Aktualności

Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski

10 października 2023
Elektromobilność to ogromna i wciąż rosnąca gałąź gospodarki, która jest również jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata. Już teraz mamy mocną pozycję w całym łańcuchu dostaw sektora e-mobility, w naszym kraju produkowane są samochody elektryczne, baterie do nich oraz ich „serca”, czyli materiały katodowe. Aktualny obraz całego sektora można znaleźć w stworzonym wspólnie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności oraz Agencję Rozwoju Przemysłu raporcie branżowym pt. „Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski”.
Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski

Elektromobilność to dziedzina gospodarki, na której globalny przemysł, władze państw, organizacje międzynarodowe i świat nauki skupiają uwagę ze szczególną mocą. Oczywistym jest, że Polska ma istotny powód, by traktować rozwój e-mobility jako jeden ze swoich gospodarczych priorytetów. W naszym kraju szybko rośnie grono firm rozwijających produkcję pojazdów elektrycznych oraz podzespołów do nich i elementów infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania. Szybki rozwój, kreatywność i wysoki poziom oferowanych produktów i usług polskich firm w tej dziedzinie sprawiają, że polska branża e-mobility jest konkurencyjna, a nasz kraj stanowi doskonałą lokalizację dla zagranicznych inwestorów i partnerów biznesowych – podkreśla Paweł Kurtasz, prezes zarządu PAIH.

Polska już teraz jest chociażby jednym z europejskich potentatów produkcji baterii i autobusów elektrycznych. Do dalszego rozwoju sektora, a przez to całej gospodarki, konieczne są jednak kolejne inwestycje. Opublikowany właśnie raport jest kompleksowym zbiorem informacji o sektorze, inwestycjach w e-mobility i ich wpływie na gospodarkę. Przybliża stan rozwoju branży w Polsce, najważniejsze trendy i kierunki rozwoju.

W raporcie PAIH, PIRE i ARP znajdują się również: szczegółowa charakterystyka stanu sprzedaży krajowej, eksportu, wpływu elektromobilności na PKB, zatrudnienia, działalności badawczo-rozwojowej, inwestycji, a przede wszystkim analiza szans i zagrożeń, z jakimi być może będą musieli zmierzyć się inwestorzy.

Zapraszam Państwa do lektury raportu, w którym szczegółowo przedstawiamy sukcesy i wyzwania polskiego sektora elektromobilności z perspektywy minionego roku, pokazujemy kierunki rozwoju oraz definiujemy najbardziej perspektywiczne szanse – dodaje Paweł Kurtasz.

* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

Najbliższe wydarzenia

04 grudnia - 07 grudnia
Dubaj, ZEA
05 grudnia - 19 grudnia
Gruzja
07 grudnia - 08 grudnia
Kiszyniów, Mołdawia