POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 18 lutego 2016 r.
 Numer 473

AKTUALNOŚCI

„Make in India” - misja gospodarcza polskich firm do Indii
W dniach 12-16 lutego 2016 r. w Mumbaju przebywała polska delegacja administracji rządowej i biznesu pod przewodnictwem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Głównym celem wizyty był udział w międzynarodowych targach "Make in India Week" oraz forum biznesowym w Mumbaju. - Program Go India zaczyna nabierać rumieńców. Uczestnictwo polskiej delegacji w tej gigantycznej imprezie to pierwszy krok. Za kilka tygodni pojawi się tutaj misja polskich firm górniczych - powiedział uczestniczący w misji prezes PAIiIZ Sławomir Majman.

W misji udział wzięli również wiceminister rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Kacperczyk i przedstawiciele organizacji biznesowych, a także 20 firm działających m.in. w sektorze energetycznym, maszyn rolniczych i spożywczym.

- Polska musi być obecna gospodarczo w Indiach. To olbrzymi rynek i jest tam wiele potencjalnych kierunków inwestycyjnych - zaznaczył wicepremier Piotr Gliński. Prezes Majman zauważył, że współpraca z Indiami jest prostsza niż z Chinami, ponieważ polskimi partnerami w Indiach są firmy komercyjne, a nie państwowe, ponadto istnieje wiele sektorów, w których taka współpraca może się rozwijać, ponieważ oba kraje odnoszą w nich sukcesy, np: motoryzacja, IT czy centra nowoczesnych usług dla biznesu. Prezes poinformował również, że w tym roku planowane jest kilka kolejnych przedsięwzięć, których celem będzie wsparcie polskich eksporterów.

W ramach wizyty członkowie polskiej delegacji odbyli spotkania na szczeblu rządowym, m.in. z premierem Narendrą Modim, wizyty w indyjskim Ministerstwie Finansów, Informacji i Mediów, Ministerstwie Handlu i Przemysłu oraz Ministerstwie Energetyki, Węgla i  Energii Odnawialnej. Polskie firmy miały okazję do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami indyjskiego biznesu. Głównym punktem programu misji były targi "Make in India" oraz seminarium gospodarcze „India - Poland: Future vistas”. Misja była okazją do zaprezentowania oferty polskich przedsiębiorstw, a także zasad funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych i parków technologicznych.

Misja została zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Indyjsko-Polską Izbę Gospodarczo-Handlową we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą RP w New Delhi oraz Ambasadą Indii w Warszawie. (Źródło: PAIiIZ)

Coraz większy popyt na specjalistów i menedżerów- 68% pracodawców w Polsce planuje rekrutacje!
Aż 71% pracodawców w Polsce deklaruje, że w chwili przeprowadzania badania rekrutowało specjalistów i menedżerów, a 68% planuje rekrutacje w ciągu następnego kwartału 2016 r. - tak wynika z najnowszego raportu Antal Global Snapshot, badającego dynamikę zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów w kluczowych sektorach w Polsce i na świecie.

W porównaniu do poprzedniej prognozy, dynamika zatrudnienia wzrosła o 1%. Co więcej, tylko 10% respondentów odpowiedziało, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje przeprowadzenie redukcji zatrudnienia, co jest równoznaczne ze spadkiem o 2% w stosunku do wyników uzyskanych w połowie 2015 roku (17. edycja badania). Wyniki najnowszej edycji raportu Antal Global Snapshot pokazują, że polski rynek pracy jest w coraz lepszej kondycji.

„Jest to bardzo optymistyczna informacja dla wszystkich kandydatów poszukujących pracy, ale też tych, którzy dopiero rozważają zmianę zatrudnienia. Jest to również wyzwanie dla firm, które poprzez zadbanie o działania w obszarze employer brandingu chcą stać się pracodawcą pierwszego wyboru dla najbardziej utalentowanych specjalistów i menedżerów.” - twierdzi Artur Skiba, prezes zarządu Antal, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Największą dynamikę zatrudnienia w skali Polski po raz kolejny wykazały firmy z sektora Usług Wspólnych (SSC/BPO) - aż 91% z nich deklarowało, że w chwili badania przeprowadzało rekrutacje. Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów w sektorze SSC/BPO w kolejnym kwartale będzie nadal bardzo wysokie - 87% firm zamierzało przeprowadzać rekrutacje. (Źródło: http://antal.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/1269-coraz-wiekszy-popyt-na-specjalistow-i-menedzerow-w-polsce-ags)

INWESTYCJE W POLSCE

R&D w polskim wydaniu
Polska spółka Wielton, jeden z największych w Europie producentów naczep i przyczep, otworzyła 11 lutego Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) w Wieluniu. To jedyny ośrodek tego typu w Polsce i drugi w Europie. W uroczystości wziął udział Sławomir Krużmanowski, wiceprezes PAIiIZ, która wspierała inwestycję Wielton, zrealizowaną również przy współpracy Ministerstwa Rozwoju.

W Centrum Badawczo-Rozwojowym Wieltonu projektowane są innowacyjne środki transportu z segmentu naczep i przyczep. Celem projektu jest podniesienie poziomu technologicznego i bezpieczeństwa produkowanych pojazdów, kompleksowe sprawdzenie nowych rozwiązań oraz zwiększanie konkurencyjności produktów firmy. Dodatkowo Wielton dąży do tego, aby nowe produkty były neutralne dla środowiska naturalnego. Inwestycja w Centrum Badawczo-Rozwojowym obejmowała budowę dwóch nowych budynków oraz modernizację pomieszczeń w już istniejącym obiekcie na terenie zakładu produkcyjnego Wieltonu w Wieluniu. W wyniku prac powstała nowoczesna hala badań symulacyjnych i prototypowni, budynek biurowy, wyspecjalizowane stanowisko do badań wytrzymałościowych oraz stanowiska diagnostyki układów hamulcowych konstrukcji pojazdów. Wielton posiada status centrum badawczo-rozwojowego, co pozwala działać spółce jak jednostce naukowej i finansować prace badawczo-rozwojowe ze środków zewnętrznych, m.in. z funduszy unijnych oraz NCBiR. Wartość inwestycji wyniosła niemal 22 mln zł, z czego ok. 9,5 mln zł pochodzi ze środków unijnych.


CBR Wielton w Wieluniu (fot. Wielton)

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należy do grona pięciu największych producentów w swojej branży w Europie. Na sukces Wieltonu w samym tylko Wieluniu pracuje obecnie 1200 pracowników. Na drogi Europy wyjechało już ponad 60 000 naczep i przyczep. Trafiają one do 35 krajów, w tym m.in.: do Polski, Niemiec, Francji i Włoch, a także do krajów Azji i Afryki. Grupa Wielton posiada dwa zakłady produkcyjne: w Polsce oraz we Francji, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji. Swoim klientom zapewnia również wsparcie serwisowe w całej Europie. (Źródło: PAIiIZ/ Wielton)

Ekspansja polskich przedsiębiorstw
Firmy z Polski Wschodniej wyróżniają się na tle międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw.

Badacze ze Szkoły Głównej Handlowej zbadali szczegółowo 75 giełdowych spółek, a dla 32 - które podały wszystkie niezbędne informacje - obliczyli indeks internacjonalizacji, uwzględniając siedem czynników, w tym m.in.: zasięg geograficzny zagranicznych inwestycji, ich udział w przychodach, zatrudnieniu i aktywach.

Najbardziej globalne okazały się dwie firmy z Polski Wschodniej - Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor i rzeszowskie Asseco Poland. Poza nimi pułap 50 proc. pokonały tylko Arctic Paper, PZ Cormay i Bioton.

Więcej na temat niedawno wydanej książki "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw" będzie można się dowiedzieć na konferencji, która odbędzie się 19 lutego 2016 r. o godz. 12:00 w SGH.

(Źródło: http://biznes.pl/kraj/protektor-i-asseco-swieca-przykladem/1nkj56)

Polski eksport dominuje nad importem
W zeszłym roku Polska miała 15 mld 528,6 mln zł nadwyżki w handlu zagranicznym wobec deficytu w wysokości 11 mld 95,9 mln zł w 2014 roku - wynika z piątkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Naszym największym partnerem wciąż są Niemcy.

GUS podał, że w zeszłym roku eksport w cenach bieżących wyniósł 747 mld 248,2 mln zł, a wartość importu sięgnęła 731 mld 719,6 mln zł. W porównaniu z 2014 r. eksport zwiększył się o 7,8 proc., a import o 3,9 proc.
Zgodnie z komunikatem eksport wyniósł 199 mld 378 mln USD, a import 195 mld 249 mln USD. (spadek odpowiednio o 10,3 proc. i o 13,6 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4 mld 129 mln USD, podczas gdy w 2014 roku mieliśmy do czynienia z deficytem w wysokości 3 mld 559,1 mln USD. Eksport wyniósł 178 mld 710,3 mln EUR, a import 175 mld 31,7 mln EUR (wzrost odpowiednio o 7,8 proc. i o 3,9 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 3 mld 678,6 mln EUR wobec minus 2 mld 658,7 mln EUR w 2014 roku. "Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi, w tym z krajami UE” - podał GUS. Zgodnie z danymi GUS udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z 2014 r. o 0,8 pkt. proc. i wyniósł 27,1 proc., a w imporcie wzrósł o 0,9 pkt. proc do 22,9 proc. W 2015 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Niemiec, Czech, Węgier, Francji i Szwecji, a importu - z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Belgii i Francji. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, a importu - z Rosją, Włochami i Czechami - podał GUS.

(Źródło: http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/gus-w-2015-r-polska-miala-15-5-mld-zl-nadwyzki-w-handlu-zagranicznym,618743.html)

8 perspektywicznych rynków dla eksporterów
Indie, Wietnam, Bangladesz, Filipiny, Tanzania, Kenia, Peru i Kolumbia - to osiem krajów z rynków wschodzących, które - według analityków firmy Atradius - mają perspektywy wzrostu gospodarczego oraz które oferują nowe możliwości również dla polskich przedsiębiorców.

Rozwój tych krajów stymuluje stabilna sytuacja polityczna i makroekonomiczna oraz spadające ceny surowców. Popyt wewnętrznych w tych państwach napędzany jest poprzez powiększającą się klasę średnią i  rosnące inwestycje.

Bangladesz, Indie i Wietnam będą się rozwijać w sektorze elektronicznym i dóbr konsumenckich trwałego użytku. W Indiach, według oceny analityków, zaistnieje silny popyt na import tworzyw sztucznych i produktów chemicznych. Kolumbia natomiast, w ciągu pięciu najbliższych lat może stać się najatrakcyjniejszym rynkiem dla eksporterów, poprzez rosnącą konsumpcję prywatną w tym kraju. W Peru największe szanse mają technologie informacyjne i komunikacyjne oraz sektor budowlany. Kenia i Tanzania, w których rozwija się infrastruktura i powstają nowe porty, także będzie atrakcyjnym rynkiem dla sektora budowlanego. Natomiast w Wietnamie lokalny rząd dąży do poprawy systemu ochrony zdrowia, co daje szanse firmom farmaceutycznym.  (Źródło: pb.pl)

WYDARZENIA

Tajlandia bramą do Azji Południowo-Wschodniej
Tajska Agencja ds. Inwestycji  wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz OCO Global zapraszają na spotkanie na temat możliwości handlowych i inwestycyjnych w Tajlandii. Debata odbędzie się 2 marca 2016 r. w godz. 10:00 - 13:30 w siedzibie PAIiIZ w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu polskie firmy zainteresowane współpracą gospodarczą z Tajlandią oraz krajami Azji Południowo-Wschodniej. Eksperci z Tajskiej Agencji ds. Inwestycji i PAIiIZ powiedzą o szansach biznesowych i warunkach inwestycyjnych w Tajlandii oraz o dostępnych zachętach, jakie rząd tajski oferuje polskim firmom. Odpowiedzą też na wszystkie pytania uczestników. Zgodnie z rekomendacją Tajskiej Agencji ds. Inwestycji, najbardziej perspektywiczne dla rozwoju współpracy polsko-tajskiej są, takie sektorach jak: dealerzy samochodów i części samochodowych, przemysł petrochemiczny i tworzywa sztuczne, sektor IT (centrum danych, oprogramowanie, itp), maszyny dla przetwórstwa rolno-spożywczego, a także przemysł lotniczy i obronny.

Spotkanie (w j. angielskim) dla przedstawicieli biznesu odbędzie się 2 marca 2016 r., w godz. 10:00 - 13:30, w Centrum Informacyjnym PAIiIZ, przy ul. Bagatela 12 w Warszawie.

Udział przedsiębiorców w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie udziału do dnia 24 lutego 2016 roku na platformie rejestracyjnej Eventbrite: http://bit.ly/1VHb0NP

Więcej informacji: Leszek Kołodziejczyk, Departament Rozwoju Gospodarczego PAIiIZ, tel. +48 22 334 99 50, +48 668 316 142, leszek.kolodziejczyk@paiz.gov.pl.

Z REGIONÓW

Laboratorium dla filmowców w Krakowie
W ostatni piątek w Krakowskim Parku Technologicznym otwarte zostało laboratorium multimedialne MultiLab. W laboratorium będzie możliwa produkcja i postprodukcja filmów i efektów audiowizualnych.

Znajdują się tam dwa studia do korekcji barwnej, pięć niezależnych montażowni, studio motion capture i green screen, a także ogromna farma renderująca. Laboratorium zarządzane będzie przez Krakowski Klaster Filmowy, który zrzesza firmy, organizacje i doświadczonych twórców działających w branży filmowej w regionie Małopolski. (Źródło: Gazeta Wyborcza)

Świętokrzyskie meble wchodzą na salony europejskich domów
W ostatnich 3 latach polska branża meblarska awansowała na 4 miejsce w eksporcie mebli na świecie.

Według raportu „Polskie Meble Outlook 2016” jesteśmy tuż za Chinami, Włochami i Niemcami. Sukces ten zawdzięczamy m.in. świętokrzyskim producentom mebli, którzy zwiększają produkcję i eksport. W ciągu dekady potrojona została wielkość produkcji polskich mebli, gdyż wyróżniają się one jakością, nowoczesnym designem, solidnym wykonaniem i ceną. (Źródło: echodnia.eu)

CZY WIESZ, ŻE

Polacy opracowali innowacyjny system nadzoru bezzałogowców
Polska firma Dron House stworzyła jeden z najbardziej sprawnych na świecie systemów pozwalających rozwiązać problemy z brakiem widoczności i kontroli dronów czy ryzykiem incydentów lotniczych.

System przeznaczony jest dla pilotów dronów i centrów operacyjnych, które mogą nadzorować loty bezzałogowe. Innowacyjnym rozwiązaniem jest monitorowanie dronów w czasie rzeczywistym. System daje też możliwość zarządzania dronem przez aplikację online. Polska technologia została opatentowana na trzech  kontynentach.
Boeing zainteresował się zdrożeniem systemu, a firma Amazaon chce go kupić. W kolejce do przejęcie polskiego start-up stoją także inne firmy z Europy Zachodniej. (Źródło: rp.pl)

Polskie remedium na zatłoczone centra miast
Warszawski start-up z branży IT, wprowadza do sprzedaży urządzenie, które ma stać się remedium na zatłoczone centra miast.

Mobilna deska elektryczna GoBoard to innowacyjny, autorski projekt Polaków. Konstrukcja oparta o ramę na dwóch kołach napędzana baterią 2200 mAh o mocy 36V umożliwi osobie o wadze do 120 kg przemieszczanie się z prędkością do 10 km/h. Deska na jednym cyklu akumulatora przejedzie do 20 km.  GoBoard to idealne narzędzie do podróżowania na krótkich dystansach, z domu do pracy czy na zakupy. Stabilna rama z wyprofilowanymi podstawkami na stopy porusza się na dwóch 6,5-calowych kołach, mogących wjechać na wzniesienie o nachyleniu do 15 stopni. Spokojnie pokonamy drogowe wyboje czy podjazdy w punktach użyteczności publicznej, takich jak centra handlowe - zachwala swój innowacyjny produkt Dariusz Rylski, manager w Nelro Data.  Urządzenie waży 10,5 kg. Jest przystosowane do jazdy w warunkach lekkich opadów atmosferycznych. Za polski produkt rodem z filmów science-fiction trzeba będzie zapłacić 1999 zł.  Nelro Data na co dzień zajmuje się obsługą firm w zakresie komponentów komputerowych. (Źródło: ekonomia.rp.pl)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl