Wydarzenia − zapisy

Targi Techsauce Global Summit 2024 w Bangkoku

Zapraszamy polskich przedsiębiorców do udziału w Polskim Stoisku Narodowym podczas targów Techsauce Global Summit 2024 w Bangkoku (Tajlandia), w dniach 7−9 sierpnia 2024 r.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 30 czerwca 2024 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: norbert.bak@paih.gov.pl.


Uwaga: Akceptowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.


Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane firmy
Podaj NIP lub REGON


Szczegóły działalności firmy
Czy produkty, które planują Państwo prezentować wpisują się w tematykę targów Artozyma w Salonikach?
Czy posiadają Państwo prawo do dysponowania/prezentowania produktów/usług/technologii, które planują Państwo zaprezentować na targach?
Czy wobec Państwa toczą się postępowania upadłościowe i likwidacyjne?
Czy posiadają Państwo importera/dystrybutora/reprezentanta w Grecji?

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu uczestnictwa w Wydarzeniu i akceptuję jego treść. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* zaznaczenie oświadczenia jest obowiązkowe w przypadku wzięcia udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAIH (adres: ul. Krucza 50, 00 025 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu udziału w Wydarzeniu. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w klauzuli informacyjnej.