Katalogi

Targi Cosmoprof Asia 2023 w Hong Kongu


Międzynarodowe Targi Cosmoprof Asia, Hong Kong


Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w polskim stoisku podczas Międzynarodowych Targów Cosmoprof Asia w Hong Kongu, które odbędą się 15˗17 listopada 2023 r.

Jedynie formularze wypełnione w całości zostaną zaakceptowane (dotyczy to także części formularza przeznaczonej do wypełnienia w języku angielskim). Prosimy również o upewnienie się, że podany adres e-mail jest prawidłowy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 września 2023 r. Skorzystanie z usługi PAIH jest bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Na potrzeby Międzynarodowych Targów zostanie przygotowany w wersji cyfrowej katalog oferty produktów polskich firm.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo w udziale w wydarzeniu będą miały firmy, które:

  1. przesłali zgłoszenie w pierwszej kolejności,
  2. mają w Chinach zarejestrowany znak towarowy,
  3. nie mają podpisanej umowy z lokalnym przedstawicielem handlowym,
  4. deklarują chęć przyjazdu reprezentacji firmy do Chin i osobisty udział w targach.

Koszty związane z wynajmem i zabudową stoiska pokrywa PAIH. Po stronie podwystawcy leżą następujące koszty przelotów, zakwaterowania, transportu towarów, wyżywienia itd.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać najpóźniej do 17 września 2023 r. Decyzję, czy Państwa zgłoszenie zostało pomyślnie rozpatrzone otrzymają Państwo najpóźniej do 19 września 2023 r. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: jakub.kaminski@paih.gov.pl.  1. 1. Dane kontak­towe
  2. 2. Dane firmy
  3. 3. Dane wizerunkowe
  4. 4. Działalność firmy
  5. 5. Zdjęcia
  6. 6. Oświad­czenia
Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Należy podać adres, na który ma być kierowana korespondencja w formie elektronicznej (e-mail), zapewniająca skuteczną komunikację pomiędzy Organizatorem PAIH S.A. a Uczestnikiem.
E-mail firmowy
Powtórz e-mail
Telefon
Dane firmy
Podaj NIP lub REGON

Poniższe dane posłużą do stworzenia katalogu polskich firm uczestniczących w Forum, dlatego prosimy o wypełnienie ich w języku angielskim.

Dane wizerunkowe firmy
Company name (name that will be placed in the catalogue)
Website
Prosimy o załączenie logotypu firmy. Preferowany format wektorowy (np.: SVG, PDF, AI, EPS). W przypadku gdy format wektorowy jest niedostępny prosimy o grafikę w formacie rastrowym (np. PNG, GIF, JPG, TIFF) o szerokości min. 800 px. Prosimy nazwać plik wg schematu: "logo_nazwa firmy".
Logotyp
Rok złożenia
Liczba zatrudnionych
Poniższe dane posłużą do stworzenia katalogu polskich firm uczestniczących w Forum, dlatego prosimy o wypełnienie ich w języku angielskim.

Szczegóły działalności firmy
About the company's activity: experience, countries of cooperation, innovative solutions, etc. (max. 700 characters)
Products / services: (e.g. "Product A; Product B; Product C;", max. 320 characters)
Posiadane certyfikaty (max. 320 znaków)
Form of cooperation (e.g. International trade and distribution, Joint venture, Investment)
Industry
Czy Państwa firma posiada produkt o charakterze wpisującym się w tematykę targów Cosmoprof Asia w Hong Kongu?
Czy posiadają Państwo prawo do dysponowania/prezentowania produktów?
Czy wobec Państwa toczą się postępowania upadłościowe i likwidacyjne?
Czy mają Państwo zarejestrowany znak towarowy w Chinach?
Czy mają Państwo podpisaną umowę z lokalnym przedstawicielem handlowym?
Czy deklarują Państwo chęć przyjazdu reprezentacji firmy do Chin i osobisty udział w targach?
Zdjęcia promocyjne

Prosimy o załączenie czterech uniwersalnych zdjęć (produktów, usług, zakładu produkcyjnego, siedziby firmy itp.), bez treści (tj. bez tekstów, schematów produkcyjnych, stron z katalogów, printscreenów itp.). Prosimy o zachowanie nazewnictwa plików w postaci: "nazwa firmy_zdjęcie_nr (1,2,3)". Preferowany format JPG, PNG, TIFF, min. 800x800 px. W katalogu zostaną umieszczone trzy spośród przesłanych zdjęć.

Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3:
Zdjęcie 4:
Oświadczenia
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu uczestnictwa w Polskim Stoisku PAIH podczas Targów Cosmoprof Asia organizowanego w Hong Kongu w dniach 15˗17.11.2023 i akceptuję jego treść. *
* Oświadczam, zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez PAIH podczas Wydarzenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne