Infolinia: 800 800 120
Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

„Kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 6 rynkach: Australia, Indie, Izrael, Norwegia, Rosja, Ukraina z podziałem na 6 części“ - nr referencyjny: BPR.PMT.25.18/2019

Nazwa postępowania „Kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 6 rynkach: Australia, Indie, Izrael, Norwegia, Rosja, Ukraina z podziałem na 6 części“
Numer referencyjny BPR.PMT.25.18/2019
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 18.04.2019
Termin składania ofert 27.05.2019

Przedmiotem zamówienia„Kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 6 rynkach: Australia, Indie, Izrael, Norwegia, Rosja, Ukraina z podziałem na 6 części“.

Zamówienie podzielone jest na 6 części:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna organizacja i obsługa 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek australijski oraz zapewnienie indywidualnych usług eksperckich po warsztacie;

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna organizacja i obsługa 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek indyjski oraz zapewnienie indywidualnych usług eksperckich po warsztacie;

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna organizacja i obsługa 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek izraelski oraz zapewnienie indywidualnych usług eksperckich po warsztacie;

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna organizacja i obsługa 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek norweski oraz zapewnienie indywidualnych usług eksperckich po warsztacie;

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA – Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna organizacja i obsługa 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek rosyjski oraz zapewnienie indywidualnych usług eksperckich po warsztacie;

CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA – Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna organizacja i obsługa 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek ukraiński oraz zapewnienie indywidualnych usług eksperckich po warsztacie.

Wykonawca obowiązany jest zrealizować Przedmiot Zamówienia zgodnie z niniejszym SIWZ w tym zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dalej: „SOPZ”), stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (dla wszystkich części przedmiotu zamówienia).

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.  w celu realizacji  Projektu Polskie Mosty Technologiczne  Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://paih.eb2b.com.pl

Termin składania ofert: 27.05.2019 r godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 27.05.2019 r. godz. 12.30

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij