POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
5 sierpnia 2010 r.
Numer 186

SPIS TREŚCI

 

AKTUALNOŚCI

Dziennikarze najpopularniejszych chińskich mediów w Polsce

Dziennikarze najpopularniejszych chińskich mediów przebywali w Polsce w dniach 25 – 31 lipca br. w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zrealizowanej we współpracy z Biurem Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju oraz Ambasadą RP w Pekinie. Program wizyty został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podstawowym jej celem było przedstawienie dziennikarzom oraz chińskiej opinii publicznej problematyki gospodarczej Polski oraz wydarzeń towarzyszących udziałowi Polski w Wystawie Światowej EXPO 2010.

Dziennikarze opiniotwórczych chińskich mediów, odbyli szereg spotkań w krajowych instytucjach, zaangażowanych w przygotowania programów promocji polskiej gospodarki, kultury, nauki i turystyki, które są prezentowane podczas Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. Omówieniu polsko-chińskiej współpracy politycznej poświęcone było spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Delegację przyjął Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku w MSZ, były Ambasador RP w Pekinie, Krzysztof Szumski. Aktualna sytuacja gospodarcza Polski oraz polsko-chińska współpraca gospodarcza to tematy, którym poświęcone było spotkanie dziennikarzy z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Rafałem Baniakiem. Omówiono bieżący stan współpracy handlowej i inwestycyjnej oraz perspektywy jej dalszego rozwoju.

Promocja polskiej kultury była przedmiotem spotkania w Departamencie Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Instytutu Adama Mickiewicza. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości delegację przyjęła Prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak. Spotkanie dotyczyło realizacji przez PARP projektu EXPO 2010. Poza problematyką EXPO, szczególnym zainteresowaniem dziennikarzy cieszyła się możliwość korzystania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej przez firmy inwestujące w Polsce.

Podczas spotkania z Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej EXPO 2010, Sławomirem Majmanem, dziennikarze otrzymali szczegółowe informacje na temat celów polskiego uczestnictwa w Wystawie Światowej EXPO 2010 oraz przygotowywanych aktualnie programów promocji polskiej gospodarki, kultury, nauki i turystyki. Podczas pobytu w Krakowie, delegacja spotkała się z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym tematem spotkania była promocja polskiej nauki oraz oferta uczelni dla studentów zagranicznych. Promocja regionalna była przedmiotem spotkania delegacji z przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Spotkanie z udziałem członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Marka Sowy, oraz Prezesa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krzysztofa Krzysztofiaka, poświęcone było zaprezentowaniu atrakcyjności inwestycyjnej Małopolski.

Prezentacji atrakcyjności turystycznej Polski poświęcone było spotkanie w Polskiej Organizacji Turystycznej. Opinie dziennikarzy potwierdziły rosnące zainteresowanie Polską, dzięki uczestnictwu w Wystawie EXPO 2010. (PARP)

Do spisu... 

Vox Juventutis oczarował chińską publiczność

Standardy jazzowe oraz utwory muzyki popularnej w wykonaniu płockiego chóru Vox Juventutis wprawiły w dobry nastrój gości Pawilonu Polski.

W słoneczne niedzielne popołudnie przed Pawilonem Polski na szanghajskim EXPO z trzema koncertami wystąpił Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Vox Juventutis.

Vox Juventutis na EXPO


Vox Juventutis powstał w 1999 roku i działa pod kierunkiem Roberta Majewskiego. Na przestrzeni ostatniej dekady wielokrotnie zdobywał uznanie jury międzynarodowych konkursów chóralnych w Czechach oraz we Włoszech. Vox Juventutis koncertował m.in. w Grecji, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Chorwacji, Turcji i na Ukrainie. To pierwsze występy zespołu w Państwie Środka. Na EXPO Vox Juventutis przyjechał z „chóralnego mundialu” w mieście Shaoxing - konkursu World Choir Games. (PAIiIZ)

Do spisu... 

INWESTYCJE W POLSCE

Napływ inwestycji zagranicznych do Polski w pierwszej połowie 2010

Według danych NBP ogólny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) od stycznia do czerwca 2010 r. wyniósł ponad 5 mld euro i był o 75% wyższy niż w analogicznym okresie 2009 r. W pierwszym półroczu 2010 r. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zakończyła sukcesem 29 nowych inwestycji o wartości 377 mln euro. To prawie trzy razy więcej projektów niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Dzięki nim w ciągu najbliższych kilku lat powstanie w Polsce ponad 6000 miejsc pracy.

28. lipca br. w Centrum Informacyjnym PAIiIZ odbyła się konferencja prasowa poświęcona napływowi inwestycji zagranicznych do Polski w pierwszym półroczu 2010 r. Podczas konferencji Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, omówił kondycję polskiej gospodarki i jej wpływ na napływ BIZ do Polski. Według Ministra Baniaka wzrostowa tendencja polskiej gospodarki, opierająca się na wzroście PKB, malejącej inflacji i bezrobociu oraz systemie zachęt inwestycyjnych, pozwala spodziewać się w roku bieżącym napływu BIZ o wartości około 10 mld euro. Sławomir Majman, Prezes Zarządu PAIiIZ, podkreślił, że o dobrej kondycji polskiej gospodarki świadczy zwiększone zainteresowanie Polską ze strony inwestorów zagranicznych, które przejawia się w wynikach Agencji za pierwsze półrocze 2010 r.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji zagranicznych w Polsce w pierwszym półroczu 2010 r. przedstawili Marek Łyżwa, Członek Zarządu PAIiIZ, oraz Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ. W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009 wartość inwestycji zagranicznych w 2010 r. wzrosła o 75%. Liczba projektów prowadzonych przez PAIiIZ wzrosła o 73%, a ich wartość o 89%: z 2,8 mld euro do ponad 5 mld euro. Liczba projektów inwestycyjnych zamkniętych do końca czerwca wzrosła z 10 do 29, a ich wartość - o 39%: z 271,6 mln euro do ponad 377,29 mln euro. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w ramach tych projektów wzrosła ponad trzykrotnie: z 1988 do 6046. Odnotowano także wzrost udziału specjalistycznych stanowisk pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników w sektorze BPO i R&D, co jest spowodowane napływem wysoko zaawansowanych technologicznie projektów inwestycyjnych. Zauważalne jest zmniejszenie udziału inwestycji produkcyjnych, które jednak nadal dominują (70%), na rzecz sektora usług wysoko wyspecjalizowanych i badawczo-rozwojowych, szczególnie w telekomunikacji, informatyce, przemyśle maszynowym i lotniczym. PAIiIZ odnotowuje również spadek średniej wartość pojedynczej inwestycji: inwestorzy rzadziej decydują się na podejmowanie budowy zakładów od podstaw, poszukując możliwości inwestycji o krótkim terminie zakończenia.


Od lewej: Maciej Mierzwiński - Dyrektor Gdańsk Shipyard Group, Marek Łyżwa - Członek Zarządu PAIiIZ, Iwona Chojnowska-Haponik - Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ, Rafał Baniak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Sławomir Majman - Prezes Zarządu PAIiIZ

W projektach PAIiIZ udział krajów inwestujących w Polsce nie zmienił się znacząco. Najwięcej projektów pochodzi z Unii Europejskiej i z USA, ale rośnie udział inwestycji dalekowschodnich: z Korei Południowej i z Japonii; spodziewane jest również zwiększenie napływu inwestycji z Chin i z Indii. Wśród inwestycji zakończonych w pierwszej połowie br. przez PAIiIZ odnajdziemy takie przedsiębiorstwa jak SAMSUNG, SONY Pictures Entertainment, NUCTECH, Nokia-Siemens i Hewlett-Packard. Obecnie PAIiIZ prowadzi ponad 140 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 5,3 mld euro i deklarowanym zatrudnieniu 34600 osób w ciągu najbliższych kilku lat. Co czwarty projekt pochodzi z USA. Pozostałe planowane są przez firmy z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Coraz większe zainteresowanie Polską wykazują też inwestorzy z Korei Południowej. W porównaniu do ubiegłego roku najważniejsze branże nie zmieniły się, choć znacznie wzrósł udział inwestycji z sektora motoryzacji (z 16 do 25 projektów) i elektroniki (z 1 do 13 projektów). Jedną czwartą inwestycji prowadzonych przez PAIiIZ stanowią projekty wymagające wysokich kwalifikacji, tzw. przedsięwzięcia oparte na wiedzy. Sławomir Majman wyraził nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywała.

Podczas konferencji Maciej Mierzwiński, Dyrektor Gdańsk Shipyard Group, jako przedstawiciel inwestora obsługiwanego przez PAIiIZ zaprezentował inwestycję dotyczącą fabryki wież wiatrowych na terenie Stoczni Gdańsk. Firma osiągnie zdolności produkcyjne wynoszące 100 wież rocznie do końca 2010. roku. W planach jest otwarcie do roku 2012. następnej hali produkcyjnej, co pozwoli zwiększyć moce przerobowe o dalszych 200 wież. Fabryka planuje zatrudnienie ok. 200 osób. Chłonność polskiego rynku szacuje się na 600 wież wiatrowych rocznie. Stocznia Gdańsk jest też gotowa do produkcji wież wiatrowych dla morskich farm wiatrowych. Inwestor podkreślił atuty, które miały decydujący wpływ na lokalizację inwestycji w Gdańsku: strategiczne położenie, infrastruktura, dostęp do wykształconej i doświadczonej kadry, niższe koszty pracy niż w Europie Zachodniej oraz dostęp do surowców i poddostawców.

Obecnie Stocznia Gdańsk wytwarza wyposażone kadłuby dla statków specjalistycznych (statki do badania dna morskiego i do obsługi platform wiertniczych, trawlery dla przetwórstwa rybnego) i konstrukcje stalowe (elementy platform wiertniczych, elementy mostów i inne). W 2009. roku Stocznia osiągnęła zysk w wysokości ponad 30 mln PLN i obecnie posiada portfel zamówień o wartości około 350 mln PLN. (PAIiIZ)

Do spisu... 

Inwestycja SEA-invest w Porcie Gdańskim

Dzięki wspólnemu wysiłkowi polskiego rządu i inwestorów następuje dynamiczny rozwój polskich portów, a szczególnie portu morskiego w Gdańsku. Jest to wielka szansa dla Polski, powód do dumy i nadziei na lepszą przyszłość - mówiła Anna Wypych-Namiotko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury podczas konferencji prasowej poświęconej inwestycji SEA-invest w Porcie Gdańskim, która odbyła się 29. lipca 2010. r. w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

W końcu maja 2010. r. kwota bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wzrosła do 5,1 mld zł. Do końca maja udało się pomyślnie zamknąć 29 inwestycji, które stworzą one ponad 6 tys. miejsc pracy. Na tym tle wyróżnia się inwestycja belgijskiej grupy SEA-invest, która we współdziałaniu z Portem Północnym i Rudoportem zamierza zainwestować 40 mln euro w nowy port przeładunkowy w Gdańsku.
Po podsumowaniu pierwszego półrocza widać, że inwestycja grupy SEA-invest zajmuje bardzo ważne miejsce w tegorocznym portfelu inwestycyjnym. Wpisuje się ona w rozwój polskiego transportu morskiego - powiedział Sławomir Majman, Prezes PAIiIZ.


Od lewej: Ludo De Nijs, Senior Konsultant, Grupa Sea-Invest,Wojciech Chmielewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji III; Ministerstwo Skarbu Państwa, Ryszard Strzyżewicz, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Anna Wypych - Namiotko, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury, Jacek Klimczak, Prezes Zarządu, Port Północny Sp. z o. o, Sławomir Majman, Prezes Zarządu PAIiIZ

W wyniku wszczętej przez Zarząd spółki Port Północny Sp. z ogr. odp. w roku 2007. procedury przetargowej pozyskania inwestora strategicznego wybrana została ostatecznie belgijska grupa SEA-invest, dysponująca obecnie pakietem większościowym udziałów w spółce. Fakt ten stał się zasadniczą przyczyną zwrotu w planowaniu skali przeładunków towarów masowych w tej części Portu Gdańsk. Od stycznia ładunki masowe z Chin przypływają do Gdańska zamiast do Hamburga. Zwiększa to ekspozycję portu na kraje sąsiednie, umożliwiając pełne wykorzystanie jego przepustowości.

Prezes Jacek Klimczak podziękował PAIiIZ i Ministerstwu Skarbu Państwa za trzyletnią owocną współpracę przy realizacji tego projektu. (PAIiIZ)

Do spisu... 

 • Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych

  Według wstępnych danych NBP napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w maju 2010. r. wyniósł 257 mln euro. Łącznie w pierwszych pięciu miesiącach 2010. r. do Polski trafiło 5 084 mln euro, co stanowiło 174,5% wartości napływu BIZ z analogicznego okresu roku poprzedniego.


  W maju złożyły się nań:

  • dodatnie reinwestowane zyski (557 mln euro),
  • napływ netto środków w postaci dłużnych instrumentów finansowych (450 mln euro)
  • oraz odpływ netto środków, które zmniejszyły kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (750 mln euro). (NBP)

 • Kursy walut:

Kupno

Sprzedaż

Dolar

2,9898

3,0502

Euro

3,9510

4,0308

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 05.08.2010

Do spisu... 

ANALIZY I RAPORTY

Wzrost wskaźnika mobilności lotniczej

Wzrasta liczba pasażerów korzystających z polskich lotnisk. Z informacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że od początku roku do końca czerwca obsłużyły one ponad 9 mln 101 tys. pasażerów. To o około 466 tys. osób (ponad 5,4%) więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Najpopularniejszym nadal pozostaje warszawskie lotnisko Fryderyka Chopina, które obsłużyło o 2,9% pasażerów więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku.

Według ULC w analizowanym okresie najlepiej radziły sobie porty regionalne:

 • Rzeszów-Jasionka (wzrost o 20,1 proc.),
 • Gdańsk - im. Lecha Wałęsy (wzrost o 16,9 proc.),
 • Wrocław-Strachowice (wzrost o 16,3 proc.),
 • lotnisko w Zielonej Górze (wzrost o 23,5 proc.).

Łącznie porty regionalne obsłużyły 5 mln 197 tys. pasażerów - o 7,3% więcej aniżeli w tym samym okresie roku ubiegłego. Według Urzędu wzrósł udział portów regionalnych w ruchu pasażerskim z 56,3% w całym roku 2009 do 57,1%.

Wskaźnik mobilności lotniczej w Polsce (ilość lotów rocznie na mieszkańca) kształtuje się na poziomie 0,8 i jest w dalszym ciągu znacznie niższy od poziomu europejskiego (2,5). Zdaniem ULC, należy się spodziewać, że wysoka dynamika ruchu powinna się utrzymać także w całym trzecim kwartale tego roku. Przyczynia się do tego wzrost ilości połączeń obsługiwanych przez polskie lotniska regionalne.

Według badań Portu Lotniczego w Gdańsku ok. 46% lotów ma cel gospodarczy, a pozostałe to loty turystyczne i w sprawach osobistych. (Urzędu Lotnictwa Cywilnego)

Do spisu... 

POLSKA WSCHODNIA

Konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszono dwa konkursy dla przedsiębiorców organizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Wszystkie wydarzenia finansowane są w 100% (z wyjątkiem diet, ubezpieczenia oraz dojazdu z/do Warszawy) z budżetu Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Każdy uczestnik ma zapewniony bezpłatny przelot w obydwie strony, nocleg, przygotowanie materiałów informacyjnych o delegacji, organizację spotkań na miejscu, w tym koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej oraz zabudowę stoiska na targach, itd. .

Przedsiębiorców zapraszamy do składania dokumentacji na dwie imprezy targowe:

 • na międzynarodowe targi sektora spożywczego SIAL 2010 - The Global Food Marketplace w Paryżu (Francja) odbywające się w dniach 16-22.10.2010. Liczba miejsc: 20.
 • na międzynarodowe targi jachtowe HANSEBOOT 2010 odbywające się w dniach 30.10.-07.11.2010. w Hamburgu (Niemcy). Liczba miejsc: 20.


Informujemy, iż regulaminy oraz formularze aplikacyjne dotyczące wyżej wymienionych wyjazdów znajdują się na stronie internetowej PAIiIZ, w zakładce Polska Wschodnia, przetargi i ogłoszenia, targi i wystawy.
Wnioski o uczestnictwo w wybranym wydarzeniu należy składać w terminie do 9. sierpnia 2010. r. do godz. 1200, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faksem lub przesyłką kurierską na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa faks: +48 (22) 334 98 86 e-mail:
polskawschodnia@paiz.gov.pl   z właściwym dopiskiem - odpowiednio nazwa wydarzenia.

Wyjazdy są organizowane w ramach Projektu Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4: Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09. (PAIiIZ)

 

Do spisu... 


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Promocji Gospodarczej, tel.: (+48 22) 334 98 23, fax: (+48 22) 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl