POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 5 lutego 2015 r.
 Numer 419

Źródło: pressmaster-Fotolia.com
Dlaczego twoja firma zainwestowała w Polsce?

Co sprawiło, że poszukując lokalizacji i przyjaznego otoczenia biznesowego twoja firma wybrała Polskę?

Decydentów firm, które zainwestowały w Polsce zapraszamy do podzielenia się opiniami.

Opiszcie w kilku zdaniach, jakie czynniki sprawiły, że zainwestowaliście w Polsce.

Wasze wypowiedzi wraz ze zdjęciami zostaną opublikowane na stronie www oraz w Newsletterze PAIiIZ.

Wypowiedzi prosimy przesyłać na nasz redakcyjny adres: redakcja@paiz.gov.pl

AKTUALNOŚCI

Spotkanie Inwestorów w SSE EURO-PARK WISŁOSAN
Podsumowanie zeszłorocznej działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedstawienie planów na bieżący rok oraz prezentacja aktualnych przepisów dotyczących pomocy publicznej to główne punkty spotkania inwestorów działających w Tarnobrzeskiej Strefie, które odbyło się 30 stycznia w Krasiczynie.

PAIiIZ reprezentowała wiceprezes Anna Polak - Kocińska.Podczas spotkania podpisany został również list intencyjny w sprawie utworzenia Klastra Edukacyjnego. Tarnobrzeska SSE WISŁOSAN będzie współpracować ze szkołami zawodowymi ze swoich regionów w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnych inwestorów. Strefa będzie organizować m.in. praktyki oraz staże w przedsiębiorstwach, które się tam znajdują. Pracodawcy otrzymają refundację części kosztów, uczniowie zaś stypendium.

Dotychczas w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udzielono 285 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, z czego 39 tylko w 2014 roku. Przedsiębiorcy strefowi, wśród których 46 to podmioty zagraniczne, utworzyli do tej pory ponad 18.706 nowych miejsc pracy oraz zagwarantowali utrzymanie 7.477 miejsc pracy. Wydatki inwestycyjne w Strefie przekroczyły wartość 7,72 mld zł. (PAIiIZ)

Stypendia dla studentów z Afryki
3 lutego w PAIiIZ odbyły się warsztaty na temat powstającego programu stypendialnego dla studentów z Afryki. Jak przekonywał prezes PAIiIZ Sławomir Majman, z programu skorzystają zarówno studenci afrykańscy, jak i polskie firmy.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że program stypendialny powinien bazować na umowie trójstronnej między polską uczelnią, fundatorem stypendium oraz studentem z Afryki. - Chcemy pojawić się na rynku afrykańskim z ofertą stypendialną, ale też wspierać polskie firmy - mówił podczas spotkania Marek Korowajczyk z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


- Z programu skorzystają zarówno studenci afrykańscy, jak i polskie firmy - mówił podczas spotkania Sławomir Majman, prezes PAIiIZ

Fundatorami stypendiów mieliby być przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, a administracja rządowa we współpracy z uczelniami dołożyłaby starań, aby zapewnić dedykowane w ramach programu miejsca na uczelniach publicznych. 

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20150203/stypendia_dla_studentow_z_afryki (PAIiIZ)

Delegacja z Shandong w Polsce
29 stycznia prezes PAIiIZ Sławomir Majman przyjął delegację złożoną z przedstawicieli kierownictwa Departament Handlu prowincji Shandong oraz miasta Yantai. Celem spotkania była prezentacja potencjału inwestycyjnego Polski oraz aktywizacja dwustronnych kontaktów biznesowych prowadząca do wzrostu chińskich inwestycji w Polsce.

Podczas spotkania prezes Agencji zachęcał do lokowania inwestycji w Polsce. PAIiIZ obecnie prowadzi 6 chińskich projektów o łącznej wartości ok. 52 mln euro, które w przyszłości mogą stworzyć ponad 800 miejsc pracy.
Delegacja z Shandong wyraziła zainteresowanie współpracą z Polską w obszarze przetwórstwa spożywczego, elektroniki oraz produkcji AGD. Shandong to trzecia prowincja w Chinach pod względem potencjału gospodarczego, a także centrum przemysłu ciężkiego, w tym górnictwa oraz upraw warzyw.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20150129/delegacja_z_shandong_w_polsce (PAIiIZ)

INWESTYCJE W POLSCE

Tarnobrzeska SSE powiększona
Rada Ministrów na początku lutego przyjęła projekt dotyczący poszerzenia Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ustawa przewiduje włączenie kolejnych terenów do strefy, na których ulokowane zostaną nowe inwestycje.

W związku z nowelizacją, strefa powiększy się o ponad 43,7 ha. W oparciu o średnie wyniki uzyskane w Tarnobrzeskiej SSE na koniec 2013 r. szacuje się, że na włączanym obszarze powstanie ok. 1 636 nowych miejsc pracy i poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 457 mln zł. W wyniku wprowadzonych zmian powierzchnia strefy zwiększy się do ponad 1 720,9 ha. (MG)

Invest - Park z klastrem edukacyjnym
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest - Park zapowiedziała powołanie w lutym klastra edukacyjnego.

WSSE Invest - Park poinformował o planach utworzenia klastra edukacyjnego „INVEST in EDU”. Zrzeszać ma on ponad 60 podmiotów: szkół zawodowych, władz lokalnych oraz firm z regionu Dolnego Śląska. Klaster ma powstać na początku lutego. (WSSE Invest - Park)

Nowa inwestycja za 9 mln zł
Zarząd Kamiennogórskiej SSE wydał pierwsze w 2015 zezwolenie na działalność gospodarczą. Trafiło ono do spółki Kosikowski & Kresky. Wartość inwestycji wyniesie 9 mln zł.

W ramach inwestycji spółka planuje zakup nieruchomości w podstrefie Lubań, którą obecnie wynajmuje, modernizację hali produkcyjnej i obiektu biurowo-socjalnego modernizację i zakup nowoczesnego parku maszynowego. O wyborze lokalizacji zadecydował dostęp na lokalnym rynku pracy fachowców, mających duże doświadczenie w produkcji wyspecjalizowanych urządzeń.

Spółka Kosikowski & Kresky, produkuje maszyny i automaty do procesów tzw. chemii mokrej. Aż 90% produktów firmy trafia na eksport. Inwestor prowadzi także działalność badawczo-rozwojową. W zakładzie pracować będzie około 60 osób.

Dotychczas w strefie wydano 115 pozwoleń na działalność gospodarczą. (KSSE)

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

Dolar

3,6130

3,6860

Euro

4,1194

4,2026

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 05.02.2015

WYDARZENIA

"Dolny Śląsk i Aglomeracja Wrocławska jako miejsce inwestycji"
16 lutego w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia odbędzie się seminarium „Dolny Śląsk i Aglomeracja Wrocławska jako miejsce inwestycji”. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną wyniki badania „Invest in Wrocław”

Głównym tematem dyskusji będzie inwestycyjny potencjał Dolnego Śląska i Aglomeracji Wrocławskiej. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną wyniki projektu „Invest in Wrocław”, w ramach którego przygotowano opracowania dotyczące siedmiu dynamicznie rozwijających się sektorów Aglomeracji Wrocławskiej: motoryzacja, elektronika, chemia i farmaceutyka, inżynieria mechaniczna, IT, BPO oraz sektor spożywczy. Przeprowadzono również badania wśród inwestorów, których wynikiem jest ocena atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Więcej informacji na stronie: www.invest-in-wroclaw.pl/seminarium-dolny-slask-i-aglomeracja-wroclawska-jako-miejsce-inwestycji/ (Invest in Wrocław)

Promocja inwestycyjna - zapraszamy na szkolenie
Międzynarodowa promocja inwestycyjna to temat szkolenia, które odbędzie się 23 lutego w hotelu Regent w Warszawie. Spotkanie współorganizowane jest przez PAIiIZ oraz fDi Intelligence.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.30-17.00. Warsztaty prowadzone będą przez ekspertów z Financial Times specjalizujących się w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wydarzenie będzie dobrą okazją do zapoznania się z najlepszymi praktykami stosowanymi przez wiodące agencje inwestycyjne na świecie.

Podsumowaniem szkolenia będzie gala wręczenia nagród POLISH CITIES OF THE FUTURE, która odbędzie się tego samego dnia w godzinach 17.30-20.00.

Udział w szkoleniu bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zarejestrowanie się poprzez adres e-mail: fDi@ft.com (PAIiIZ/fDi Magazine).

Misja do Finlandii dla firm IT
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku zaprasza przedstawicieli sektora IT na misję do Finlandii, która będzie realizowana w dniach 20-24 kwietnia 2015 roku. Firmy z Pomorza mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w wyjeździe. PAIiIZ jest oficjalnym patronem misji.

Termin misji zbiega się z targami ICTexpo 2015 w Helsinkach, które uznawane są za największą imprezę branżową w Skandynawii. W programie wyjazdu planowane jest polsko-fińskie seminarium biznesowe połączone z networkingiem, dla firm biorących udział w targach.

Zorganizowane zostaną także rozmowy B2B z firmami fińskimi oraz wizyty studyjne do branżowych parków naukowo-technologicznych i klastrów. Przed misją zaplanowano warsztaty dla polskich przedsiębiorców z zasad współpracy z firmami z Finlandii. Termin zgłoszeń upływa 20 lutego.

Więcej informacji: www.sse.slupsk.pl/index.php/pl/o-strefie-mainmenu/projekty-ue/inwestuj-w-pom-ii (PARR).

ANALIZY I RAPORTY

Dochodowy Sektor gier komputerowych
Polska zajmuje drugie miejsce w Europie Wschodniej pod względem rocznych dochodów sektora gier komputerowych. W przygotowanym przez firmę analityczną Newzoon zestawieniu 100 krajów o największych przychodach z tego sektora w 2014, Polska uplasowała się na 23 miejscu na świecie.


© olly - Fotolia.com

Z danych Newzoon wynika, że w 2014 roku roczne przychody branży gier komputerowych i wideo w Polsce wyniosły aż 279,6 milionów dolarów.

Wyższe zyski w regionie uzyskała jedynie Rosja, która zarobiła 1,14 miliarda dolarów.

Największym rywalem Polski okazała się Rumunia. W 2014 roku, sektor gier osiągnął tam przychód na poziomie 122,3 milionów dolarów, czyli ponad dwa razy mniej niż w Polsce.

Wśród krajów Europy Wschodniej, w których najlepiej zarabia się na grach są: Ukraina, Czechy i Węgry.

Największymi przychodami z gier na świecie pochwalić się mogą Stany Zjednoczone. W 2014  zarobiły aż 20,4 miliarda.

Do wielkiej piątki należą też: Chiny (przychód na poziomie 17,8 mld USD); Japonia (przychód na poziomie 12,2 mld USD); Niemcy (przychód na poziomie 3,5 mld USD) oraz Wielka Brytania (przychód na poziomie 3,4 mld USD) (Newzoon)

 

Warto pracować w branży IT
Polska staje się Europejskim hubem sektora ICT. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, Europa Zachodnia będzie niebawem potrzebować aż 250,000 nowych pracowników IT. Opublikowane właśnie dane na temat zarobków w tej branży również potwierdzają, że warto w niej pracować.

Wedle wyliczeń portalu wynagrodzenia.pl, miesięczne pensja ponad połowy pracowników sektora IT w 2014 roku wyniosła 6000 zł brutto.

To znacznie powyżej średniej krajowej, wynoszącej w grudniu 2014 roku 4379 zł. Jednym z najwyższych wynagrodzeń w branży mogą pochwalić się inżynierowie oprogramowania. Zarabiali oni średnio 8200 zł brutto.

(PAIiIZ)

CZY WIESZ, ŻE

Kampania promocyjna COIE
Ruszyła ogólnopolska kampania Ministerstwa Gospodarki. Pod hasłem „Rozwój bez granic” MG zachęca do skorzystania z usług Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).

Celem przedsięwzięcia jest poinformowanie przedsiębiorców, społeczeństwa o funkcjonowaniu COIE oraz zachęcenie przedsiębiorców do aktywnego wchodzenia na rynki zagraniczne. Kampania reklamowa prowadzona jest przez ogólnopolskie stacje telewizyjne, obejmuje również prasę oraz Internet. Kampania potrwa do połowy marca.

Więcej informacji: www.mg.gov.pl/node/22736 (MG)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl

Kliknij na ikonę po prawej, aby pobrać Newsletter w formacie PDF: