Regiony

Województwa

W Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny na 16 województw, 379 powiatów i 2478 gmin.

Administracja państwowa dzieli się na administrację rządową i administrację samorządową. Administracja rządowa to zespół organów administracyjnych kierowanych przez Radę Ministrów. Administracja samorządowa to administracja szczebla lokalnego oraz regionalnego.

Więcej »Wybierz województwo i dowiedz się więcej: