Regiony

Regionalne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE)

Zadania realizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu wspiera ogólnopolska sieć Certyfikowanych Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. pod nazwą Centra Obsługi Inwestora i Eksportera. COIE powstały z inicjatywy PAIH, w ścisłej współpracy z marszałkami wszystkich 16 województw. Centra funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencjach rozwoju regionalnego i są one również odpowiedzialne za promocję swojego regionu.

Personel COIE działa według standardów obsługi inwestora i eksportera, rekomendowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Został przeszkolony przez ekspertów Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczną jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra zamieszczają i monitorują aktualność ofert inwestycyjnych w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH. Posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi w Gminach oraz z instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COIE jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów i wsparcie internacjonalizacji firm na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów i eksporterów, którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Województwo Dolnośląskie »

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Al. Kasztanowa 3a - 5
53-125 Wrocław
tel.: +48 71 736 63 11
e-mail: coie@dawg.pl
www.dawg.pl

Województwo Kujawsko-Pomorskie »

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Departament Rozwoju Gospodarczego
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Kopernika 4, Pokój 16, 18
87-100 Toruń
(adres do korespondencji: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń)
tel.: +48 56 62 18 319, +48 56 62 12 503
e-mail: coi@kujawsko-pomorskie.pl, rg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
investin.kujawsko-pomorskie.pl
coimapa.kujawsko-pomorskie.pl

Województwo Lubelskie »

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Gospodarki
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Grottgera 4, III piętro
20-029 Lublin
tel.: +48 81 537 16 51
e-mail: coie@lubelskie.pl
www.invest.lubelskie.pl
www.gospodarka.lubelskie.pl

Województwo Lubuskie »

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Gospodarki i Rozwoju
Wydział Wsparcia Przedsiębiorczości
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
tel.: +48 68 45 65 462
e-mail: coie@lubuskie.pl
www.investinlubuskie.pl

Województwo Łódzkie »

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Promocji
Wydział Promocji Przedsiębiorczości
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: +48 42 291 98 51, +48 42 291 97 78
e-mail: invest@lodzkie.pl
www.investinlodzkie.com
www.biznes.lodzkie.pl

Województwo Małopolskie »

Centrum Business in Małopolska
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Podole 60
30-394 Kraków
tel.: +48 12 620 91 40
e-mail: contact@businessinmalopolska.pl
www.businessinmalopolska.pl

Województwo Mazowieckie »

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Centrum Przedsiębiorczości i Inwestycji
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Adres siedziby:
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa
tel.: +48 22 566 47 60
e-mail: cpi@armsa.pl  
www.armsa.pl/cpi

Województwo Opolskie »

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Krakowska 38
45-075 Opole
tel.: +48 77 40 33 645, +48 77 40 33 646, +48 77 40 33 648
e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl, biuro@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl
www.coi.opolskie.pl

Województwo Podkarpackie »

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Lubelska 4
35-241 Rzeszów
tel.: +48 17 743 30 32, +48 17 743 32 71
e-mail: m.dojnik@podkarpackie.pl, coie@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dział Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS / Centrum Obsługi Inwestora
Jasionka 954
36-002 Jasionka
tel.: +48 17 77 36 853, +48 17 77 36 832
e-mail: coi@rarr.rzeszow.pl, mrzucidlo@rarr.rzeszow.pl, jsmulski@rarr.rzeszow.pl
www.coi.rzeszow.pl

Województwo Podlaskie »

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Promocji Gospodarczej
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel.: +48 85 66 54 457, +48 85 66 54 985, +48 85 66 54 870
e-mail: info@investinpodlaskie.pl
investinpodlaskie.pl

Województwo Pomorskie »

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Invest in Pomerania
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Grunwaldzka 472 D
(Olivia Business Centre - Olivia Six)
80-309 Gdańsk
tel.: +48 58 32 33 256
e-mail: office@investinpomerania.pl
www.investinpomerania.pl

Województwo Śląskie »

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 32 77 44 503
e-mail: coie@slaskie.pl, gospodarka@slaskie.pl
invest-in-silesia.pl

Województwo Świętokrzyskie »

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
tel.: +48 41 395 12 59
e-mail: sek.ir@sejmik.kielce.pl
www.swietokrzyskie.pro

Województwo Warmińsko-Mazurskie »

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel.: +48 89 512 51 70
e-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.pl

Województwo Wielkopolskie »

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Piekary 17
61-823 Poznań
tel.: +48 61 22 40 797
e-mail: office@sgipw.wlkp.pl, coi@investinwielkopolska.pl
www.investinwielkopolska.pl
www.sgipw.wlkp.pl

Województwo Zachodniopomorskie »

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Centrum Inicjatyw Gospodarczych
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
pl. Hołdu Pruskiego 9
(Centrum Biurowe Maris)
70-550 Szczecin
tel.: +48 91 432 96 96
e-mail: cig@wzp.pl
www.cig.wzp.pl