Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

Zakup dostępu na jeden rok do danych nt. światowych gospodarek i przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych - 3 części - nr referencyjny: DOW.DSA.25.49/2020/PN

Nazwa postępowania Zakup dostępu na jeden rok do danych nt. światowych gospodarek i przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych - 3 części
Numer referencyjny DOW.DSA.25.49/2020/PN
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 31.12.2020
Termin składania ofert 22.01.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest: 

„Zakup dostępu na jeden rok do danych nt. światowych gospodarek i przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych - 3 części”

 

(Nr referencyjny: DOW.DSA.25.49/2020/PN)

 

Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa, 00-025, ul. Krucza 50.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 22 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22 stycznia 2021 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa, 00-025, ul. Krucza 50 III piętro.

Dokumentacja postępowania

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij