POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 11 lutego 2016 r.
 Numer 472

AKTUALNOŚCI

PAIiIZ: Są już pierwsze efekty misji gospodarczej do Japonii
Przedsiębiorcy kontynuują rozmowy z japońskimi partnerami, niektórzy przygotowują się do rewizyt japońskich inwestorów, a firma OSI Poland Foodworks Sp.z o.o już dziś może się pochwalić zawartym kontraktem, który planuje realizować od kwietnia. To pierwsze efekty misji gospodarczej polskiego biznesu do Japonii w dniach 14-16 stycznia 2016 r., której przewodniczył wiceminister rozwoju Radosław Domagalski.

- Spotkania w Japonii potwierdziły, że obie strony są zainteresowane rozwojem relacji gospodarczych - powiedział Wojciech Pobóg-Pągowski, dyrektor w Ministerstwie Rozwoju podsumowując w PAIiIZ wizytę polskiej delegacji w Japonii. - Powinniśmy łączyć polityczny wymiar misji z wymiarem biznesowym - dodał. Zdanie to podzielają przedsiębiorcy i przekonują, że tego rodzaju misje budują wizerunek Polski. Według przedstawicielki firmy Symbiona, Justyny Dziewoty-Jabłońskiej wizyta w Tokio była doskonałą okazją, aby rozwijać kontakty z przedstawicielami w Japonii. - Misje gospodarcze połączone z misjami politycznymi znacznie zwiększają poziom zaufania wśród kontrahentów japońskich - oceniła.


Japonia ponownie staje się jednym z poważniejszych inwestorów w Polsce - zaznaczył moderujący spotkanie prezes PAIiIZ Sławomir Majman.

Z kolei prezes PAIiIZ Sławomir Majman, moderujący spotkanie podsumowujące wizytę w Japonii, zwrócił uwagę na rosnące zainteresowanie japońskich przedsiębiorców współpracą z polskimi partnerami. - Japonia ponownie staje się jednym z poważniejszych inwestorów w Polsce - podkreślił prezes Majman. (PAIiIZ)

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20160205/sa_juz_pierwsze_efekty_misji_gospodarzcej_do_japonii

Zimowe prognozy gospodarcze
Stabilny i solidny rozwój oraz mniejsze bezrobocie to zimowe prognozy gospodarcze dla Polski według najnowszego raportu Komisji Europejskiej.

KE prognozuje, że Polska odnotuje wzrost PKB na poziomie 3,5% zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Stabilny wzrost gospodarczy ma być napędzany przez popyt krajowy.

Deficyt sektora finansów publicznych Polski w tym roku ukształtuje się na poziomie 2,8%, "ale może przekroczyć 3% w 2017 r., o ile nie zostaną podjęte dodatkowe działania" - ostrzega Komisja.

KE przewiduje również spadek bezrobocia do 7% w tym roku oraz do 6,5% w 2017 r.

Więcej informacji: www.mf.gov.pl

Targi Gulf Industry w Bahrajnie
W dniach 9-11 lutego 2016 r. polscy przedsiębiorcy przedstawili swoją ofertę na targach Gulf Industry Fair w Bahrajnie.

Na polskim stoisku narodowym, zapewnionym przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Polskiej Ambasady w Abu Dhabi, zaprezentowały się polskie firmy. Formuła Targów zapewniała wyjątkowo efektywne podejście typu „one stop shop”, gromadząc firmy zaangażowane w branże takie, jak: produkcja i przetwórstwo aluminium, metale przemysłowe, energetyka i ochrona środowiska, procesy przemysłowe, logistyka i budowa obiektów przemysłowych, bezpieczeństwo przemysłowe oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla przemysłu.

Informacje o targach: www.gulfindustryfair.com/en

Amazon chce stworzyć w Polsce ponad tysiąc miejsc pracy
Do końca 2016 r. Amazon planuje stworzyć ponad tysiąc nowych miejsc pracy w Polsce - zapowiedział koncern. Obecnie firma zatrudnia w naszym kraju 4,5 tys. osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nowi pracownicy będą zatrudniani w trzech centrach logistycznych znajdujących się pod Poznaniem i Wrocławiem, w Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku oraz w biurze Amazon Web Services w Warszawie. Amazon zatrudnia w Europie ponad 40 tys. stałych pracowników. W minionym roku koncern stworzył na naszym kontynencie w sumie 10 tys. nowych miejsc pracy, kolejne kilka tysięcy ma powstać w tym roku.

Więcej informacji: http://biznes.pl/kraj/amazon-zwieksza-zatrudnienie-w-polsce-tysiac-nowych-miejsc-pracy/44jq28

Eksport odzieży jeszcze wzrośnie
Polscy producenci będą mogli wykorzystać wsparcie z funduszy unijnych, jeśli postawią na innowacyjność.

Polski eksport materiałów i wyrobów włókienniczych szybko rośnie. Po pierwszych trzech kwartałach 2015 r. wartość zagranicznej sprzedaży odzieży i tekstyliów przekraczała 4,62 mld euro. To o 15,2 proc. więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Odzież i tekstylia to jedna z polskich specjalności eksportowych. W przypadku tekstyliów przeszło połowa produkcji trafia za granicę. W odzieży - prawie połowa. Eksport rośnie przede wszystkim za sprawą zamówień z rynków Unii Europejskiej. Największym odbiorcą są Niemcy, inne znaczące rynki to m.in. Holandia czy Austria.

Więcej informacji: www.rp.pl/Program-Rozwoju-Eksportu/302089844-Eksport-odziezy-jeszcze-wzrosnie.html

Francuzi polubili polskie jachty
Francja to jeden z głównych rynków polskich eksporterów. W pierwszych jedenastu miesiącach ubiegłego roku wartość sprzedaży w tym kraju wyniosła 9,17 miliarda euro w porównaniu do 8,55 mld euro w tym samym czasie rok wcześniej. Z Francją mamy również dużą nadwyżkę w obrotach handlowych: za styczeń-listopad 2015 roku wyniosła 3,37 mld euro.

W polskim eksporcie do Francji dominują towary przemysłowe o wysokim stopniu przetworzenia. To urządzenia mechaniczne, pojazdy i sprzęt transportowy, przyrządy pomiarowe, narzędzia, sprzęt elektryczny, sprzęt obronny. Stanowią one blisko połowę wartości eksportu. Duże znaczenie ma francuski rynek dla polskich producentów jachtów i łodzi. Ta luksusowa branża to jedna z polskich specjalności eksportowych, a Francja to jeden z kluczowych odbiorców. Polskie stocznie jachtowe znajdują tam nabywców na sprzęt, którego ceny idą w miliony euro.


S-Yachts

Więcej informacji: www.rp.pl/Program-Rozwoju-Eksportu/302039937-Francuzi-polubili-polskie-jachty.html

Polscy meblarze poszukują nowych rynków zbytu
Polska to czwarty eksporter mebli na świecie. Producenci sprzedają głównie do Europy, ale chcą także wejść na inne kontynenty.

Polscy producenci szacują, że w ub. roku wartość ich eksportu przekroczyła 36,6 mld zł. To oznacza, że od początku dekady wzrosła o ponad 40 proc., a od połowy lat 90. skoczyła dziewięciokrotnie. W globalnym rankingu eksporterów mebli Polska znajduje się tuż za podium z 6,3-procentowym udziałem w rynku.

Więcej informacji: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/przemysl/polska-to-4-eksporter-mebli-na-swiecie-eksport-mebli-za-36-6-mld-zl/jnn63b

Awans Polski w Indeksie Ekonomicznej Wolności
Polska odnotowała awans w światowym Indeksie Wolności Gospodarczej opracowanym przez The Heritage Foundation i "The Wall Street Journal". Pozycja naszego kraju jest o 3 miejsca lepsza niż w ubiegłym roku. Tegoroczny odczyt indeksu jest kolejnym z rzędu, w którym Polska poprawiła swój wynik.

To najlepszy w historii tego raportu wynik Polski. W tegorocznym zestawieniu na szczególną uwagę zasługuje poprawa w zakresie praw własności, poziomu korupcji, warunków dla biznesu, polityki monetarnej oraz wolności inwestycyjnej. Stosunkowo słabo wypadamy jednak, jeśli chodzi o wielkość sektora publicznego i fiskalizm.

Więcej informacji: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/swiat/awans-polski-w-indeksie-ekonomicznej-wolnosci/lndd1v

INWESTYCJE W POLSCE

Nowe inwestycje w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego wydał dwa zezwolenia na działalność gospodarczą w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na inwestycje zdecydowały się dwie firmy: Comarch oraz Alupol Films sp. z o.o.

Comarch zainwestuje w Krakowie, w rejonie Czyżyn, gdzie od lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz IT. Spółka zainwestuje minimum 14 milionów zł oraz utworzy co najmniej 15 nowych miejsc pracy. Z kolei Alupol Films - spółka z grupy Alupol Packaging, należącej do Grupy Kęty uzyskała drugie już zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Oświęcimiu. Do 2022 roku Alupol Films zainwestuje od 90 do 117 mln zł. Celem inwestycji jest zwiększenie mocy wytwórczych w zakresie produkcji i uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych.

Więcej informacji: www.kpt.krakow.pl/wydarzenia

WYDARZENIA

British-Polish Manufacturing Industries Network
BPCC organizuje 17 lutego 2016 r. spotkanie biznesowe polskich i brytyjskich firm w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

Wydarzenie to ma zachęcić polskich i brytyjskich producentów do jeszcze bardziej aktywnej współpracy poprzez pokazanie korzyści w nawiązaniu relacji bilateralnych pomiędzy krajami. Podczas spotkania Polska zostanie zaprezentowana z kilku perspektyw - jako potencjalny rynek zbytu, jako producent/ dostawca komponentów, a także jako źródło wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Polska będzie również przedstawiona, jako partner joint-venture dla projektów z branży R&D finansowanych ze środków unijnych. Zaprezentowany zostanie także potencjał Polski w inwestycjach typu greenfied.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Udział w spotkaniu, dla zarejestrowanych uczestników, jest bezpłatny. Więcej informacji: http://bpcc.org.pl/en/events/british-polish-manufacturing-industries-network

Sektor produkcyjny w Polsce „Made in Poland”
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, JLL, EY oraz Hays Poland zapraszają na konferencję „Made in Poland” - sektor produkcyjny w Polsce, która odbędzie się 18 lutego br. w Centrum Informacyjnym PAIiIZ przy ul. Bagatela 12 w Warszawie, o godz. 11:00.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie najnowszy raport dotyczący sektora produkcyjnego w Polsce “Made in Poland - An Investment Guide for Manufacturing Sector Companies”, który oprócz charakterystyki sektora, zawiera również najświeższe dane na temat rynku pracy i nieruchomości, a także zachęt inwestycyjnych dostępnych dla inwestorów zagranicznych w Polsce. Raport został przygotowany przez firmę Jones Lang LaSalle we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, EY oraz Hays Poland.

W trakcie konferencji odbędzie się także panel dyskusyjny na temat atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla projektów z sektora produkcyjnego z udziałem przedstawicieli PAIiIZ, ekspertów oraz inwestorów z branży.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Język konferencji: angielski/polski.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy do dnia 16 lutego 2016 r. na stronie: www3.paiz.gov.pl/konferencje/?made_in_Poland

Konferencja jest otwarta dla mediów, po wcześniejszej akredytacji: www3.paiz.gov.pl/konferencje/?made_in_Poland

Tajlandia bramą do Azji Południowo-Wschodniej
Tajska Agencja ds. Inwestycji wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz OCO Global zapraszają na spotkanie na temat możliwości handlowych i inwestycyjnych w Tajlandii. Debata odbędzie się 2 marca 2016 r. w godz. 10:00 - 13:30 w siedzibie PAIiIZ w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu polskie firmy zainteresowane współpracą gospodarczą z Tajlandią oraz krajami Azji Południowo-Wschodniej. Eksperci z Tajskiej Agencji ds. Inwestycji i PAIiIZ powiedzą o szansach biznesowych i warunkach inwestycyjnych w Tajlandii oraz o dostępnych zachętach, jakie rząd tajski oferuje polskim firmom. Odpowiedzą też na wszystkie pytania uczestników. Zgodnie z rekomendacją Tajskiej Agencji ds. Inwestycji, najbardziej perspektywiczne dla rozwoju współpracy polsko-tajskiej są, takie sektory jak: dealerzy samochodów i części samochodowych, przemysł petrochemiczny i tworzywa sztuczne, sektor IT (centrum danych, oprogramowanie, itp.), maszyny dla przetwórstwa rolno-spożywczego, a także przemysł lotniczy i obronny.

Spotkanie (w j. angielskim) dla przedstawicieli biznesu odbędzie się 2 marca 2016 r., w godz. 10:00 - 13:30, w Centrum Informacyjnym PAIiIZ, przy ul. Bagatela 12 w Warszawie.

Udział przedsiębiorców w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie udziału do dnia 24 lutego 2016 roku na platformie rejestracyjnej Eventbrite: http://bit.ly/1VHb0NP

Więcej informacji: Leszek Kołodziejczyk, Departament Rozwoju Gospodarczego PAIiIZ, tel. +48 22 334 99 50, +48 668 316 142, leszek.kolodziejczyk@paiz.gov.pl.

IT Business in Poland
Synergy Poland zaprasza na konferencję „IT Business in Poland”. Wydarzenie adresowane jest do zagranicznych dostawców rozwiązań IT dla firm, zainteresowanych polskim rynkiem. Konferencja odbędzie się w dniach 9 -10 marca w Hotel Hilton Garden Inn Airport, Kraków/Balice.

IT Business in Poland

Polska stała się bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu dla dostawców niszowych, branżowych rozwiązań IT, wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Według szacunków, do końca 2016 roku ponad 400 małych i średnich przedsiębiorstw zainwestuje w tego typu rozwiązania.

W konferencji „IT Business in Poland” udział weźmie 150 przedstawicieli decydentów z firm działających w Polsce. Wydarzenie podzielone zostanie na dwie, całodzienne części. Pierwszego dnia odbędą się warsztaty poświęcone analizie oczekiwań polskich przedsiębiorstw wobec rozwiązań IT. Natomiast drugiego dnia nastąpi prezentacja systemów informatycznych w podziale na bloki tematyczne.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie, Ambasada Węgier w Warszawie, Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. (Synergy Poland)

Więcej informacji: http://en.synergia-it.pl/it-business-in-poland

Z REGIONÓW

Stadler planuje rozbudowę w Siedlcach
W Siedlcach Stadler wdraża nowe inwestycje o wartości ponad 40 mln zł. Plan rozbudowy zakładu obejmuje powiększenie powierzchni produkcyjnej o prawie 6 tys. m2 oraz budowę nowych biur o powierzchni ponad 2 tys. m2.

Stadler Polska jest jednym z największych pracodawców w Siedlcach. Aktualnie zatrudnia ponad 700 wykwalifikowanych pracowników. Dzięki nowym inwestycjom powstaną kolejne miejsca pracy.

Więcej informacji: www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/stadler-rozbudowuje-sie-w-siedlcach-75249.html

CZY WIESZ, ŻE

Firma nastolatka z Lęborka wyceniana na milion złotych
18-latek z Lęborka stworzył aplikację umożliwiającą tworzenie gestów na ekranie, która może ułatwić komunikację osobom głuchoniemym.

Spółka młodego Polaka - Five Technology Sp. z o.o. zdobyła 400 tys. zł dofinansowania na swój projekt, którym zainteresowały się media z całego świata.

Więcej informacji: http://technowinki.onet.pl/oprogramowanie/sukces-nastolatka-z-leborka-jego-firma-wyceniana-na-milion-zlotych/r2berg


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl