Województwa

mazowieckie

PL | EN

Powierzchnia 35 558 km2
Liczba ludności:
- w tym w miastach
5,4 mln
64%
Gęstość zaludnienia 151 osób/km2
Główne miasto Warszawa
Największe miasta w regionie Radom, Płock, Siedlce, Pruszków, Ostrołęka
Specjalne Strefy Ekonomiczne Tarnobrzeska »
Łódzka »
Warmińsko-Mazurska »
Suwalska »
Starachowicka »
Parki Przemysłowe, Technologiczne Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny »
Park Naukowo-Technologiczny Świerk »
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Warszawa »
Lotnisko międzynarodowe Lotnisko Chopina w Warszawie »
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin »
Radom - Sadków »


Województwo Mazowieckie i miasto Warszawa - stolica kraju, lider polskich przemian i najszybciej rozwijającym się region Polski. Młoda, dobrze wykształcona kadra, najmniejsza liczba bezrobotnych i największe zatrudnienie - to cechy świadczące o wysokim poziomie gospodarczym tego regionu. Mazowsze charakteryzuje się jednak dużym wewnętrznym zróżnicowaniem. W regionie drzemie potencjał w skali kraju w prawie w każdej dziedzinie m.in.: nauki, badań, edukacji, przemysłu oraz infrastruktury.

Mapa Województwa: na tle kraju

mapa Polski
mapa województwa


Atuty województwa

 • duża koncentracja podmiotów gospodarczych; także zagranicznych (10% wszystkich - 2 833*) lub z udziałem kapitału zagranicznego (10 321), w stolicy i byłych miastach wojewódzkich - liderach subregionów;
 • najwyższy w kraju poziom dochodów ludności;
 • lokalizacja w transeuropejskich korytarzach transportowych, zapewniających połączenie z większymi miastami kraju i Europy (rozbudowane linie kolejowe oraz największy w kraju port lotniczy);
 • najwyższy poziom innowacyjności (nakłady na działalność badawczą i rozwojową należą do najwyższych w kraju);
 • Warszawa - stolica państwa i województwa, miasto o międzynarodowym znaczeniu. Warszawę charakteryzuje największa w kraju dynamika zmian gospodarczych, duże zasoby wykwalifikowanej kadry pracowników;
 • centralnie położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych;
 • lider gospodarczy kraju: największy wskaźnik udziału w PKB krajowym, co rocznie - 22% wartości ogólnokrajowej;
 • 1 miejsce w kraju pod względem PKB na 1 mieszkańca - ok. 160% średniej krajowej (ok. 97 tys. PLN)**;
 • 1 miejsce w Polsce pod względem PKB - 189 295 mln PLN***;
 • w 2020 r. zarejestrowanych było tu ponad 888 tys. podmiotów gospodarczych;
 • Warszawska Giełda Papierów Wartościowych - centrum kapitałowe Europy Środkowej i Wschodniej;
 • siedziba prawie połowy największych firm w Polsce.


Sektory wysokiej szansy

powrót