Wybierz Polskę

Potencjał inwestycyjny

Duży rynek wewnętrzny to ok. 38 milionów konsumentów w Polsce oraz łatwy dostęp do rynku Unii Europejskiej, obejmującego 500 milionów konsumentów, a także krajów Europy Wschodniej. To wszystko tworzy korzystne środowisko, któremu zaufały tysiące inwestorów.

Polska numerem 1 w CEE

pod względem liczby projektów BIZ
wg “EY Attractiveness Survey Europe June 2023”

8.

Pozycja Polski w Europie

237

Liczba nowych
projektów inwestycyjnych

+23%

wzrost liczby projektów
inwestycyjnych r/r

Na koniec 2021 roku zobowiązania netto Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wynosiły 1 099,1 mld zł. Składały się na nie zobowiązania z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych w wysokości 857,9 mld zł oraz z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości 241,2 mld zł. (źródło)

Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce - wykres

Reinwestycje

Skłonność inwestorów zagranicznych do reinwestycji może świadczyć o ich zaufaniu do polskiego rynku i długoterminowych planach inwestycyjnych. Skala reinwestycji w Polsce od lat nieustannie rośnie, a załamania trendu nie przyniosła nawet pandemia COVID-19.

Reinwestycje inwestorów zagranicznych w Polsce - wykres

Źródło: NBP

Dowiedz się więcej: Publikacje na temat inwestycji zagranicznych tutaj.

Rządowe wsparcie

Efekty inwestycyjnych funduszy europejskich w okresie 2014-2021

Fundusze europejskie w Polsce

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Polska to największy beneficjent europejskich funduszy spójności i rozwoju, z których znacząca część dedykowana jest wsparciu B+R, innowacji i projektów środowiskowych.

Powrót »