inwestycje najczęściej trafiały na Dolny Śląsk, Śląsk i Mazowsze. Łączna wartość zakończonych inwestycji to 299,74 mln euro.

Wśród aktywnych projektów, niekwestionowanym liderem pod względem kraju pochodzenia pozostają Stany Zjednoczone. Obecnie Agencja prowadzi 46 amerykańskich projektów, których wartość wynosi - 869,31 mln euro (6639 nowych miejsc pracy). Na drugim miejscu plasują się inwestorzy niemieccy - 28 inwestycji. Podium zamykają inwestorzy pochodzący z Francji - 11 projektów inwestycyjnych. Agencja prowadzi również po 10 projektów pochodzących z Włoch oraz Japonii, a także 9 polskich.


auris - Fotolia.com

Pod względem sektorowym dominuje motoryzacja - 35 projektów, BPO - 31 inwestycji oraz sektor badawczo-rozwojowy - 17 projektów inwestycyjnych.

Aktualnie w portfelu PAIiIZ znajdują się 172 projekty.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20150624/inwestycje_paiiiz (PAIiIZ)

Półrocze w Wałbrzyskiej SSE
Od początku funkcjonowania Wałbrzyskiej SSE, firmy zainwestowały na terenie Strefy ponad 19 mld zł, a zatrudnienie znalazło blisko 41 tysięcy osób.

W ciągu sześciu miesięcy 2015 r. Zarząd WSSE wydał 10 pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Ich łączna wartość wynosi 303,25 mln zł, a zatrudnienie znajdzie 327 osób. Obecnie w Strefie działalność prowadzi 176 przedsiębiorstw, które zatrudniają 40 800 pracowników.


Podsumowanie półrocza w inwestycjach (źródło: WSSE "Invest-Park")

Dodatkowo w tym roku utworzono Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”, który skupia 76 podmiotów, głównie szkoły zawodowe i techniczne oraz przedsiębiorców. (WSSE „Invest-Park”)

Inwestycje w ŁSEE
Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał dwa nowe pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Otrzymały je Ambro Logistics oraz Wirthwein.

Dla Ambro Logistics to już drugie zezwolenie w łódzkiej strefie. Nowa inwestycja polegać będzie na budowie magazynu, w związku z czym powstanie 5 nowych miejsc pracy. Planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 4,5 mln zł. Ambro Logistics to firma logistyczno-spedycyjna. Głównymi klientami spółki są m.in. firmy z branży meblarskiej i budowlanej.

Z kolei firma z niemieckim kapitałem - Wirthwein Polska, która otrzymała trzecie pozwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE, rozbuduje swój zakład. Z inwestycją wiążą się nakłady w wysokości 16 mln zł oraz 48 nowych miejsc pracy. Spółka zajmuje się produkcją elementów dla branży AGD, elektrotechnicznej i motoryzacyjnej.

W ciągu 6 miesięcy2015 r. Zarząd ŁSSE wydał 4 pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Inwestorzy zadeklarowali poniesienie nakładów w wysokości 157,8 mln zł oraz stworzenie 134 nowych miejsc pracy. (ŁSSE)

„Paged-Sklejka” inwestuje
Prowadząca działalność na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej firma „Paged-Sklejka” zainwestuje 151,7 mln zł oraz utworzy 110 nowych miejsc pracy.

Inwestycja polegać będzie na budowie hali produkcyjnej, wyposażeniu w nowe linie technologiczne, maszyny i urządzenia do produkcji. (WM SSE)

Dwie inwestycje w SSE Starachowice
Zarząd SSE wydał pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej dwóm firmom: Alucrom Kielce oraz KB-PRO.

Alucrom Kielce zainwestuje na terenie strefy ponad 1 mln zł oraz stworzy 5 nowych miejsc pracy. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu. Z kolei firma KB-PRO zainwestuje 3,75 mln zł oraz stworzy 10 nowych miejsc pracy w zakładzie produkującym m.in. naczepy samochodowe. (SSE Starachowice)

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

Dolar

3,6884

3,7630

Euro

4,1259

4,2093

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 25.06.2015

WYDARZENIA

Forum Regionów Polska - Chiny
Między 28 a 29 czerwca w hotelu Andel’s w Łodzi odbędzie się III Forum Regionalne Polska - Chiny. Gospodarzem tej edycji wydarzenia jest województwo łódzkie. Patronat nad wydarzeniem objęła PAIiIZ.

Wiodącymi tematami III Forum Regionów Polska-Chiny są: transport, nowoczesne zarządzanie miastem i regionem, promocja biznesu i turystyki oraz wymiana edukacyjna. Dodatkowo program tegorocznego spotkania będzie skupiał się na kwestiach związanych z mechanizmami działania władz lokalnych w Polsce i Chinach, roli regionów Europy Środkowo-Wschodniej w odbudowie Jedwabnego Szlaku oraz procesach urbanizacyjnych zachodzących w Chinach i Polsce. Poruszone zostaną również kwestie związane z promocją regionów, biznesu, turystyki.

Więcej informacji: http://www.polskachiny.lodzkie.pl/

Z REGIONÓW

Tydzień Regionów na EXPO 2015 - czas na Kujawsko-Pomorskie
Portret Kopernika z układem heliocentrycznym oraz wystawa historyczna „Droga Mikołaja Kopernika”, bydgoskie "The Best of Camerimage" oraz wystawa zdjęć autorstwa Daniela Pacha - w ten sposób województwo kujawsko-pomorskie reklamuje się na EXPO 2015. W ramach Wystawy Światowej w Mediolanie, między 22 a 28 czerwca odbywa się tydzień poświęcony kujawsko-pomorskiemu.

Słynący z uzdrowisk i tężni Ciechocinek oraz Inowrocław są znakiem rozpoznawczym kujawsko-pomorskiej oferty sanatoryjnej. Pod hasłem „ODDYCHAJ! - RESPIRA! - BREATHE!” przed Pawilonem Polski postawiony został model tężni o długości 6 m, wypełniony oryginalną solanką z Ciechocinka. Zwiedzający polski pawilon będą mogli również podziwiać krajobrazy regionu, wystawę zdjęć autorstwa Daniela Pacha, filmowe prezentacje oraz wystawę 3D.


Spotkanie marszałka województwa z wicekomisarzami Polskiego Pawilonu (źródło: Karolina Olszewska, PARP)

Warsztaty wypiekania pierników
(źródło: Karolina Olszewska, PARP)

Przedstawiciele Fundacji Tumult zaprezentują „The Best of Camerimage”. To w Bydgoszczy, podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego - CAMERIMAGE nagradzani są operatorzy filmowi z całego świata. (PAIiIZ/UM Kujawsko-Pomorskie)

CZY WIESZ, ŻE

Rusza POLSKA Wirtualna Wystawa Narodowa
30 czerwca w warszawskim Pałacu Lubomirskich odbędzie się premiera pierwszej POLSKIEJ Wirtualnej Wystawy Narodowej.

Celem platformy internetowej jest promocja polskich firm, inwestycji oraz atrakcji turystycznych za granicą. Zaawansowana technologicznie platforma internetowa stanowi połączenie baz danych z aplikacją pozwalającą na organizację „wirtualnych imprez targowych”, które umożliwiają interakcję między uczestnikami w czasie rzeczywistym. Projekt obejmuje trzy kategorie - biznes, inwestycje oraz turystykę.

Jest to pierwszy na świecie tego typu projekt zapewniający użytkownikom dostęp do precyzyjnych informacji, możliwość nawiązania kontaktu, ogólnodostępny za pomocą nowoczesnych urządzeń komunikacji elektronicznej, wspierany przez ekspertów z dziedziny eksportu i branży IT. Projekt wspiera rozwój polskiej gospodarki elektronicznej i rozwój e-usług. (KIG)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl