Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

Kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 6 rynkach: Chiny, USA, ZEA, Kanada, Norwegia, Japonia z podziałem na 6 części - nr referencyjny: BPR.PMT.25.46/2019

Nazwa postępowania Kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 6 rynkach: Chiny, USA, ZEA, Kanada, Norwegia, Japonia z podziałem na 6 części
Numer referencyjny BPR.PMT.25.46/2019
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 26.09.2019
Termin składania ofert 02.12.2019

Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie MostyTechnologiczne na 6 rynkach: Chiny, USA, ZEA, Kanada, Norwegia, Japonia z podziałem na 6 części“.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://paih.eb2b.com.pl (dalej jako „Platforma” lub System).
Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzyMinisterstwem Rozwoju a PAIH S.A. w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie3.3.1 "Polskie Mosty Technologiczne", Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnychprzedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu OperacyjnegoInteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Zamawiajacy informuje o zmianie terminu składania ofert:

  1. Termin składania ofert upływa dnia 02.12.2019 o godz. 12:00
  2. Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 02.12.2019 o godz. 12:30

 

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij